Činnost Centra pro lidská práva a demokracii zajišťuje tým odborníků, kteří působí v akademických, justičních a dalších institucích v rámci ČR. Každý z nich zajišťuje jeden z tematických panelů, kterým se Centrum zabývá, a do kterých je rozdělena i pozornost měsíčního Bulletinu Centra. Těmito oblastmi jsou mezinárodní trestní spravedlnost, evropský systém ochrany lidských práv, mezinárodní politika a lidská práva a také Česká republika a lidská práva.

Zapsanými členy Centra jsou Jan Lhotský, Hubert Smekal, Linda Janků, Lucie Nechvátalová, Nela Černota a Monika Hanych. Náš tým odborníků je však širší a níže uvádíme oblasti jejich expertizy a odpovědnosti.

Vedoucí Centra, editor Bulletinu lidských práv, editor V4 Human Rights Review a vedoucí sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

Jan je vedoucím Centra pro lidská práva a demokracii. Po vystudování práva a ekonomie pokračoval v doktorském studiu mezinárodního práva. Vystudoval rovněž lidskoprávní program E.MA v italských Benátkách a rakouském Grazu. Pracoval v advokacii i v právním oddělení Evropské služby pro vnější činnost v Bruselu, jež je zodpovědná za vnější vztahy EU. Poté působil jako Visiting Professional u soudního senátu Mezinárodního trestního soudu v Haagu a následně jako právník u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Nyní působí jako právník v Kanceláři veřejného ochránce práv a jako seniorní výzkumný pracovník v Centru mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. V rámci mezinárodního práva se specializuje především na lidská práva a mezinárodní trestní právo.

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv

Monika působí v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva. Doktorát získala na PrF MU, vystudovala i žurnalistiku a sociologii na FSS MU a lidská práva v Nizozemsku. Zaměřuje se na lidská práva, svobodu projevu, mediální právo a nové technologie. Je členkou pracovní skupiny pro lidská práva a nové technologie Rady vlády pro lidská práva a pracovní skupiny k umělé inteligenci a lidským právům Rady Evropy (WG CAHAI).

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv

Hubert vystudoval právo a evropskou integraci, působí na Fakultě sociálních studií MU. Akademický rok 2010-2011 strávil jako držitel Fulbrightova stipendia výzkumem judicializace na UC Berkeley. V létě přednáší na Shandong University v Číně. Hubert je členem Rady vlády pro lidská práva.

Vedoucí sekce Česká republika a lidská práva

Lucie vystudovala právo na Právnické fakultě MU a lidská práva a demokratizaci na EIUC v Benátkách a Université de Strasbourg. Stážovala v OSN, na ESLP a u VOP. Působí na Nejvyšším správním soudu jako asistentka soudce. Věnuje se především evropskému systému ochrany lidských práv, konkrétně zákazu špatného zacházení, pozitivním povinnostem států a odškodňování.

Vedoucí sekce Česká republika a lidská práva

Pavel vystudoval doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Pracoval v Kanceláři Ombudsmana a na Úřadu Vlády ČR. V roce 2019 se v rámci postdoktorského programu podílel na zřizování národního preventivního mechanismu na Taiwanu.

Správkyně blogu Centra, zástupkyně editora V4 Human Rights Review

Vystudovala mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd a právo na Právnické fakultě UK. Jako držitelka George Spyrou Scholarship absolvovala LLM se specializací na mezinárodní právo na Cambridge University. V současné době je doktorandkou na Právnické fakultě UK a advokátní koncipientkou v Praze. Během studia absolvovala stáže u Zvláštních senátů soudů pro Kambodžu či Velvyslanectví ČR v Londýně. Zajímá se o mezinárodní ekonomické právo, lidská práva a mezinárodní trestní právo.

Správkyně sociálních sítí

Kamila studuje Psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zajímá se převážně o psychoterapii a mezilidské vztahy. Ačkoliv se nepohybuje v právní oblasti, ráda podporuje zajímavé projekty. Již druhým rokem je dobrovolnicí ve studentské organizaci Projekt SPOLU.