Univerzitní prostředí umožňuje studentům zapojit se do činnosti Centra prostřednictvím stáží. Vysokoškoláci tak mohou získat příležitost rozvíjet své znalosti a zkušenosti v oblasti, která je zajímá, a lépe se připravit na budoucí profesi či doktorské studium. Každý stážista působí v jedné ze čtyř tematických sekcí, do kterých se odborná činnost Centra dělí. Stážisté se podílejí na přípravě měsíčního lidskoprávního Bulletinu i na dalších aktivitách Centra.

Mezinárodní trestní spravedlnost

Nikola v současné době dokončuje magisterské studium práv na Karlově univerzitě v Praze. Vedle lidských práv se zajímá o mezinárodní humanitární právo nebo také o právo trestní. Věnovala se například dobrovolnictví pro Amnesty International a zúčastnila se stáže v neziskové organizaci zaměřující se na uprchlické a azylové právo. Momentálně pracuje v advokátní kanceláři.

Mezinárodní trestní spravedlnost

Dalibor je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studií pracoval jako praktikant v advokátní kanceláři Frank Bold Advokáti a dále jako právní poradce ve spotřebitelské organizaci dTest. Nejvíce se však zajímá o trestní právo, přičemž momentálně působí na Nejvyšším státním zastupitelství jako asistent státního zástupce.

Mezinárodní trestní spravedlnost

Roman je absolventem Právnické fakulty MU a studentem její Ekonomicko-správní fakulty. V průběhu studia pracoval jako praktikant v různých advokátních kancelářích, a nakonec zakotvil v menší advokátní kanceláři se zaměřením na trestní právo, kde pracuje jako advokátní koncipient. V průběhu ukrajinské uprchlické krize také působil na Odboru azylové a migrační politiky MVČR.

Evropský systém ochrany lidských práv

Kamila vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studií se v praxi věnovala nejvíce veřejným zakázkám. Nyní pracuje na oddělení dokumentace a analytiky Nejvyššího správního soudu. Kromě lidských práv se zajímá zejména o právo životního prostředí.

Evropský systém ochrany lidských práv

Daniela studuje magisterský obor Evropská studia na Masarykově univerzitě. Absolvovala stáž v Českém centru Brusel během českého předsednictví v EU. Nejvíce se zajímá o Evropské právo, právo žen a dětí, a o ochranu kulturního dědictví.

Evropský systém ochrany lidských práv

Filip vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia se zúčastnil několika moot courtů, působil v Organizaci pro pomoc uprchlíkům a absolvoval lidskoprávní stáž na Maltě. V současnosti pracuje jako advokátní koncipient se zaměřením na energetické právo.

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Kristýna tento rok úspěšně ukončila studium na Mendelově univerzitě v Brně v oboru Mezinárodní rozvojová studia. Momentálně pracuje v IT firmě, žije v Latinské Americe a zaměřuje se zejména na machismus a práva žen.

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Tami studuje čtvrtým rokem právo na Univerzitě Palackého. Absolvovala EVS rok v Německu v Tandem Regensburg. Během studia pracovala v advokátní a insolvenční kanceláři. Zajímá se o mezinárodní vztahy a lidská práva.

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Radek v současné době studuje právo na MU. Donedávna pracoval v insolvenční kanceláři. Nyní dochází na praxi na insolvenční úsek ke Krajskému soudu v Brně. Blíže se věnuje civilnímu právu procesnímu, lidským právům a mezinárodnímu právu soukromému.

Česká republika a lidská práva

Dominika studuje 5. ročník právnické fakulty MU. Díky studiu našla zálibu v oblasti lidských práv a taky v mediálním právu. Studovala v Lyonu, kde započal její zájem o francouzský jazyk a kulturu.

Česká republika a lidská práva

Jakub je studentem oboru Právo a právní věda společně s oborem Mezinárodněprávní obchodní studia na Masarykově univerzitě v Brně. Zájem má především o sféru veřejného práva. Rád se věnuje rekreačním sportům, vaření a je milovníkem čaje.

Česká republika a lidská práva

Karolína studuje magisterský obor Mezinárodní studia a diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezi oblast jejího zájmu patří především práva národnostních a etnických menšin, práva dětí a mechanismy dodržování lidských práv. 

Stážisté Centra v akademickém roce 2021/2022

Mezinárodní trestní spravedlnost: Dagmar Matúšů, Adam Crhák, Matyáš Dvořák

Evropská sekce: Anna Kačmaříková, Eliška Andrš, Terézia Lazarová, Jana Vidláková

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Michaela Kučerová, Arame Diopová, Ondřej Kaška

Česká sekce: Veronika Nováková, Kateřia Ochodková, Dominika Šudová, Marie Gavendová

Ostatní: Karina Smreková, Andrew Tanner

Stážisté Centra v akademickém roce 2020/2021

Mezinárodní trestní spravedlnost: Alžběta Dvořáková, Jakub Hedl, Tomáš Münzberger

Evropská sekce: Barbora Bromová, Eliška Hůlová, Martin Míšek

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Aneta Navrátilová, Iva Turanová, Kristýna Zábojníková

Česká sekce: Jana Koblasová, Tereza Kuklová, Daniela Petržilková, Nikola Sedláková

Stážisté Centra v akademickém roce 2019/2020

Mezinárodní trestní spravedlnost: Petra Olivová, Jana Šikorská, Tereza Šťastná

Evropská sekce: Zuzana Andreska, Eva Kostolanská, Jana Šulcová, Jakub Drahorád

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Tereza Ciupková, Michaela Stenzelová, Andrea Šťástková, Šárka Zoulová

Česká sekce: Aneta Frodlová, Klára Košťálová, Simona Úlehlová, Pavel Doubek

Stážisté Centra v akademickém roce 2018/2019

Mezinárodní trestní spravedlnost: Katarína Hukelová, Nikola Klímová, Zuzana Malá, Barbora Valíková

Evropská sekce: Eva Drhlíková, Karolina Michková, Sabina Škrobánková, Tereza Žuffová-Kunčová

Mezinárodní vztahy, byznys a lidská práva: Dominika Beňková, Aneta Boudová, Martin Pracný

Česká sekce: Eva Dokoupilová, Aneta Frodlová, Gabriela Štvrtňonová, Zuzana Zajíčková, Zdeněk Nevřivý

Stážisté Centra v akademickém roce 2017/2018

Mezinárodní trestní spravedlnost: Michaela Daňková, Katarína Hukelová, Nikola Klímová, Helena Kopecká, Petr Pospíšil

Evropská sekce: Tereza Bártová, Monika Hanych, Lenka Vavrušová, Michal Kubica

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Nela Černotová, Martin Pracný

Česká sekce: Barbora Antonovičová, Kristýna Šulková, Lukáš Novák

Stážisté Centra v akademickém roce 2016/2017

Mezinárodní trestní spravedlnost: Katarína Hukelová, Klára Jančušková, Nikola Klímová, Petr Pospíšil

Evropská sekce: Jana Nováková, Maria Rexová, Kateřina Šimonová, Martin Dominik, Jan Polášek

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Lucie Janotová, Marek Jahn

Česká sekce: Šárka Dušková, Michal Oščipovský

Stážisté Centra v akademickém roce 2015/2016

Mezinárodní trestní spravedlnost: Veronika Bazalová, Katarína Hukelová, Helena Kopecká, Kateřina Studecká, Petr Pospíšil

Evropská sekce: Martina Grochová, Jana Nováková, Lenka Vavrušová, Martin Dominik, Erik Kotlárik

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Irena Kaletová, Andrea Kuběnová, Josef Kovařík

Česká sekce: Kamila Abbasi, Hana Gabrielova, Adam Blisa, Michal Oščipovský

Stážisté Centra v akademickém roce 2014/2015

Mezinárodní trestní spravedlnost: Veronika Bazalová, Katarína Hukelová, Petra Lehotská, Kateřina Studecká, Vojtěch Kyselý

Evropská sekce: Martina Grochová, Veronika Helferová, Jana Jeřábková, Lucia Krajčovicová, Veronika Mokrá, Martin Dominik

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva: Andrea Bittnerová, Anna Jordanová, Anna Macíčková, Petra Nováčková

Česká sekce: Lenka Píčová, Adam Blisa, Carl Brzorad, Jan Šmakal

Stážisté Centra v akademickém roce 2013/2014

Veronika Bazalová, Martin Bobák, Helena Bončková, Tereza Doležalová, Martina Grochová, Jan Hejtmánek, Miroslav Knob, Vendula Karásková, Michaela Kotalíková, Jan Lhotský, Monika Mareková, Zuzana Melcrová, Petra Nováčková, Lenka Píčová, Kateřina Studecká, Petr Suchánek, Katarína Šipulová, Johana Vysloužilová

Stážisté Centra v akademickém roce 2012/2013

Martin Bobák, Helena Bončková, Tereza Doležalová, Markéta Glacová, Kristina Horňáčková, Miroslav Knob, Vendula Karásková, Václav Krajňanský, Monika Mareková, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Melanie Phamová, Lenka Píčová, Petr Přibyla, Michaela Smolková, Katarína Šipulová, Ondřej Vykoukal

Stážisté Centra v akademickém roce 2011/2012

Helena Bončková, Tereza Doležalová, Markéta Glacová, Kristina Horňáčková, Linda Janků, Michaela Kašperová, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Monika Mareková, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Jan Petrov, Melanie Phamová, Petr Přibyla, Katarína Šipulová

Stážisté Centra v akademickém roce 2010/2011

Helena Bončková, Veronika Dokulilová, Kristina Horňáčková, Linda Janků, Tereza Kubíčková, Lenka Lakotová, Monika Mareková, Zuzana Melcrová, Lenka Popovičová, Ivan Prouza, Petr Přibyla, Katarína Šipulová

Stážisté Centra v akademickém roce 2009/2010

Helena Bončková, Alžběta Kondelová, Tereza Kubíčková, Lenka Lakotová, Monika Mareková, Lucia Piteľová, Lenka Popovičová, Ivan Prouza, Katarína Šipulová