Činnost Centra pro lidská práva a demokracii zajišťuje tým odborníků, kteří působí v akademických, justičních a dalších institucích v rámci ČR. Každý z nich zajišťuje jeden z tematických panelů, kterým se Centrum zabývá, a do kterých je rozdělena i pozornost měsíčního Bulletinu Centra. Těmito oblastmi jsou mezinárodní trestní spravedlnost, evropský systém ochrany lidských práv, mezinárodní politika a lidská práva a také Česká republika a lidská práva.

Zapsanými členy Centra jsou Jan Lhotský, Hubert Smekal, Linda Janků, Lucie Nechvátalová, Nela Černota a Monika Hanych. Náš tým odborníků je však širší a níže uvádíme oblasti jejich expertizy a odpovědnosti.

Vedoucí Centra, editor Bulletinu lidských práv a vedoucí sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

Jan je vedoucím Centra pro lidská práva a demokracii. Po vystudování práva a ekonomie pokračoval v doktorském studiu mezinárodního práva. Vystudoval rovněž lidskoprávní program E.MA v italských Benátkách a rakouském Grazu. Pracoval v advokacii i v právním oddělení Evropské služby pro vnější činnost v Bruselu, jež je zodpovědná za vnější vztahy EU. Poté působil jako Visiting Professional u soudního senátu Mezinárodního trestního soudu v Haagu a následně jako právník u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Nyní působí jako právník v Kanceláři veřejného ochránce práv a jako seniorní výzkumný pracovník v Centru mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Rovněž učí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V rámci mezinárodního práva se specializuje především na lidská práva a mezinárodní trestní právo.

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv

Tomáš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se věnoval především mezinárodnímu právu a lidským právům. Po škole nastoupil na stáž v NATO, kde působil v sekci politického plánování kanceláře generálního tajemníka. V současné době pracuje jako parlamentní asistent v Evropském parlamentu, kde se věnuje především otázkám týkajícím se výborů pro zahraniční vměšování a dezinformace a pro kulturu a vzdělávání.

Vedoucí sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Michaela vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a současně Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Absolvovala stáže na Velvyslanectví ČR v Římě a Stálé misi ČR při OSN v New Yorku. Po dokončení studií působila jako OSN Dobrovolnice při Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu v Sarajevu. Michaela se zajímá o mezinárodní politiku, lidská práva, problematiku přeshraniční trestné činnosti a kybernetických hrozeb.

Tajemnice Centra a vedoucí sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Alžběta je studentkou Bezpečnostních a strategických studií a Mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě. V minulosti absolvovala stáž v organizaci La Strada Česká republika a spolupracovala s organizací Most ProTibet. Zajímá se o obchod s lidmi, porušování lidských práv v kontextu ozbrojeného konfliktu a o humanitární pomoc.

Vedoucí sekce Česká republika a lidská práva

Lucie vystudovala právo na Právnické fakultě a lidská práva a demokratizaci na EIUC v Benátkách a Université de Strasbourg. Stážovala v OSN, u Evropského soudu pro lidská práva a u veřejného ochránce práv. Působí na Nejvyšším správním soudě jako asistentka soudce. Věnuje se především evropskému systému ochrany lidských práv, konkrétně zákazu špatného zacházení, pozitivním povinnostem států a odškodňování.

Vedoucí sekce Česká republika a lidská práva

Pavel vystudoval doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Pracoval v Kanceláři ombudsmana a na Úřadu vlády ČR. V roce 2019 se v rámci postdoktorského programu podílel na zřizování národního preventivního mechanismu na Taiwanu.

Správkyně blogu Centra

Dagmar vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a momentálně dokončuje magisterský program LL.M v mezinárodním právu veřejném na Univerzitě v Oslu. Zabývá se především právem válečného konfliktu a mezinárodním trestním právem. V dubnu 2021 reprezentovala univerzitu na mezinárodní soutěži Jean-Pictet Moot Court v humanitárním a mezinárodním právu.

Koordinátorka akcí

Karolína je studentkou druhého ročníku magisterského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zajímá se především o ochranu lidských práv a právo životního prostředí. Momentálně působí jako stážistka v Organizaci pro pomoc uprchlíkům.

Správkyně webu a sociálních sítí

Daniela studuje navazující magisterský obor Evropská studia na Masarykově univerzitě. Absolvovala stáž v Českém centru Brusel, kde se podílela na organizaci kulturních akcí v rámci českého předsednictví v EU. Je dobrovolnicí v Amnesty International. Nejvíce se zajímá o Evropské právo, právo žen a dětí a o ochranu kulturního dědictví.