23. 6. 2024   Sára Aiblová

V roce 2020 se novým českým zástupcem u Soudního dvora EU stal soudce Jan M. Passer. O rok později byla novou soudkyní Evropského soudu pro lidská práva zvolena Kateřina Šimáčková. Jejich jmenování předcházel dlouhý proces výběru nejprve na vnitrostátní, a následně na mezinárodní úrovni. Jednotlivé fáze výběrového řízení mají zajistit, že kandidáti naplňují všechna formální i materiální kritéria, a že výsledný kandidát je skutečně nejlepší volbou pro plnění této funkce. 

19. 6. 2024   Denis Pauk

Česká republika je moderní stát. Má tudíž za úkol předcházet některým nežádoucím společenským jevům. Mezi jeden z těchto jevů patří také pomlouvání. Jedná se o sdělování informací, které mohou někomu způsobit újmu. Účinné prostředky obrany proti pomluvám lze nalézt napříč celým právním řádem, a to jak v soukromém, tak ve veřejném právu.

13. 6. 2024   Da Bean Ye

Itálie zahájila soudní proces se čtyřmi příslušníky egyptských bezpečnostních složek, kteří čelí obžalobě z mučení a vraždy italského studenta Giulia Regeniho v roce 2016. Trestní řízení proběhne bez přítomnosti obviněných.

8. 6. 2024   Adéla Hrdá

Česká republika se v únoru připojila k prvním signatářům Lublaňsko-Haagské úmluvy. Smluvní strany se v Úmluvě zavazují kriminalizovat genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny a poskytují obětem právo na odškodnění.

8. 5. 2024   Natália Hamadejová

Belgické předsednictví Rady EU dosáhlo v rámci trialogů 23. ledna tohoto roku dohody s Evropským parlamentem o posílení pravidel EU proti obchodování s lidmi a o zintenzivnění úsilí zabránit těmto zločinům.

4. 5. 2024   Anna Pěničková

Civilní držení zbraní v České republice je tématem, které je v současnosti hojně probíráno. Článek se snaží přiblížit problematiku držení zbraní v České republice, jeho historii, právní úpravu, stejně tak jako nedávné novely či úpravu Listiny základních práv a svobod zakotvující možnost bránit se střelnou zbraní. 

1. 5. 2024   Daniela Skácelíková

V lednu organizace SOMO a Conectas zveřejnily zprávu Bitter brew (Hořký nápoj) shrnující poslední poznatky o pracovních podmínkách v kávovém průmyslu v Brazílii, které často hraničí s otroctvím. Alarmující zjištění se týkají také plantáží, z nichž odebírají kávu i známé nadnárodní společnosti. Nezřídka jde také o plantáže s mezinárodními certifikáty udržitelnosti a etického obchodu.

28. 4. 2024   Jakub Dubják

Otec dětí v insolvenci a libovůle soudů při stanovování výživného. Ústavní soud (ÚS) přispěl svým novým nálezem ohledně zpětného stanovení výživného k jeho početné judikatuře věnované vyživovací povinnosti rodičů vůči jejich dětem. Na jakých zásadách stojí stanovení výše výživného soudem a jak v daném případě pochybily obecné soudy? Jak může soud zasáhnout do důstojnosti rodiče při určování výživného?

26. 4. 2024   Veronika Kubáňová

Mohou mít nařízení Mezinárodního soudního dvora ve stávající situaci vliv na vývoj v Pásmu Gazy? Jsou tato opatření relevantní? A je možné je vnímat jako krok ke zklidnění konfliktu?

23. 4. 2024   Karin Lišková

Pornhub veřejně vystupuje jako společnost, která se okrajově věnuje dobročinným  aktivitám jako je finanční podpora charitativních organizací věnujících se osvětě o rakovině prsu nebo malých podniků zasažených důsledky pandemie Covid-19. Přibližně před čtyřmi lety se ale v mediálním prostoru začaly objevovat informace o tom, že se společnost kromě filantropie nepřímo podílí také na činnostech spojených s obchodováním s lidmi.