13. 3. 2021   David Janků

Autor je právník v Kanceláři veřejného ochránce práv

Veřejný ochránce práv provedl v roce 2020 výzkum, ve kterém zmapoval rozhodování českých soudů ve sporech s námitkou diskriminace mezi lety 2015 až 2019 v rámci své působnosti jako národního orgánu pro rovné zacházení. Jakými aspekty rozhodování soudů se ochránce ve výzkumu zabýval, jaká jsou jeho zjištění a jaká navrhl doporučení?

13. 3. 2021   Daniela Petržilková

V období srpna až prosince 2020 se konalo devět zasedání osmi lidskoprávních výborů OSN. Kvůli pandemii COVID-19 tyto smluvní orgány odložily projednávání periodických zpráv států o plnění závazků vyplývajících z mezinárodních lidskoprávních smluv. Některé výbory se navzdory pandemii při svých zasedáních zabývaly stížnostmi jednotlivců na porušování lidských práv. K jakým závěrům výbory došly?

13. 3. 2021   Alžběta Dvořáková

Žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensouda vydala v prosinci 2020 každoroční zprávu o předběžných šetřeních, kterými se zabývá její Úřad. Zkoumání čtyř událostí z deseti v minulém roce uzavřela. Vyšetřovat začne situace v Palestině, Nigérii a na Ukrajině. Údajné zločiny britských vojáků v Iráku naopak vyšetřovat nebude.

13. 3. 2021   Jakub Hedl

V listopadu 2020 stanul před přípravným senátem Mezinárodního trestního soudu keňský právník Paul Gicheru, který je podezřelý ze spáchání trestných činů proti výkonu spravedlnosti, konkrétně z ovlivňování svědků v tzv. keňských případech.

13. 3. 2021   Eliška Hůlová

Česká republika neplní závazky vyplývající z Evropské sociální charty a stále umisťuje stovky malých dětí ročně do ústavní péče. Evropský výbor pro sociální práva však ukázal, že mezinárodní právo takovou praxi nebude tolerovat. 

13. 3. 2021   Eliška Hronová

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva rozhodl o stížnosti advokátů, kterým vnitrostátní soud za průtahy v řízení a pohrdání soudem uložil bez jednání vysokou pokutu. Stížnost Gestur Jónsson a Ragnar Halldór Hall proti Islandu štrasburský soud označil za nepřijatelnou, jelikož řízení o pokutě považoval za disciplinární a nikoli trestní.  

13. 3. 2021   Barbora Bromová

Nové iniciativy se mají zasadit o důslednější stíhání jednotlivců i organizací zodpovědných za porušování lidských práv. Jejich příznivci je přirovnávají k úspěšným zahraničním opatřením inspirovaným příběhem perzekuovaného ruského právníka Sergeje Magnitského.

13. 3. 2021   Martin Míšek

SDEU a systém jmenování soudců

Sdružení Republika, podporující ochranu spravedlnosti a právního státu na Maltě, před soudy napadlo tamní systém jmenování soudců. Maltský soud položil předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU doptávající se na aplikaci čl. 19 SEU (členské státy stanoví prostředky nezbytné k zajištění účinné právní ochrany v oblastech pokrytých právem Unie) a článek 47 Listiny EU (právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces).

13. 3. 2021   Aneta Majerčíková

Počátkem prosince proběhlo jednání před Nejvyšším soudem USA ve věci Nestlé a Cargill vs. Doe. Ostře sledovaný případ týkající se nucené dětské práce a obchodování s dětmi na kakaových plantážích přilákal velké množství amīcōrum curiae. Rozhodnutí se očekává v létě 2021.

13. 3. 2021   Aneta Navrátilová

Na konci roku 2020 si Moldavané zvolili novou hlavu státu. Do čela postsovětské republiky si dosadili prozápadní a prounijní političku a ekonomku Maiu Sanduovou. Tamější listopadové volby byly historicky teprve druhými přímými prezidentskými volbami v Moldavsku, první se uskutečnily před čtyřmi lety v roce 2016. Už tehdy Sanduová kandidovala, avšak neúspěšně.