26. 12. 2022   Jan Lhotský

Řada západoevropských států se dlouhodobě věnuje vyšetřování zločinů podle mezinárodního práva, které se udály mimo jejich území. Česká republika má právně tuto možnost již řadu let, avšak poprvé byla aktivována po útoku Ruské federace na Ukrajinu v únoru 2022. Jak Česká republika takové vyšetřování provádí? A jaká jsou jeho největší úskalí?

18. 12. 2022   Tomáš Opat

Helena Dalli, evropská komisařka pro rovnost, nedávno navštívila Českou republiku v rámci předsednictví Rady EU. Mezi její hlavní úkoly patří posilování rovnosti v EU, ať už se jedná o rovnost pohlaví, práva LGBTIQ+ nebo boj proti rasismu. Jak hodnotí české předsednictví? Jaké hlavní kroky Evropská unie podniká pro posílení rovnosti a co ještě chystá?

14. 12. 2021   Jan Lhotský

Není pochyb o tom, že systém založený na Evropské úmluvě o lidských právech a jejích protokolech je v čele s Evropským soudem pro lidská práva nejpokročilejším regionálním lidskoprávním mechanismem, který existuje. Skutečné fungování Soudu však čelí řadě problémů. Které z nich jsou v současné době nejdůležitější? A které budou v budoucnu? Zeptali jsme se přímo jeho předsedy Roberta Spana.

12. 10. 2021   Jan Lhotský

Z pohledu právníků Evropského soudu pro lidská práva se může zdát, že vynesením rozsudku veškerá práce končí. Jiný pohled na to však mají právníci Oddělení výkonu rozsudků Rady Evropy, pro něž je to právě tento okamžik, kterým jejich práce začíná. Co je zapotřebí k zahájení a monitorování úspěšné implementace rozsudků štrasburského soudu na národní úrovni?

23. 4. 2021   Kristýna Zábojníková

V listopadu letošního roku vystřídá v devítiletém mandátu současného českého soudce u Evropského soudu pro lidská práva Aleše Pejchala nový nástupce či nástupkyně. Z vnitrostátního výběrového řízení, organizovaného Ministerstvem spravedlnosti, vzešla (v abecedním pořadí) jména těchto tří kandidátů: Tomáš Langášek, Pavel Simon a Kateřina Šimáčková. Všech tří jsme se zeptali na stejné otázky. Jaké jsou jejich názory na činnost štrasburského soudu a jak by k ní chtěli přispět?

26. 7. 2020   Tereza Šťastná

Právník Petr Konůpka působí v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva již čtrnáct let. Za tu dobu stál u zrodu důležitých projektů, které pomáhají zvyšovat povědomí o lidských právech i úroveň jejich dodržování v České republice. Jde například o čtvrtletník Zpravodaj KVZ s anotacemi nových rozsudků štrasburského soudu, Kolegium expertů k výkonů rozsudků Evropského soudu pro lidská práva nebo nový webový projekt, který by měl usnadnit práci s českou i mezinárodní judikaturou právnické obci i veřejnosti. 

Petr Konůpka kromě svého působení v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva (KVZ) vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, působí ve dvou výborech Rady Evropy a Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení při Úřadu vlády. Nadto vede autorský kolektiv, který připravuje komentář k Evropské úmluvě o lidských právech („Úmluva“) a pravidelně připravuje monitoring judikatury do  Žluté sbírky.

3. 5. 2020   Jan Lhotský

Ujgurové jsou muslimskou menšinou žijící převážně v čínské provincii Sin-ťiang. Perzekuce ujgurských menšin čínskou vládou v posledních letech výrazně zesílila, zejména zřízením tzv. Středisek odborného vzdělávání a přípravy, obecně známých jako převýchovné nebo také koncentrační tábory. Jak daleko může v 21. století takové utlačování menšin dojít?

Během posledních let se začíná světu odhalovat realita o detenčních zařízeních v Čínské lidové republice. Odborníci odhadují, že v těchto táborech je zadržováno více než milion Ujgurů. Ti jsou zde vystaveni nelidskému zacházení a nuceni ke kulturní asimilaci. Životy Ujgurů, kteří nejsou zadržováni, jsou monitorovány pomocí moderních technologií. Přední ujgurská aktivistka Rushan Abbas navštívila Českou republiku, aby zvýšila povědomí o současné situaci, s níž se Ujguři v Číně potýkají.

1. 11. 2019   Veronika Čáslavová

Předseda vojenského výboru NATO je druhým nejvýše postaveným člověkem v rámci Severoatlantické aliance, hned po generálním tajemníkovi. Mezi lety 2015 a 2018 tuto pozici zastával armádní generál Petr Pavel. Stal se tak prvním zástupcem země bývalé Varšavské smlouvy v této funkci. Jak probíhalo jeho působení v organizaci a co v současnosti považuje za bezpečnostní hrozby pro Českou republiku? 

Mohl byste na úvod čtenářům přiblížit Vaši konkrétní pozici v NATO?

NATO je striktně politicko-vojenská organizace, a tomu odpovídá i to, že tyto dva pilíře jsou zdánlivě paralelní a na sobě nezávislé, i když se na mnoha úrovních propojují. Ve vojenské části je na vrcholu „pyramidy“ kolektivní orgán, tzv. vojenský výbor. Tomu předsedá předseda vojenského výboru, který je vždy volen z náčelníků generálních štábů.

1. 5. 2019   Jan Lhotský

The International Criminal Court, seated in The Hague, prosecutes perpetrators of war crimes, crimes against humanity and genocide. A Czech judge and leading expert on criminal law, Robert Fremr, is one of its 18 judges. What does this role encompass?  What are Judge Fremr’s views on the Court’s current problems?

The interview was published in May 2017, in Czech, now we also present it in English.

Robert Fremr spent his whole career life focusing on criminal law. During his work as a judge, he worked on a number of courts and in 2004 he was appointed to serve at the Supreme Court of the Czech Republic. Apart from this, Judge Fremr taught criminal law at university and between the years 2006-2008 and 2010-2012 he served as ad litem judge at the International Criminal tribunal for Rwanda (ICTR). This international experience helped his candidacy for the International Criminal Court (ICC), where he has worked as a judge since March 2012.

8. 4. 2019   Jan Lhotský

Professor Manfred Nowak is a widely respected human rights expert who in 2007 started to promote a reform of the UN human rights treaty bodies that would contain the establishment of the so-called World Court of Human Rights. How does he perceive this idea today?

The interview was published in March 2016, in Czech, now we also present it in English. 

The UN human rights treaty bodies are control mechanisms that monitor the respect for a number of human rights treaties at the universal level (e.g. the International Covenant on Civil and Political Rights). However, the functioning of the treaty bodies is in the long-term, quite inefficient and therefore, Manfred Nowak suggests that in the future these committees (e.g. the Human Rights Committee) should focus mainly on reviewing state reports.

2. 4. 2019   Jan Lhotský

Komise EU je z funkčního hlediska obdobou moci výkonné a na jednotlivé komisaře lze nahlížet jako na ministry. V tzv. Junckerově komisi působí Věra Jourová od listopadu 2014 jako evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví.

V uvedeném příměru se tedy jedná o oblast, která obsahově zhruba odpovídá ministerstvu spravedlnosti. A to s dosahem po celé Evropské unii. Na jaká témata se česká eurokomisařka ve své práci zaměřuje?

8. 3. 2019   Jan Lhotský a Beáta Bolyová

Medzinárodný súdny dvor je hlavným súdnym orgánom OSN. Sudca Tomka, narodený v Banskej Bystrici, je členom súdu od roku 2003; bol jeho podpredsedom od roku 2009 do roku 2012; a predsedom od roku 2012 do roku 2015.

V sporových prípadoch rieši Medzinárodný súdny dvor (MSD) prípady, ktoré mu predložili štáty. Súd môže riešiť spor len ak príslušné štáty uznajú jeho jurisdikciu. Žiadny štát preto nemôže byť stranou v konaní, ak na to sám nedal súhlas.[1]

27. 1. 2019   Jan Lhotský

For years Professor Meron served as a judge and the President of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Nowadays, he presides over the tribunal that took its residual functions. What are the cases the new tribunal deals with? And how does he feel about the development of international criminal justice?

Professor Theodor Meron was born in 1930 in Poland, grew up in Israel and later moved to the US. He studied law in Jerusalem, Oxford and Harvard, and become one of the most respected scholars in international law. After the establishment of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), he served as a judge and the President of ICTY. When these tribunals were about to close, he became the President of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT or Mechanism) that took over the residual functions of both the former tribunals.

14. 1. 2019   Jan Lhotský

The Kosovo Specialist Chambers and the Specialist Prosecutor’s Office (KSC) is a new hybrid criminal tribunal that combines elements of both international and national law. Although being formally part of the judiciary of Kosovo, it has a seat in The Hague. Why was it established?

From 2011 onwards, the European Union strongly supported the establishment of a new hybrid tribunal that could investigate particular crimes that were allegedly committed or commenced on the territory of Kosovo.

After more than a year of preparations the court plans to move from provisional premises into its final building where the future proceedings should take place. The President of the KSC, Ekaterina Trendafilova, was very kind and shared her experiences and views with the Czech Centre for Human Rights and Democracy.

9. 12. 2018   Jan Lhotský

When an international criminal tribunal in The Hague is mentioned, the majority of people think about the International Criminal Court. However, three other such courts are functioning in The Hague, one of them being the Special Tribunal for Lebanon. And as it applies national law, it is a very unique international tribunal. Why was it established? In what ways does it differ  from the other tribunals? The answers are brought by its President, Judge Ivana Hrdličková.

Madame President, as she is called at the Special Tribunal for Lebanon, was a judge in the Czech Republic in both civil and criminal cases who, at the same time, focused her academic interests on Islamic law and human rights. She also served as an expert on the Council of Europe on money laundering and terrorist financing matters at the so-called Moneyval. She was appointed a judge at the Special Tribunal for Lebanon in 2012 and became its President in 2015. In February 2018 she was re-elected for a third term of eighteen months.