Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

6. 11. 2023  

Nové číslo Bulletinu naleznete zde.

Úvod Bulletinu začínáme reportáží Natálie Dřínovské ze stáže u Soudního dvora Evropské unie. Článek by měl zajímat především čtenáře z řad studentstva, neboť se v něm dozvíte, jak stáž u unijních institucí probíhá, v čem je přínosná a co od ní čekat. Natálie též vysvětluje, proč se budete v Lucemburku cítit jako doma.

23. 2. 2024   Anna Pěničková

The International Court of Justice has delivered its decision on South Africa’s accusation of Israel for committing genocide in Gaza. The Court has ordered Israel to take all steps to prevent genocide and improve the humanitarian situation in the Palestinian Gaza Strip through provisional measures. Israel has a month to inform the Court of its compliance with the order. The Court emphasized the serious risk of the deteriorating situation in Gaza, necessitating immediate action.

23. 2. 2024   Jakub Dubják

To, že je diskriminace těhotných žen nepřípustná, zakotvuje vícero právních předpisů, které v českém právu zaštiťuje Listina základních práv a svobod. I přes to se však musí orgány veřejné moci s případy, kdy zaměstnavatelé diskriminují ženy z důvodu těhotenství, čas od času vypořádat. Kam až sahá zákony zakotvená ochrana před výpovědí danou zaměstnavatelem? Jak rozhodl Ústavní soud v otázce ochranné doby těhotenství? Jak se Nejvyšší soud vypořádal se snahou zaměstnavatele zaměnit důvod pro výpověď na základě těhotenství za tzv.

21. 1. 2024   Le Minh Tam

Postupující digitalizace se projevuje i v novinářském světě - právě z toho důvodu vydala organizace Prague Centre for Media Skills příručku pro novináře s názvem Digitální doba s lidskou tváří, která vznikla v rámci projektu Podpora lidských práv v digitální době. Cílem příručky je přiblížit možné dopady moderních technologií na novinářskou práci, a to především se zřetelem na rozměr lidských práv.

27. 12. 2023   Karolína Vejmolová

V českém právním řádu dosud chybí zákonná úprava sociálního bydlení. Pohledem Ústavního soudu představuje absence zákona vážné pochybení České republiky, které by v lidech mohlo vzbudit nedůvěru v demokratický právní stát. V čem spočívá důležitost tohoto zákona?

17. 12. 2023   Pavel Doubek

Dne 10. prosince 2023 jsme v Café Morgal uspořádali první ročník Lidskoprávního kulturního festivalu a datum jeho konání jsme nezvolili náhodně. Ve skutečnosti šlo totiž o narozeninovou párty Všeobecné deklarace lidských práv, která byla přijata Valným shromážděním OSN právě 10. prosince, a to přesně před 75 lety. Třebaže nejsme pamětníci jejího narození, přínosy Deklarace vidíme v každodenním životě, ať už se jedná o právo se svobodně vyjadřovat, cestovat nebo požívat soudní ochrany před bezprávím.

11. 12. 2023   Jakub Dubják

Takzvaná teorie ztráty šance není v českém právním řádu přímo upravena. Přesto, že se s ní Ústavní soud v rámci svého rozhodování již opakovaně setkal, k argumentaci účastníků řízení touto teorií se mnohdy přímo nevyjádřil. Její aplikace v právní praxi by mohla vést ke snazšímu odškodňování poškozených, a to zejména ve zdravotnictví. Pohled na význam teorie ztráty šance se v judikatuře Ústavního soudu liší případ od případu, nicméně lze nalézt jisté společné trendy.