Česká republika a lidská práva

Kateřina studuje právo a politologii na Masarykově univerzitě. Zajímá se zejména o ústavní právo. Věnuje se volebnímu právu a dalším volebním záležitostem.