Na této stránce plánujeme zveřejňovat seznam zajímavých odborných akcí a přednášek v ČR, které chystají i jiné instituce, než naše Centrum. Doufáme, že si vyberete.

 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Proportionality: Current Challenges and Perspectives - ONLINE

10. 9. 2021

Conference held by Department of Legal Theory. In three blocks, speakers from various Czech and foreign universities will talk about proportionality, its normative foundation and function in today's society.

You can find more information here.

Protistátní trestné činy včera a dnes

15. 10. 2021

Téma letošní konference se dotkne fenoménu trestných činů, které představují nejzávažnější útoky proti ústavnímu zřízení České republiky, její bezpečnosti a obranyschopnosti. Trestné činy namířené proti státu (ve starším období proti panovníkovi) náleží k těm trestným činům, které byly od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Trestněprávní represe dosáhla svého vrcholu především v obdobích, kdy na našem území byly u moci totalitní režimy. I po roce 1989 však v naší právní úpravě některé trestné činy namířené proti České republice zůstaly a přibyly další jako teroristický útok, teror či financování terorismu.

Více informací naleznete zde.

 

Slovenská společnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied

XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

1. 10. - 3. 10. 2021

V súvislosti s aktuálnou pandémiou sa do popredia záujmu expertov na oblasť medzinárodného práva dostáva aj aktuálna pandemická situácia, ktorá má svoj prirodzený dosah aj na medzinárodné právo. Cieľom sympózia je vytvoriť odborné fórum s cieľom prediskutovať otázky, ktoré ovplyvňujú medzinárodné právo v čase pandémie a zadefinovať oblasti, ktoré môžu zaznamenať rozvoj pod jej vplyvom.

Více informací naleznete zde.

 

Asociace pro mezinárodní otázky

Odolnost Česka v předvolebním roce 2021 - ONLINE

9. 9. 2021

Zveme vás na sledování online streamu debaty o aspektech společenské odolnosti vůči vnitřním a vnějším hrozbám v regionech V4, Východního partnerství a západního Balkánu se zvláštním zaměřením na český případ.

Více informací naleznete zde.

Kavkaz - ONLINE

16. 9. 2021

Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie jsou tři postsovětské republiky, které se dnes nachází ve stínu mohutných kavkazských hor. Každá země má svou historii, kulturu, jazyk i náboženství. Dohromady je pojí vzájemné vztahy plné konfliktů i mírného soužití. Přednáška se bude věnovat i separatistickým republikám Abcházie a Jižní Osetie, nebo konfliktu o Náhorní Karabach.

Více informací naleznete zde.

Ruské parlamentní volby 2021: zlom pro další směřování země - ONLINE

20. 9. 2021

Od 17. do 19. září budou Rusové volit 450 poslanců Státní dumy ve volbách, které budou skutečně zlomové. Popularita vládnoucí strany Jednotné Rusko prezidenta Putina je podle průzkumů na nejnižší úrovni za poslední dobu. Vláda proto stupňuje kampaň proti opozici a přijala zákony, které znemožňují kandidovat rekordnímu množství lidí. Zásadním způsobem také ztížila možnost nezávislého monitoringu voleb. Jak tyto zákony ovlivní volební klání? Co bude výsledek voleb znamenat pro prezidenta Putina a pro ruskou domácí i zahraniční politiku? Můžeme očekávat radikální zlom pro ruskou společnost?

Více informací naleznete zde.