Začiatkom apríla sa vo Washingtone uskutočnili medzinárodné kolá prestížnej súťaže Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, ktorej sa každoročne zúčastní až 550 vysokých škôl z viac ako 80 krajín sveta. Podstatou Jessupu je simulovaný súdny spor medzi dvomi fiktívnymi štátmi pred Medzinárodným súdnym dvorom OSN. Úlohou jednotlivých tímov je pripraviť písomné podania za obidve strany sporu, ktoré následne obhajujú v ústnych kolách pred panelom rozhodcov.

Témou 54. ročníka Jessupu boli faktické a právne dôsledky klimatických zmien na štátnosť, migráciu obyvateľstva a štátny dlh. Súťažiaci sa okrem iného zaoberali jednotlivými konštitutívnymi prvkami štátu, ochranou ľudských práv cudzincov, či otázkami medzinárodného práva zmluvného v súvislosti so štátnou pôžičkou a štátnou imunitou. Vzhľadom na potápajúce sa ostrovné štáty ako Nauru, Tuvalu alebo Kiribati je táto téma veľmi aktuálna a z pohľadu platného medzinárodného práva zároveň značne problematická, pričom minimálne čiastková otázka tzv. environmentálnych utečencov otvára priestor pre ďalšiu diskusiu a de lege ferenda úvahy o zabezpečení dostatočného štandardu ochrany ich základných práv.

Medzinárodné kolá boli zavŕšením viac ako polročnej prípravy a tímovej spolupráce. Českú republiku reprezentoval už piaty rok za sebou tím Právnickej fakulty Masarykovej univerzity, tentoraz v zložení Kateřina Studecká, Kristina Horňáčková, Vendula Švecová, Jiří Nečas a Marek Jaroš, pod vedením tréneriek Kateřiny Uhlířovej a Lenky Popovičovej. Masarykova univerzita tak nadviazala na úspechy z minulých rokov, keď vo vnútroštátnom kole vyradila Univerzitu Karlovu, Univerzitu Palackého v Olomouci a Anglo-American University v Prahe. Vo Washingtone sa predstavila v zápasoch proti univerzitám z Ruska, Rumunska, Bulharska a Trinidadu a Tobago, avšak v silnej medzinárodnej konkurencii 126 tímov nepostúpila do vyraďovacej fázy súťaže.

Aj napriek skutočnosti, že objektivite hodnotenia v medzinárodných kolách by sa dalo mnoho vytknúť (spomeniem napríklad výrazné rozdiely v odbornosti jednotlivých panelov rozhodcov, kladenie niekedy až príliš hypotetických a špekulatívnych otázok či absenciu spätných väzieb v záverečných hodnoteniach tímov), je celkový prínos už zo samotnej účasti v súťaži nespochybniteľný. Počas týždňa stráveného vo Washingtone majú študenti možnosť získať nové skúsenosti s aplikáciou medzinárodného práva v praxi a stretnúťmnoho zaujímavých osobností. Medzi najpríjemnejšie zážitky tohto ročníka patrila účasť bývalej predsedníčky Medzinárodného súdneho dvora Rosalyn Higgins na rozhodovaní semifinálového kola medzi Columbia Law School a National Law School of India University (následný celkový víťaz). Jej predsedanie panelu bolo názornou ukážkou vysokej úrovne profesionality pri súčasnom zachovaní ľudskej tváre.

A presne v tom spočíva duch Jessupu. Aj keď všetky tímy prišli do Washingtonu primárne s ambíciou vyhrať, nič nebránilo tomu, aby si súperi podali po skončení zápasov ruky a vymenili zopár priateľských slov. Pre ďalších záujemcov o účasť v súťaži bola predbežne vyhlásená téma nasledujúceho ročníka, ktorá sa bude týkať medzinárodného námorného práva, trestnej jurisdikcie a práv osôb zachránených na mori.

Marek Jaroš


Zdroje:
http://www.ilsa.org/jessuphome