V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES upozorňuje Centrum pro lidská práva a demokracii odběratele Bulletinu na následující způsob zpracování jejich osobních údajů:

1. Centrum pro lidská práva a demokracii zpracovává níže uvedené osobní údaje:

a. identifikační údaje, kterými se rozumí jméno a příjmení,

b. kontaktní údaje, kterými se rozumí e-mailová adresa, název příslušné organizace a její webová stránka.

2. Poskytnuté osobní údaje odběratelů Bulletinu jsou zpracovávány za účelem pravidelného zasílání Bulletinu a nejsou předávány třetím subjektům.

3. Odběratel Bulletinu má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů či výmaz, popřípadě omezení zpracování na nezbytný rozsah osobních údajů, a právo na vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Odběratel má dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost údajů.

4. V případě zjištění (nebo domněnky), že Centrum pro lidská práva a demokracii zpracovává osobní údaje odběratele Bulletinu v rozporu s výše uvedeným, má odběratel Bulletinu právo požádat o vysvětlení, resp. nápravu formou opravy či výmazu jeho osobních údajů. Odběratel Bulletinu má právo podat svůj podnět přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů nezávisle na vyjádření Centra pro lidská práva a demokracii.

5. Odběratel Bulletinu, který nesouhlasí s uvedeným způsobem zpracování svých osobních údajů a nadále si nepřeje dostávat Bulletin, má právo požádat o odhlášení z jeho odběru zasláním emailu na adresu info@centrumlidskaprava.cz.