8. 5. 2021   Barbora Bromová

Bakalářský program PPLE, který kombinuje politologii, psychologii, právo a ekonomii v rámci jednoho titulu, je vyjádřením snahy Amsterdamské právnické fakulty inovovat výuku práva i sociálních věd. Důraz na mezioborový výzkum, diverzitu a řešení praktických problémů činí ze studia v Amsterdamu jedinečně obohacující zážitek.

8. 5. 2021   Veronika Čáslavová

V loňském roce si celý svět připomínal tři čtvrtě století od konce druhé světové války. Roku 2019 slavila Česká republika třicet let od zlomového roku 1989. Avšak tak, jako rok 1945 neznamenal definitivní porážku jednoho nedemokratického režimu, ani sametová revoluce není trvalou zárukou demokracie v naší zemi. K těmto i dalším otázkám se v online diskuzi vyjádřil armádní generál Petr Pavel. 

8. 5. 2021   Alžběta Dvořáková

V únoru letošního roku byl Karim Khan zvolen novým žalobcem Mezinárodního trestního soudu. Khanovi započne mandát v červnu tohoto roku. V Úřadu žalobce nahradí současnou žalobkyni Fatou Bensoudu. Khan bude ve funkci žalobce devět let.

8. 5. 2021   Jakub Hedl

Přípravný senát Mezinárodního trestního soudu na žádost žalobkyně v únoru rozhodl, že Mezinárodní trestní soud je nadán jurisdikcí nad územím  Palestiny, jelikož ta je smluvní stranou Římského statutu. Žalobkyně tak může pokračovat ve vyšetřování zločinů podle mezinárodního práva, ke kterým mělo dojít na Západním břehu, v pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě. Rozhodnutí ovšem nebylo jednotné.

8. 5. 2021   Tomáš Münzberger

V případu bývalého náčelníka generálního štábu milic, Bosca Ntagandy, který se podílel na zvěrstvech konžské občanské války, v březnu došlo k důležitému rozhodnutí o povinnosti nahradit újmu. Újma  byla vyčíslena na třicet milionů USD. Rozhodnutí také určuje povahu a formu reparací, a proto je důležitou součástí mandátu Mezinárodního trestního soudu, který zajišťuje faktickou satisfakci obětem.

8. 5. 2021   Martin Míšek

Odstraňte segregaci romských dětí a zaměřte se na strategii ochrany komunity LGBTI. Tak zní doporučení směřované České republice od Evropské komise proti rasismu a netoleranci, která je orgánem pro sledování lidských práv Rady Evropy. Monitoring zkoumá situaci týkající se projevů rasismu a nesnášenlivosti v každém z členských států Rady Evropy. Jak v nejnovějším hodnocení dopadla Česká republika?

8. 5. 2021   Eliška Hůlová

Krize polské justice pokračuje reforma zákona o výběru kandidátů na soudce Nejvyššího soudu vzbuzuje pochybnosti o jejich nezávislosti. Podle Soudního dvora mohou být tyto změny v rozporu s právem EU. Konečné posouzení je ale na polském Nejvyšším správním soudu.

8. 5. 2021   Eliška Hronová

Evropský výbor pro sociální práva rozhodl, že Česká republika dostatečně nezajišťuje procesní práva dětem do 15 let v kvazitrestním řízení. Podle rozhodnutí o kolektivní stížnosti International Commission of Jurists proti České republice stát musí dětem zajistit právní pomoc od samého začátku řízení. K formálnímu projednání věci soudem pro mládež nadto mají existovat alternativy, tzv. odklony. 

8. 5. 2021   Barbora Bromová

EK: Za stejnou práci stejný plat

Počátkem března představila Evropská komise návrh nové směrnice, která má eliminovat rozdíl ve výši odměňování mužů a žen pracujících ve srovnatelných zaměstnáních. Návrh stojí na principu stejného ohodnocení za stejnou práci, který byl zmíněn už v Římské smlouvě z roku 1957. V praxi má směrnice podpořit platovou transparentnost a zavést mechanismy vymáhání rovnosti platů bez ohledu na pohlaví, zejména pomocí neutrálních platových struktur. I díky nim mají mít zaměstnanci právo na informace o výši platů i před pracovním pohovorem a zahájením pracovního poměru a také konkrétnější možnosti na soudní vymáhání případné kompenzace.

8. 5. 2021   Iva Turanová

Na každoročním Všečínském shromáždění lidových zástupců byly začátkem března schváleny změny v hongkongském parlamentním volebním systému. Změny vedou ke znevýhodnění prodemokratických kandidátů, čímž dochází k dalšímu oslabení hongkongské autonomie.