Česká republika a lidská práva

Dominika studuje 5. ročník právnické fakulty MU. Díky studiu našla zálibu v oblasti lidských práv a taky v mediálním právu. Studovala v Lyonu, kde započal její zájem o francouzský jazyk a kulturu.