Univerzitní prostředí umožňuje studentům zapojit se do činnosti Centra prostřednictvím stáží. Vysokoškoláci tak mohou získat příležitost rozvíjet své znalosti a zkušenosti v oblasti, která je zajímá, a lépe se připravit na budoucí profesi či doktorské studium. Každý stážista působí v jedné ze čtyř tematických sekcí, do kterých se odborná činnost Centra dělí. Stážisté se podílejí na přípravě měsíčního lidskoprávního Bulletinu i na dalších aktivitách Centra.

Mezinárodní trestní spravedlnost
2019/2020

Jana studuje prvním rokem magisterský program v oboru mezinárodní právo na Graduate Institute of International and Development Studies v Ženevě. Bakalářský titul prav získala na University of Exeter ve Velké Británii. Zaměřuje se především na mezinárodní trestní spravedlnost, a to konkrétně na oblast sexuálních zločinů. V rámci studia vypomáhala na univerzitě jako výzkumný asistent. 

Mezinárodní trestní spravedlnost
2019/2020

Tereza studuje čtvrtý ročník oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a dlouhodobě se zajímá o ochranu lidských práv, trestní právo a mezinárodní právo veřejné. V současnosti působí v Amnesty International a pracuje v advokátní kanceláři.

Mezinárodní trestní spravedlnost
2019/2020

Petra studuje mezinárodní vztahy na Masarykově universitě v Brně. Vystudovala i bakalářský stupeň politologie a evropských studií. Dlouhodobě se zajímá o lidská práva, mezinárodní právo veřejné a postavení uprchlíků.

Evropský systém ochrany lidských práv
2019/2020

Zuzana je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a absolventkou oboru genderová studia na Fakultě humanitních věd. Věnuje se feministické kritice práva a propojování práva a jiných společenských věd.

Evropský systém ochrany lidských práv
2019/2020

Jana studuje poslední ročník magisterského oboru mezinárodní vztahy na FSV UK. Stážovala v Radě Evropy a na velvyslanectví ČR v Brazílii. Kromě lidských práv se zajímá i o mezinárodní politiku a problematiku řešení konfliktů.

Evropský systém ochrany lidských práv
2019/2020

Eva vystudovala práva a dokončuje studium psychologie na Masarykově univerzitě. Kromě lidských práv se zajímá o zdravotní právo a průnik mezi právem a psychologií. Působí na Nejvyšším správním soudě jako poradce na analytickém oddělení.

Evropský systém ochrany lidských práv
2019/2020

Jakub je studentem třetího ročníku mezinárodních teritoriálních studií na FSV UK a práv na PF UK. Kromě lidských práv se zajímá o problematiku volebního práva, mezinárodní vztahy současné i minulé a společenský kontext práva.

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
2019/2020

Andrea studuje magisterský program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy studuje obor Politologie a mezinárodní vztahy. Během studia absolvovala stáž na Ministerstvu vnitra. Dlouhodobě se zajímá o mezinárodní právo, mezinárodní politiku a studium jazyků. 

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
2019/2020

Tereza je studentkou posledního ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje zejména cizineckému a azylovému právu. Během studia absolvovala na příklad stáž na Velvyslanectví ČR v Chile a Organizaci na pomoc uprchlíkům v Praze. Momentálně působí v neziskové organizaci, která zřizuje přijímací střediska pro žadatele o azyl v italské Bologni.

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Šárka je studentkou posledního ročníku magisterského oboru Bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií MU a Mezinárodní rozvojová studia na Mendelově univerzitě. Během studia absolvovala stáž na Ministerstvu zahraničních věcí. Zajímá se především o oblast Latinské Ameriky a porušování lidských práv v souvislosti s organizovaným zločinem.

Česká republika a lidská práva
2019/2020

Pavel vystudoval doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Pracoval v Kanceláři Ombudsmana a na Úřadu Vlády ČR. V roce 2019 se v rámci postdoktorského programu podílel na zřizování národního preventivního mechanismu na Taiwanu.

Česká republika a lidská práva
2019/2020

Aneta studuje čtvrtým rokem magisterský studijní obor na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  Dlouhodobě se zajímá o ochranu lidských práv a trestní právo, jak v českém, tak mezinárodním kontextu.

Česká republika a lidská práva
2019/2020

Simona je studentkou Právnické fakulty UK. Během studia absolvovala lidskoprávní stáže v Evropském parlamentu v Bruselu a na Stálé misi ČR při OSN v Ženevě. Dlouhodobě se tak věnuje lidskoprávní problematice, a to i jejímu přesahu do zdravotnického práva.

Česká republika a lidská práva
2019/2020

Klára je studentkou čtvrtého ročníku magisterského oboru na Právnické fakultě v Olomouci. Mimo práva studovala na Filozofické fakultě francouzštinu. Oblastí jejího zájmu je především trestní právo, základní lidská práva a jejich ochrana.

Mezinárodní trestní spravedlnost: Nikola Klímová, Katarína Hukelová, Barbora Valíková, Zuzana Malá

Evropská sekce: Karolina Michková, Sabina Škrobánková, Tereza Žuffová-Kunčová, Eva Drhlíková

Mezinárodní vztahy, byznys a lidská práva: Martin Pracný, Dominika Beňková, Aneta Boudová

Česká sekce: Eva Dokoupilová, Aneta Frodlová, Zdeněk Nevřivý, Gabriela Štvrtňonová, Zuzana Zajíčková

Stážisté Centra v akademickém roce 2017/2018

Mezinárodní trestní spravedlnost: Helena Kopecká, Katarína Hukelová, Michaela Daňková, Nikola Klímová, Petr Pospíšil

Evropská sekce: Lenka Vavrušová, Monika Hanych, Tereza Bártová, Michal Kubica

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Martin Pracný, Nela Černotová

Česká sekce: Barbora Antonovičová, Lukáš Novák, Kristýna Šulková

Stážisté Centra v akademickém roce 2016/2017

Mezinárodní trestní spravedlnost: Klára Jančušková, Petr Pospíšil, Katarína Hukelová, Nikola Klímová

Evropská sekce: Kateřina Šimonová, Jan Polášek, Jana Nováková, Maria Rexová, Martin Dominik

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Marek Jahn, Lucie Janotová

Česká sekce: Šárka Dušková, Michal Oščipovský

Stážisté Centra v akademickém roce 2015/2016

Mezinárodní trestní spravedlnost: Katarína Hukelová, Veronika Bazalová, Kateřina Studecká, Petr Pospíšil, Helena Kopecká

Evropská sekce: Erik Kotlárik, Jana Nováková, Martina Grochová, Martin Dominik, Lenka Vavrušová

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Josef Kovařík, Andrea Kuběnová, Irena Kaletová

Česká sekce: Kamila Abbasi, Hana Gabrielova, Adam Blisa, Michal Oščipovský

Stážisté Centra v akademickém roce 2014/2015

Mezinárodní trestní spravedlnost: Petra Lehotská, Vojtěch Kyselý, Katarína Hukelová, Veronika Bazalová, Kateřina Studecká

Evropská sekce: Lucia Krajčovicová, Veronika Helferová, Jana Jeřábková, Veronika Mokrá, Martin Dominik, Martina Grochová

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Anna Jordanová, Andrea Bittnerová, Anna Macíčková, Petra Nováčková

Česká sekce: Jan Šmakal, Adam Blisa, Lenka Pičová, Carl Brzorad

Stážisté Centra v akademickém roce 2013/2014

Veronika Bazalová, Martin Bobák, Helena Bončková, Tereza Doležalová, Martina Grochová, Jan Hejtmánek, Miroslav Knob, Vendula Karásková, Michaela Kotalíková, Jan Lhotský, Monika Mareková, Zuzana Melcrová, Petra Nováčková, Lenka Píčová, Kateřina Studecká, Petr Suchánek, Katarína Šipulová, Johana Vysloužilová

Stážisté Centra v akademickém roce 2012/2013

Martin Bobák, Helena Bončková, Tereza Doležalová, Markéta Glacová, Kristina Horňáčková, Miroslav Knob, Vendula Karásková, Václav Krajňanský, Monika Mareková, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Melanie Phamová, Lenka Píčová, Petr Přibyla, Michaela Smolková, Katarína Šipulová, Ondřej Vykoukal

Stážisté Centra v akademickém roce 2011/2012

Helena Bončková, Tereza Doležalová, Markéta Glacová, Kristina Horňáčková, Linda Janků, Michaela Kašperová, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Monika Mareková, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Jan Petrov, Melanie Phamová, Petr Přibyla, Katarína Šipulová

Stážisté Centra v akademickém roce 2010/2011

Helena Bončková, Veronika Dokulilová, Kristina Horňáčková, Linda Janků, Tereza Kubíčková, Lenka Lakotová, Monika Mareková, Zuzana Melcrová, Lenka Popovičová, Ivan Prouza, Petr Přibyla, Katarína Šipulová

Stážisté Centra v akademickém roce 2009/2010

Helena Bončková, Alžběta Kondelová, Tereza Kubíčková, Lenka Lakotová, Monika Mareková, Lucia Piteľová, Lenka Popovičová, Ivan Prouza, Katarína Šipulová