Visegrad Fund

                          Masarykovy debaty           Liga lidských práv LeMur       Logo organizace IIPS      Politica Mundi        

Fungování Centra pro lidská práva bylo podpořeno grantem Velvyslanectví USA v České republice v rámci projektu trvajícího od 15.5.2020 do 30.9.2021 zaměřeného na odborné akce a související aktivity.