Univerzitní prostředí umožňuje studentům zapojit se do činnosti Centra prostřednictvím stáží. Vysokoškoláci tak mohou získat příležitost rozvíjet své znalosti a zkušenosti v oblasti, která je zajímá, a lépe se připravit na budoucí profesi či doktorské studium. Každý stážista působí v jedné ze čtyř tematických sekcí, do kterých se odborná činnost Centra dělí. Stážisté se podílejí na přípravě měsíčního lidskoprávního Bulletinu i na dalších aktivitách Centra.

Mezinárodní trestní spravedlnost

Dagmar vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a momentálně dokončuje magisterský program LL.M v mezinárodním právu veřejném na Univerzitě v Oslu. Zabývá se především právem válečného konfliktu a mezinárodním trestním právem. V dubnu 2021 reprezentovala univerzitu na mezinárodní soutěži Jean-Pictet Moot Court v humanitárním a mezinárodním právu.

Mezinárodní trestní spravedlnost

Adam v současné době studuje čtvrtým rokem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a nově zároveň na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd. Zajímá se zejména o mezinárodní humanitární a trestní právo a o problematiku lidských práv v kontextu mezinárodní politiky. Během studia se zúčastnil několika moot courtů a stáže na Magistrátu hlavního města Prahy.

Mezinárodní trestní spravedlnost

Matyáš v současné době studuje třetí ročník magisterského programu Právo a právní věda na Masarykově univerzitě. V současné době pracuje v advokátní kanceláři. Zajímá se především o mezinárodní trestní právo, právo válečného konfliktu a o právo azylové a migrační. Mezi jeho koníčky patří historie zvláště politické procesy padesátých let, karate a hra na kytaru.

Evropský systém ochrany lidských práv

Anna dokončuje magisterské studium práv na Masarykově univerzitě v Brně. Zde vystudovala také obor Mezinárodní vztahy. Během studia absolvovala stáž v advokátní kanceláři, na Velvyslanectví ČR v Madridu nebo na Nejvyšším správním soudě. Zajímá se o ústavní a evropské právo.

Evropský systém ochrany lidských práv

Eliška Andrš vystudovala bakalářský obor právo na University of Cambridge a momentálně absolvuje Schumanovu stáž ve Výzkumné službě Evropského parlamentu. Zajímá se o mezinárodní právo veřejné, lidská práva, právo EU a ochranu osobních údajů.

Evropský systém ochrany lidských práv

Terézia dokončuje magisterské studium práv na Masarykově univerzitě v Brně. Během studia absolvovala stáž na Městském soudě v Praze se zaměřením na migrační právo a působila na pozici výzkumné asistentky ve výzkumech Dr. Bríd Ní Ghráinne a následně Dr. Lucie Berdisové. Zúčastnila se několika mezinárodních Moot Courtů.

Evropský systém ochrany lidských práv

Jana studuje právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala stáže v Kanceláři zástupkyně ombudsmana a v Kanceláři vládního zmocněnce pro SDEU. S projektem Street Law pořádá lidskoprávní workshopy pro školy. Vedle lidských práv ji zajímají oblasti zdravotnického a evropského práva.

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Michaela vystudovala bakalářský titul v oblasti politologie a mezinárodních vztahů a magisterský titul z práv v oblasti mezinárodní trestní spravedlnosti a ozbrojeného konfliktu. V současné době je v počátečních fázích doktorského studia práv s přidruženým magisterským studiem výzkumných metod. Zajímá se o lidská práva žen a legální pluralismus v Latinské Americe.

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Arame studuje programy Mezinárodní vztahy a Evropská studia na Masarykově univerzitě. Zajímá se o mezinárodní politiku a lidská práva žen a etnických menšin. V rámci studia absolvovala stáž na Velvyslanectví České republiky v Koreji.

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Ondřej vystudoval dvouobor Politologie a Mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti pokračuje v magisterském programu Politologie a nastoupil na Právnickou fakultu. Absolvoval řadu stáží v médiích či neziskovém sektoru. Také napomohl vymyslet karetní hru bojující proti fake-news a spolupracuje na projektu, který informuje mladé lidi o politice.

Česká republika a lidská práva

Veronika vystudovala obor právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni a pokračuje zde i v doktorském studiu. Dále vykonává praxi advokátní koncipientky v advokátní kanceláři Jakub Šauer se zaměřením na generální praxi.

Česká republika a lidská práva

Kateřina studuje právo a politologii na Masarykově univerzitě. Zajímá se zejména o ústavní právo. Věnuje se volebnímu právu a dalším volebním záležitostem.

Česká republika a lidská práva

Dominika studuje obor právo na Masarykově univerzitě. Zajímá se o problematiku práv dětí a uprchlické právo. V současnosti pracuje v advokátní kanceláři, kde se věnuje zejména rodinnému a trestnímu právu.

Česká republika a lidská práva

Marie studuje obor právo na Masarykově univerzitě. Absolvovala několik stáží v neziskovém sektoru a v současnosti pracuje v advokátní kanceláři, kde se věnuje hlavně ochraně osobních údajů.

Sociální sítě

Karina je v posledním ročníku bakalářského studia Mezinárodních vztahů a Evropské politiky na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala jako koordinátorka projektů v nevládní organizaci zaměřené na neformální vzdělávání mládeže na evropské úrovni. Zajímá se o lidská práva, zejména v oblasti migrace, lidské bezpečnosti a genderové rovnosti.

Jazyková korektura

Andrew je studentem bakalářského studia mezinárodních vztahů a ruských studií na College of William & Mary ve Spojených státech. Během zimního semestru 2021 studuje na Univerzitě Karlově v Praze, východoevropská a středoevropská studia. Podílí se také na výzkumu ve výzkumné laboratoři AidData se zaměřením na mediální právo a nevládní organizace ve východní Evropě.

Stážisté Centra v akademickém roce 2020/2021

Mezinárodní trestní spravedlnost: Alžběta Dvořáková, Jakub Hedl, Tomáš Münzberger

Evropská sekce: Barbora Bromová, Eliška Hůlová, Martin Míšek

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Aneta Navrátilová, Iva Turanová, Kristýna Zábojníková

Česká sekce: Jana Koblasová, Tereza Kuklová, Daniela Petržilková, Nikola Sedláková

Stážisté Centra v akademickém roce 2019/2020

Mezinárodní trestní spravedlnost: Petra Olivová, Jana Šikorská, Tereza Šťastná

Evropská sekce: Zuzana Andreska, Eva Kostolanská, Jana Šulcová, Jakub Drahorád

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Tereza Ciupková, Michaela Stenzelová, Andrea Šťástková, Šárka Zoulová

Česká sekce: Aneta Frodlová, Klára Košťálová, Simona Úlehlová, Pavel Doubek

Stážisté Centra v akademickém roce 2018/2019

Mezinárodní trestní spravedlnost: Katarína Hukelová, Nikola Klímová, Zuzana Malá, Barbora Valíková

Evropská sekce: Eva Drhlíková, Karolina Michková, Sabina Škrobánková, Tereza Žuffová-Kunčová

Mezinárodní vztahy, byznys a lidská práva: Dominika Beňková, Aneta Boudová, Martin Pracný

Česká sekce: Eva Dokoupilová, Aneta Frodlová, Gabriela Štvrtňonová, Zuzana Zajíčková, Zdeněk Nevřivý

Stážisté Centra v akademickém roce 2017/2018

Mezinárodní trestní spravedlnost: Michaela Daňková, Katarína Hukelová, Nikola Klímová, Helena Kopecká, Petr Pospíšil

Evropská sekce: Tereza Bártová, Monika Hanych, Lenka Vavrušová, Michal Kubica

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Nela Černotová, Martin Pracný

Česká sekce: Barbora Antonovičová, Kristýna Šulková, Lukáš Novák

Stážisté Centra v akademickém roce 2016/2017

Mezinárodní trestní spravedlnost: Katarína Hukelová, Klára Jančušková, Nikola Klímová, Petr Pospíšil

Evropská sekce: Jana Nováková, Maria Rexová, Kateřina Šimonová, Martin Dominik, Jan Polášek

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Lucie Janotová, Marek Jahn

Česká sekce: Šárka Dušková, Michal Oščipovský

Stážisté Centra v akademickém roce 2015/2016

Mezinárodní trestní spravedlnost: Veronika Bazalová, Katarína Hukelová, Helena Kopecká, Kateřina Studecká, Petr Pospíšil

Evropská sekce: Martina Grochová, Jana Nováková, Lenka Vavrušová, Martin Dominik, Erik Kotlárik

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Irena Kaletová, Andrea Kuběnová, Josef Kovařík

Česká sekce: Kamila Abbasi, Hana Gabrielova, Adam Blisa, Michal Oščipovský

Stážisté Centra v akademickém roce 2014/2015

Mezinárodní trestní spravedlnost: Veronika Bazalová, Katarína Hukelová, Petra Lehotská, Kateřina Studecká, Vojtěch Kyselý

Evropská sekce: Martina Grochová, Veronika Helferová, Jana Jeřábková, Lucia Krajčovicová, Veronika Mokrá, Martin Dominik

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Andrea Bittnerová, Anna Jordanová, Anna Macíčková, Petra Nováčková

Česká sekce: Lenka Píčová, Adam Blisa, Carl Brzorad, Jan Šmakal

Stážisté Centra v akademickém roce 2013/2014

Veronika Bazalová, Martin Bobák, Helena Bončková, Tereza Doležalová, Martina Grochová, Jan Hejtmánek, Miroslav Knob, Vendula Karásková, Michaela Kotalíková, Jan Lhotský, Monika Mareková, Zuzana Melcrová, Petra Nováčková, Lenka Píčová, Kateřina Studecká, Petr Suchánek, Katarína Šipulová, Johana Vysloužilová

Stážisté Centra v akademickém roce 2012/2013

Martin Bobák, Helena Bončková, Tereza Doležalová, Markéta Glacová, Kristina Horňáčková, Miroslav Knob, Vendula Karásková, Václav Krajňanský, Monika Mareková, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Melanie Phamová, Lenka Píčová, Petr Přibyla, Michaela Smolková, Katarína Šipulová, Ondřej Vykoukal

Stážisté Centra v akademickém roce 2011/2012

Helena Bončková, Tereza Doležalová, Markéta Glacová, Kristina Horňáčková, Linda Janků, Michaela Kašperová, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Monika Mareková, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Jan Petrov, Melanie Phamová, Petr Přibyla, Katarína Šipulová

Stážisté Centra v akademickém roce 2010/2011

Helena Bončková, Veronika Dokulilová, Kristina Horňáčková, Linda Janků, Tereza Kubíčková, Lenka Lakotová, Monika Mareková, Zuzana Melcrová, Lenka Popovičová, Ivan Prouza, Petr Přibyla, Katarína Šipulová

Stážisté Centra v akademickém roce 2009/2010

Helena Bončková, Alžběta Kondelová, Tereza Kubíčková, Lenka Lakotová, Monika Mareková, Lucia Piteľová, Lenka Popovičová, Ivan Prouza, Katarína Šipulová