Činnost Centra pro lidská práva a demokracii zajišťuje tým odborníků, kteří působí v akademických, justičních a dalších institucích v rámci ČR. Každý z nich zajišťuje jeden z tematických panelů, kterým se Centrum zabývá, a do kterých je rozdělena i pozornost měsíčního Bulletinu Centra. Těmito oblastmi jsou mezinárodní trestní spravedlnost, evropský systém ochrany lidských práv, mezinárodní politika a lidská práva a také Česká republika a lidská práva.

Zapsanými členy Centra jsou Lucie Nechvátalová, Michaela Stenzelová, Alžběta Dvořáková, Nikola Burdová, Tomáš Opat, Pavel Doubek, Jan Lhotský a Monika Hanych. Náš tým odborníků je však širší a níže uvádíme oblasti jejich expertizy a odpovědnosti.

Vedoucí Centra a vedoucí sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Alžběta vystudovala Bezpečnostní a strategická studia a Mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně. V minulosti absolvovala stáž na Stálé misi ČR při OSN v New Yorku, kde se věnovala mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení. Je také úspěšnou absolventkou OBSE Scholarship for Peace and Security, který se zaměřoval na kontrolu zbrojení v kontextu konfliktů. Zajímá se o Pákistán a Afghánistán, odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení. 

Vedoucí sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Michaela vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a současně Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Absolvovala stáže na Velvyslanectví ČR v Římě a Stálé misi ČR při OSN v New Yorku. Po dokončení studií působila jako OSN Dobrovolnice při Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu v Sarajevu. Michaela se zajímá o mezinárodní politiku, lidská práva, problematiku přeshraniční trestné činnosti a kybernetických hrozeb.

Vedoucí sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

Nikola vystudovala Právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. Vedle lidských práv se zajímá o mezinárodní humanitární právo nebo také o právo trestní. V minulosti se věnovala například dobrovolnictví pro Amnesty International a zúčastnila se stáže v neziskové organizaci zaměřující se na uprchlické a azylové právo. Momentálně pracuje v advokátní kanceláři.

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv

Tomáš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se věnoval především mezinárodnímu právu a lidským právům. Po škole nastoupil na stáž v NATO, kde působil v sekci politického plánování kanceláře generálního tajemníka. V současné době pracuje jako parlamentní asistent v Evropském parlamentu, kde se věnuje především otázkám týkajícím se výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Vedle toho také studuje doktorát v oblasti mezinárodního práva.

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv

Natálie vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a nyní studuje evropské právo na Univerzitě v Leidenu. V minulosti působila jako stážistka a/nebo asistentka na Nejvyšším správním soudu a Ústavním soudu. Zajímá se především o právu EU, jeho vztah s národními (ústavními) právními systémy a o mechanismus předběžných otázek a Soudní dvůr EU.

Vedoucí sekce Česká republika a lidská práva

Lucie vystudovala právo na Právnické fakultě a lidská práva a demokratizaci na EIUC v Benátkách a Université de Strasbourg. Stážovala v OSN, u Evropského soudu pro lidská práva a u veřejného ochránce práv. Působí na Nejvyšším správním soudě jako asistentka soudce. Věnuje se především evropskému systému ochrany lidských práv, konkrétně zákazu špatného zacházení, pozitivním povinnostem států a odškodňování.

Vedoucí sekce Česká republika a lidská práva

Jiří úspěšně dokončil magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Pracuje jako asistent dvou soudců Ústavního soudu. současně působí jako právní poradce v Bílém kruhu bezpečí. Věnuje se především prolínání trestního a ústavního práva v České republice se zaměřením na práva obětí trestné činnosti.

Editor Bulletinu lidských práv a Czech Republic Human Rights Review

Pavel vystudoval doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zpočátku pracoval v Brně v Kanceláři ombudsmana. Po studijním pobytu na univerzitě v Melbourne působil v Praze na Úřadu vlády ČR (odboru kompatibility). Další profesní cesta pokračovala na Taiwan, kde se v letech 2019–2022 v rámci tří postdoktorských projektů podílel na zřizování místního národního preventivního mechanismu. V rámci těchto projektů vyučoval i jako externí pedagog na Soochow University v Taipei a poskytoval poradenství Národní lidskoprávní instituci při kontrolách věznic. V současnosti je opět hrdým Brňanem a zájem o lidská práva si doplňuje o správně-právní agendu jako asistent soudce na Nejvyšším správním soudě.

Správkyně blogu Centra

Dagmar vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a získala také magisterský titul LL.M v mezinárodním právu veřejném na Univerzitě v Oslu. V současné době pracuje v norské humanitární organizaci v oblasti odminování a odzbrojení, kde se zaměřuje zejména na Afghánistán a Tádžikistán. Zajímá se také o právo válečného konfliktu, mezinárodní trestní právo a ochranu lidských práv. 

Koordinátorka akcí

Karolína je studentkou druhého ročníku magisterského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zajímá se především o ochranu lidských práv a právo životního prostředí. Momentálně působí jako stážistka v Organizaci pro pomoc uprchlíkům.

Fundraiser

Dominika vystudovala Právo a právní vědu na Masarykově univerzitě v Brně. Při studiích pracovala v advokátních kancelářích, kde se specializovala na rodinné právo a ochranu spotřebitele. Momentálně působí jako asistentka soudce na Nejvyšším správním soudě. Zároveň dálkově studuje obor Evropská lidská práva na ELTE University v Budapešti. Zajímá se o ochranu práv dětí a azylové právo.