Centrum pro lidská práva a demokracii pořádá tematické kulaté stoly, konference, přednášky, filmová promítání, semináře i studentské soutěže. Na události zve odborníky z České republiky i zahraničí. Pravidelně se podílí například na akci Jessup Moot Court, tedy mezinárodním cvičném soudním líčení pro univerzitní studenty z celého světa.

29. 9. 2023  

Jménem Centra pro lidská práva a demokracii Vás srdečně zveme na každoroční přednášku Vývoj lidských práv, kde shrneme, co se za poslední rok ve světě lidských práv událo. Akce se uskuteční v úterý, 10. řijna 2023 od 19 hodin na půdě Právnické fakulty MU v učebně č. 034. Akce také bude streamována online.

30. 9. 2022  

Jménem Centra pro lidská práva a demokracii bychom Vás rádi pozvali na každoroční přednášku o vývoji lidských práv, která proběhne v pondělí 10. října 2022 od 18 hodin online. Na akci se lze připojit přes platformu Google Meet prostřednictvím QR kódu na našem plakátu.

6. 9. 2022  

Víte, co je to národní lidskoprávní instituce (NHRI) a proč v České republice chybí? To se můžete dozvědět na přednášce, na níž bychom Vás rádi jménem Centra pozvali! Těšíme se na Vás v pondělí 19. září v 18:00 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (místnost U35, 3. patro).

23. 3. 2022  

Jménem Centra pro lidská práva a demokracii Vás zveme na konferenci k aktuální situaci na Ukrajině z pohledu mezinárodního práva. Akce se bude konat na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v úterý 29. března v 16:00 v místnosti 034.

6. 11. 2021  

Centrum pro lidská práva a demokracii Vás zve na besedu se zástupci mezinárodních soudů. Akce se uskuteční ve středu 10. 11. 2021 v 17 hodin v budově Nejvyššího správního soudu v Brně.

Akce se zúčastní následující hosté:
- Michal Bobek: generální advokát Soudního dvora EU (2015-2021)
- Robert Fremr: soudce Mezinárodního trestního soudu (2012-2021)
- Ivana Hrdličková: předsedkyně Zvláštního tribunálu pro Libanon (od 2015)
- Jiří Malenovský: soudce Soudního dvora EU (2004-2020)

12. 10. 2021  

Již tradičně jednou za rok Vás zveme na přednášku o vývoji lidských práv, tentokrát za období 2020–2021, která proběhne v pondělí 18. října 2021 od 18.00 online. Na akci se můžete přímo připojit na adrese https://meet.google.com/hxo-cvhg-une.

7. 5. 2021  

Centrum pro lidská práva a demokracii ve spolupráci se Security Outlines Vás opět zve k další ze série diskuzí, tentokrát s PhDr. Václavem Moravcem, Ph.D., Ph.D. Diskutovat budeme o problematice šíření dezinformací v souvislosti s pandemií (nejen) onemocnění Covid-19, stejně jako o jeho aktivitách v osvětových projektech s tímto souvisejících. 

22. 3. 2021  

Centrum pro lidská práva a demokracii ve spolupráci se Security Outlines Vás zvou k online diskuzi s armádním generálem (v.z.) Ing. Petrem Pavlem, M.A. Jakou cestu urazila Evropa od konce druhé světové války? Čím si společnosti procházejí v procesu demokratizace a jak vypadá jejich začleňování do rodiny západních demokratických států a organizací? Jakou roli v nich hraje solidarita a jak si stojí evropské státy dnes?

20. 10. 2020  

A number of experts from the Visegrad countries (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) will discuss human rights and democracy. They will comment on the current situation in their respective V4 countries, with the main focus on judicial independence, as well as on hate speech and discrimination.

Keynote speaker will be David Kosař from the Judicial Studies Institute of the Masaryk University.

17. 10. 2020  

Již tradičně jednou za rok Vás zveme na přednášku o vývoji lidských práv, tentokrát za období 2019–2020, která proběhne ve středu 21. října od 18.00 online. Na akci se můžete nahlásit na e-mailové adrese clpdprojekt@gmail.com nebo se přímo připojit na adrese meet.google.com/pqj-fhuo-fyy.

Za jednotlivé tematické oblasti promluví vedoucí nebo představitelé odborných tematických sekcí Centra pro lidská práva a demokracii a následovat bude společná diskuse. Kromě toho představíme také možnost stáže v Centru, na níž se lze přihlásit do 23. října. Těšíme se na Vás!