Činnost Centra pro lidská práva a demokracii zajišťuje tým odborníků, kteří působí v akademických, justičních a dalších institucích v rámci ČR. Každý z nich zajišťuje jeden z tematických panelů, kterým se Centrum zabývá, a do kterých je rozdělena i pozornost měsíčního Bulletinu Centra. Těmito oblastmi jsou mezinárodní trestní spravedlnost, evropský systém ochrany lidských práv, mezinárodní politika a lidská práva a také Česká republika a lidská práva.

Zapsanými členy Centra jsou Jan Lhotský, Hubert Smekal, Linda Janků, Lucie Nechvátalová, Nela Černota a Monika Hanych. Náš tým odborníků je však širší a níže uvádíme oblasti jejich expertizy a odpovědnosti.

Vedoucí Centra, editor Bulletinu lidských práv, editor V4 Human Rights Review a vedoucí sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

Jan je vedoucím Centra pro lidská práva a demokracii. Po vystudování práva a ekonomie pokračoval v doktorském studiu mezinárodního práva. Vystudoval rovněž lidskoprávní program E.MA v italských Benátkách a rakouském Grazu. Pracoval v advokacii i v právním oddělení Evropské služby pro vnější činnost v Bruselu, jež je zodpovědná za vnější vztahy EU. Poté působil jako Visiting Professional u soudního senátu Mezinárodního trestního soudu v Haagu a následně jako právník u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Nyní působí jako právník v Kanceláři veřejného ochránce práv a jako seniorní výzkumný pracovník v Centru mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. V rámci mezinárodního práva se specializuje především na lidská práva a mezinárodní trestní právo.

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv

Tomáš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se věnoval především mezinárodnímu právu a lidským právům. Po škole nastoupil na stáž v NATO, kde působil v sekci politického plánování kanceláře generálního tajemníka. V současné době pracuje jako parlamentní asistent v Evropském parlamentu, kde se věnuje především otázkám týkajícím se výborů pro zahraniční vměšování a dezinformace a pro kulturu a vzdělávání.

Vedoucí sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Michaela vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a současně Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Absolvovala stáže na Velvyslanectví ČR v Římě a Stálé misi ČR při OSN v New Yorku. Po dokončení studií působila jako OSN Dobrovolnice při Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu v Sarajevu. Michaela se zajímá o mezinárodní politiku, lidská práva, problematiku přeshraniční trestné činnosti a kybernetických hrozeb.

Vedoucí sekce Česká republika a lidská práva

Lucie vystudovala právo na Právnické fakultě a lidská práva a demokratizaci na EIUC v Benátkách a Université de Strasbourg. Stážovala v OSN, u Evropského soudu pro lidská práva a u veřejného ochránce práv. Působí na Nejvyšším správním soudě jako asistentka soudce. Věnuje se především evropskému systému ochrany lidských práv, konkrétně zákazu špatného zacházení, pozitivním povinnostem států a odškodňování.

Vedoucí sekce Česká republika a lidská práva

Pavel vystudoval doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Pracoval v Kanceláři ombudsmana a na Úřadu vlády ČR. V roce 2019 se v rámci postdoktorského programu podílel na zřizování národního preventivního mechanismu na Taiwanu.

Správkyně blogu Centra

Dagmar vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a momentálně dokončuje magisterský program LL.M v mezinárodním právu veřejném na Univerzitě v Oslu. Zabývá se především právem válečného konfliktu a mezinárodním trestním právem. V dubnu 2021 reprezentovala univerzitu na mezinárodní soutěži Jean-Pictet Moot Court v humanitárním a mezinárodním právu.

Tajemnice Centra

Alžběta je studentkou Bezpečnostních a strategických studií a Mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě. V minulosti absolvovala stáž v organizaci La Strada Česká republika a spolupracovala s organizací Most ProTibet. Zajímá se o obchod s lidmi, porušování lidských práv v kontextu ozbrojeného konfliktu a o humanitární pomoc.

Koordinátorka akcí

Karolína je studentkou druhého ročníku magisterského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zajímá se především o ochranu lidských práv a právo životního prostředí. Momentálně působí jako stážistka v Organizaci pro pomoc uprchlíkům.

Správkyně webu a sociálních sítí

Zuzana vystudovala právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, během studií absolvovala výměnný program Erasmus na Univerzitě ve Štrasburku. Působí jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Absolvovala rovněž stáž u Soudního dvora EU na českém právně-překladatelském oddělení v Lucemburku, kde následně navázala spolupráci jako dočasný zaměstnanec. Zajímá ji zejména evropské právo, duševní vlastnictví a právo informačních a komunikačních technologií.