Činnost Centra pro lidská práva a demokracii zajišťuje tým odborníků, kteří působí v akademických, justičních a dalších institucích v rámci ČR. Každý z nich zajišťuje jeden z tematických panelů, kterým se Centrum zabývá, a do kterých je rozdělena i pozornost měsíčního Bulletinu Centra. Těmito oblastmi jsou mezinárodní trestní spravedlnost, evropský systém ochrany lidských práv, mezinárodní politika a lidská práva a také Česká republika a lidská práva.

Zapsanými členy Centra jsou Jan Lhotský, Hubert Smekal, Linda Janků, Lucie Nechvátalová, Nela Černota a Monika Hanych. Náš tým odborníků je však širší a níže uvádíme oblasti jejich expertizy a odpovědnosti.

Vedoucí Centra, editor Bulletinu lidských práv, editor V4 Human Rights Review a vedoucí sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

Jan je vedoucím Centra pro lidská práva a demokracii. Po vystudování práva a ekonomie pokračoval v doktorském studiu mezinárodního práva. Vystudoval rovněž lidskoprávní program E.MA v italských Benátkách a rakouském Grazu. Pracoval v advokacii i v právním oddělení Evropské služby pro vnější činnost v Bruselu, jež je zodpovědná za vnější vztahy EU. Poté působil jako Visiting Professional u soudního senátu Mezinárodního trestního soudu v Haagu. V současnosti pracuje rovněž jako právník v Kanceláři veřejného ochránce práv a jako seniorní výzkumný pracovník v Centru mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. V rámci mezinárodního práva se specializuje především na lidská práva a mezinárodní trestní právo.

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv

Doktorandka na Právnické fakultě MU, vystudovala i žurnalistiku a sociologii na Fakultě sociálních studií MU. Zaměřuje se na mediální právo, lidská práva a technologie. Nyní pracuje v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP. Dříve působila např. na Tilburg Institute for Law, Tech & Society v Nizozemí, kde také vystudovala LLM (lidská práva).

Vedoucí sekce Evropský systém ochrany lidských práv

Hubert vystudoval právo a evropskou integraci, působí na Fakultě sociálních studií MU. Akademický rok 2010-2011 strávil jako držitel Fulbrightova stipendia výzkumem judicializace na UC Berkeley. V létě přednáší na Shandong University v Číně. Hubert je členem Rady vlády pro lidská práva.

Vedoucí sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Nela studuje právo na PF UK a zajímá se o mezinárodní právo a lidská práva. Strávila jeden semestr na Mexické Národní Autonomní Univerzitě (UNAM) v Mexiku, kde také absolvovala stáž na velvyslanectví ČR. Stážovala dále u Mise Organizace amerických států pro podporu mírového procesu v Kolumbii a u Evropského soudu pro lidská práva. Momentálně je na studijním pobytu v Heidelbergu, kde také pracuje v Max Planck Institutu pro srovnávací veřejné právo a mezinárodní právo. Je členkou správní rady české sekce Amnesty International.

Vedoucí sekce Česká republika a lidská práva

Lucie vystudovala právo na Právnické fakultě MU a lidská práva a demokratizaci na EIUC v Benátkách a Université de Strasbourg. Stážovala v OSN, na ESLP a u VOP. Působí na Nejvyšším správním soudu jako asistentka soudce. Věnuje se především evropskému systému ochrany lidských práv, konkrétně zákazu špatného zacházení, pozitivním povinnostem států a odškodňování.

Správkyně blogu Centra, zástupkyně editora V4 Human Rights Review

Vystudovala mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd a právo na Právnické fakultě UK. Jako držitelka George Spyrou Scholarship absolvovala LLM se specializací na mezinárodní právo na Cambridge University. V současné době je doktorandkou na Právnické fakultě UK a advokátní koncipientkou v Praze. Během studia absolvovala stáže u Zvláštních senátů soudů pro Kambodžu či Velvyslanectví ČR v Londýně. Zajímá se o mezinárodní ekonomické právo, lidská práva a mezinárodní trestní právo.

Koordinátorka odborných akcí

Veronika je studentkou Mezinárodních vztahů a Bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií MU. Absolvovala dvouměsíční stáž na Velvyslanectví ČR v Paříži. Tři roky také působila ve Studentské sekci Mezinárodního politologického ústavu.

Koordinátor odborných akcí

Tomáš je magisterským studentem Mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působil jako koordinátor akcí v Radě pro mezinárodní vztahy v Praze a v rámci stáže zde spolupracoval i s dalšími institucemi, například s Ústavem pro mezinárodní vztahy nebo organizací Europeum.

Správkyně sociálních sítí

Kamila studuje Psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zajímá se převážně o psychoterapii a mezilidské vztahy. Ačkoliv se nepohybuje v právní oblasti, ráda podporuje zajímavé projekty. Již druhým rokem je dobrovolnicí ve studentské organizaci Projekt SPOLU.

Tajemnice

Jana studuje poslední ročník magisterského oboru mezinárodní vztahy na FSV UK. Stážovala v Radě Evropy a na velvyslanectví ČR v Brazílii. Kromě lidských práv se zajímá i o mezinárodní politiku a problematiku řešení konfliktů.

Editor Czech Republic Human Rights Review

Martin je studentem posledního ročníku práva na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí také jako praktikant v advokátní kanceláři zabývající se azylovým právem. Zajímá se především o byznys a lidská práva a o mezinárodní politiku. Během studií strávil v rámci programu Erasmus+ jeden akademický rok v polské Poznani, kde studoval na právnické fakultě.