Vedoucí Centra

Jan byl vedoucím Centra pro lidská práva a demokracii mezi lety 2018-2023 a v rámci mezinárodního práva se specializuje především na lidská práva a mezinárodní trestní právo. Po vystudování práva a ekonomie pokračoval v doktorském studiu mezinárodního práva. Vystudoval rovněž lidskoprávní program E.MA v italských Benátkách a rakouském Grazu. Pracoval v advokacii i v právním oddělení Evropské služby pro vnější činnost v Bruselu, jež je zodpovědná za vnější vztahy EU. Poté působil jako Visiting Professional u soudního senátu Mezinárodního trestního soudu v Haagu a následně jako právník u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Pracoval také jako právník v Kanceláři veřejného ochránce práv a jako seniorní výzkumný pracovník v Centru mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Působí jako výzkumník projektu EU Horizon, který se zaměřuje na lidská práva a klimatické změny, a učí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.