Česká republika a lidská práva

Daniela je absolventkou PrF MU a FSS MU. Pracuje na správním úseku Městského soudu v Praze. Má za sebou stáže u Stálé mise ČR při OSN v Ženevě a na Úřadě vlády.