Česká republika a lidská práva

Veronika vystudovala obor právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni a pokračuje zde i v doktorském studiu. Dále vykonává praxi advokátní koncipientky v advokátní kanceláři Jakub Šauer se zaměřením na generální praxi.