4. 5. 2021  

Na činnosti Centra se od počátku roku 2020 až do jeho konce podílelo 13 členů, 3 spolupracovníci a 15 stážistů (počítáno pro období do 31. října). 

V období od 1.1.2020 do 31.12.2020 bylo vydáno 10 čísel Bulletinu lidských práv (v češtině), jedno číslo Czech Republic Human Rights Review (v angličtině) a čtyři čísla V4 Human Rights Review (v angličtině), přičemž Centrum organizovalo nebo spoluorganizovalo několik odborných událostí. I tento rok členové Centra publikovali řadu příspěvků v odborných časopisech.

Výroční zpráva za rok 2020 k přečtení zde.

11. 10. 2020  

Na činnosti Centra se od počátku akademického roku 2018/2019 do konce roku 2019 podílelo 18 členů, 5 spolupracovníků a 16 stážistů. 

V období od 1.9.2018 do 31.12.2019 bylo vydáno 14 čísel Bulletinu lidských práv (v češtině), jedno číslo Czech Republic Human Rights Review (v angličtině) a dvě čísla V4 Human Rights Review (v angličtině), přičemž Centrum organizovalo nebo spoluorganizovalo několik odborných událostí. I tento rok členové Centra publikovali řadu příspěvků v odborných časopisech.

Výroční zpráva za rok 2018/2019 k přečtení zde.

3. 4. 2019  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2017/2018 podílelo 9 členů, 3 spolupracovníci a 13 stážistů. 

V akademickém roce 2017/2018 bylo vydáno 10 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review, přičemž Centrum spoluoganizovalo jednu odbornou událost. I tento rok členové Centra publikovali mnoho příspěvků v odborných časopisech.

Výroční zpráva za rok 2017/2018 k přečtení zde.

15. 5. 2018  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2016/2017 podílelo deset členů, osm interních spolupracovníků a třináct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2016/2017 Centrum organizovalo či spoluoganizovalo celkem čtyři události. Bylo vydáno 10 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review. I tento rok členové Centra publikovali mnoho příspěvků v odborných časopisech.

Výroční zpráva 2016/2017 k přečtení zde.

15. 5. 2018  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2015/2016 podíleli čtyři členové a sedmnáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2015/2016 Centrum organizovalo či spoluoganizovalo celkem tři události. Bylo vydáno 10 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review. Také v tomto roce členové Centra aktivně vystupovali na odborných konferencích a publikovali své příspěvky v odborných časopisech.

Výroční zpráva 2015/2016 k přečtení zde.

30. 12. 2016  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2014/2015 podíleli čtyři členové a devatenáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2014/2015 se Centrum organizovalo či spoluoganizovalo celkem šest událostí. Bylo vydáno 11 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review. I tento rok členové Centra publikovali mnoho příspěvků v odborných časopisech.

Výroční zpráva 2014/2015 k přečtení zde.

14. 4. 2016  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2013/2014 podílelo pět členů a osmnáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2013/2014 se Centrum organizovalo či spoluoganizovalo celkem šest událostí. Bylo vydáno 11 čísel Bulletinu a jedno číslo Czech Republic Human Rights Review. I tento rok členové Centra publikovali mnoho příspěvků v odborných časopisech, nadto se jim podařilo získat i grant či stipendium.

Výroční zpráva 2013/2014 k přečtení zde.

1. 9. 2013  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2012/2013 podíleli čtyři členové a sedmnáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2012/2013 byly uspořádány dva odborné semináře, přednáška a promítání filmu následované diskusí. Centrum vydalo 11 čísel měsíčního Bulletinu, anglický Czech Republic Human Rights Review a členové i stážisté Centra publikovali v řadě časopisů a vystoupili na několika konferencích.

Výroční zpráva 2012/2013 k přečtení zde.

15. 10. 2012  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2011/2012 podíleli čtyři členové a čtrnáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2011/2012 se Centrum stalo občanským sdružením. Uspořádány byly dvě konference na FSS MU. Centrum vydávalo měsíční Bulletin, zpracovalo stínovou zprávu pro ENAR a členové i stážisté Centra publikovali v řadě časopisů a vystoupili na několika konferencích.

Výroční zpráva 2011/2012 k přečtení zde.

30. 12. 2011  

Na činnosti Centra se v akademickém roce 2010/2011 podíleli čtyři členové a dvanáct stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2010/2011 Centrum uspořádalo dvě konference na FSS MU. Centrum publikovalo měsíční Bulletin, podpořilo petici za záchranu archivů maďarské StB a členové i stážisté Centra publikovali v řadě časopisů a vystoupili na několika konferencích.

Výroční zpráva 2010/2011 k přečtení zde.