Mezinárodní trestní spravedlnost
2019/2020

Petra studuje mezinárodní vztahy na Masarykově universitě v Brně. Vystudovala i bakalářský stupeň politologie a evropských studií. Dlouhodobě se zajímá o lidská práva, mezinárodní právo veřejné a postavení uprchlíků.