Visegrad Fund

         Masarykovy debaty       Liga lidských práv    

LeMur     Logo organizace IIPS      Politica Mundi

 

 

Děkujeme všem příznivcům Centra, kteří nás podpořili během poslední HitHit kampaně, jmenovitě mimo jiné Davidu Maršálkovi, Elišce Štanclové, Vojtěchu Čermákovi, Janě Urbanovské, Josefině Dostálové, Mato B, Adéle Šmahelové, Bohuslavu Baudyšovi,  Lence Vavrušové, Šimonu Matouškovi, Haně Sedláčkové, Miluši Nechvátalové, Danielovi Jirků, Lucii Božkové, Zdeňka Kyselové, Petru Kočišovi a všem ostatním, díky nimž Centrum může i nadále pokračovat ve svých aktivitách.