Ostrovní stát Srí Lanka se poslední měsíce potýká s kolapsem hospodářství, který má katastrofální dopad na život jeho obyvatel. Stát není schopen splácet své dluhy, inflace stále roste a lidé trpí nedostatkem základních komodit jako jsou potraviny či pohonné hmoty. V ulicích jsou slyšet hlasy protestujících, kteří volají po radikální změně. Vláda rodu Radžapaksů je u konce a nový prezident Ranil Vikremasinghe prosí svět o pomoc.

Násilné nepokoje zmítají celou zemi

Srí Lanka se nachází v nejhorší ekonomické krizi za posledních 70 let. Selhání hospodářství vyvolalo vlny protivládních protestů a násilných nepokojů, které trvají už od dubna tohoto roku. Během této doby už několikrát došlo k vyhlášení nouzového stavu a zákazu vycházení. Obyvatelé z krize obviňují neschopnost vlády a ta zase vidí příčinu v pandemii COVID-19.  Dvě hlavní odvětví příjmů navíc zkolabovala. Turismus stále vstřebává následky z pandemie a zemědělství zase zpomalil zákaz dovážení chemických hnojiv. Srílančané v ulicích volají po napravení ekonomické situace a změně politického vedení. Bývalý prezident Gotabája Radžapaksa pod nátlakem lidu uprchl v červenci ze země.

Lidé nemají přístup k základním službám, trpí nedostatkem potravin, léků a pohonných hmot. Čerpání pohonných hmot bylo dokonce vymezeno jen pro základní složky, jako je například záchranná služba. Už nyní čtvrtina obyvatelstva potřebuje potravinovou pomoc, jak uvádí Světový potravinový program OSN. S krizí přichází i nežádoucí inflace, která extrémně zvyšuje náklady na život obyvatel. V červnu její výše dosáhla skoro 55 %, přičemž  číslo stále roste. Celá situace stát přivedla k neschopnosti splácet státní dluh.

Do protestů opakovaně zasahují ozbrojené policejní, armádní, námořní, ale i vzdušné složky. I vůči těmto aktérům je namířen hněv lidu. Proti demonstrantům používají ozbrojené jednotky slzný plyn či vodní děla. Nedávno vláda povolila palbu náboji, která může být namířena proti vandalům veřejného majetku či těm, kteří ohrožují životy druhých. Při střetech často dochází ke zraněním a v některých případech i k úmrtí.

Nejvíce zasaženou skupinou jsou Tamilové

Etnická minorita Tamilů představuje zhruba 12 % srílanské populace. Ačkoliv dopady krize trpí všichni obyvatelé Srí Lanky, Tamilové se navíc ještě nadále potýkají s následky občanské války. Ta skončila v roce 2009 porážkou separatistické skupiny Tygři osvobození tamilského Ílámu (LTTE), která na východě země chtěla vytvořit samostatný stát obývaný Tamily. Jen v závěrečné fázi války bylo dle OSN zabito až 40 tisíc Tamilů z řad civilistů. Právě rodina Radžapaksů nese dle Tamilů částečně vinu za válečné zločiny. Byl to totiž Gotabája Radžapaksa, kdo stál v čele armády v závěrečné fázi konfliktu, která si vyžádala nejvíce obětí. Jeho bratr Mahinda Radžapaksa byl v té době prezidentem. Napříč tamilskou komunitou nemá proto rodina Radžapaksů žádnou podporu.

Tamilové nepožadují pouze zlepšení životních podmínek, ale také vyšetření válečných zločinů spáchaných během války. Nemohou se však účastnit protestů jako jiní srílanští spoluobčané. Obávají se zatčení či násilné reakce ozbrojených složek z důvodu jejich minoritní příslušnosti. Při každé snaze o protest vydávají soudy příkazy, které mají za cíl jejich potlačení. To často končí násilím vůči Tamilům. Někteří  se proto uchylují k útěku ze země.

Tamilové sdílí silné kulturní a jazykové vazby s obyvateli svazového indického státu Tamilnádu. Právě tam se někteří příslušníci této menšiny snaží najít útočiště. Indie však není signatářem Úmluvy ani Protokolu o právním postavení uprchlíků [1], kvůli čemuž jsou příchozí uprchlíci považováni za nelegální.

Politický konec mocného rodu Radžapaksů?

Prezident Radžapaksa utekl v polovině července do Singapuru, odkud oznámil svou rezignaci. Kdysi oslavovaný „hrdina“, který v zemi ukončil třicet let trvající občanskou válku, svou vládou zapříčinil úpadek své politické popularity. Rezignací však splnil jeden z hlavních požadavků protestujících. Za úpadek ekonomiky země obyvatelé viní právě rodinu Radžapaksů a jejich nehospodárné vedení země. 

Rodina Radžapaksů se u moci držela skoro dvacet let, přičemž jednotliví příslušníci zastávali vysoké vládní funkce a směřování celé země tak bylo v moci jediné rodiny. Prezidentovi bratři Mahinda Radžapaksa a Basil Radžapaksa zastávali funkce premiéra a ministra financí, což je však už minulostí. Podle agentury Reuters rezignace Gotabáji Radžapaksy předznamenává ukončení politické éry tohoto rodu.

Vyvstává také otázka, zda bývalý prezident Radžapaksa či další členové jeho rodiny budou nést odpovědnost za činy, které vedly k ekonomické krizi či porušování lidských práv při násilném potlačování demonstrací. Rezignací na funkci prezidenta navíc Radžapaksa ztratil imunitu. To může být i jedním z důvodů, proč mu odstoupení z funkce trvalo tak dlouho.

Nástupce Radžapaksy není o nic lepší, míní Srílančané

Ani odchodem prezidenta Radžapaksy v zemi nenastal klid. Jeho nástupcem byl zvolen premiér Ranil Vikremasinghe, kterého však veřejnost vnímá jako pozůstatek vlády rodiny Radžapaksů, a protesty proto neustávají. Jeho sídlo bylo dokonce letos v červenci terčem žhářského útoku. Vikremasinghe se o post prezidenta již dvakrát neúspěšně ucházel v minulosti. Nyní ve volbách porazil hlavního rivala Dulluse Alahapperuma. Zatímco pro nového prezidenta hlasovalo 134 poslanců, jeho oponent získal jen 82 hlasů. Vikremasingha chce obnovit politickou stabilitu země, aby mohl co nejdříve pokračovat v jednáních s Mezinárodním měnovým fondem ohledně zapojení Srí Lanky do záchranného programu.

Vikremasinghe v zemi opět vyhlásil nouzový stav, aby tak utišil trvající nepokoje. Dle vládního oznámení se jedná o krok „v zájmu veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku a udržení zásobování a služeb nezbytných pro život společenství“. Avšak v době nouzového stavu Vikremasinghe může zadržovat občany, zmocnit se jakéhokoliv majetku nebo také měnit stávající zákony. Organizace Amnesty International proto vyjádřila obavy ze zneužití nouzového stavu, které by mohlo vést k dalšímu potlačování lidských práv.

Varování pro další rozvojové země

Podobný scénář a neschopnost splácet dluhy věřitelům hrozí dalším zemím. Rizikovými státy jsou například Maledivy, Laos, Pákistán a Bangladéš. V těchto zemích rychle stoupá inflace, zvyšují se úrokové sazby a státní dluh roste, v důsledku čehož dochází ke znehodnocení měn a zmenšování devizových rezerv.

Podle Mezinárodního měnového fondu a Světové banky má Laos k úpadku do krize velice blízko. Dluh země se blíží 15 miliardám dolarů, což odpovídá 80 % ročního HDP. Už nyní má Laos problémy splácet šestimiliardový dluh Číně za výstavbu železnice, která spojuje hlavní laoské město Vientiane s 1000 km vzdáleným čínským městem Kchun-ming. Za neplacení Čína už zabavila část laoské elektrické rozvodné sítě. Právě Čína je největším věřitelem malých asijských států. Z důvodu války na Ukrajině také Laos čelí růstu cen ropy a tedy omezení dodávek na jeho území, kde žije osm milionů lidí.

Najde Srí Lanka cestu z krize?

Vikremasingha prosí svět o pomoc, zejména pak tu finanční. Dle prezidentových výpočtů bude Srí Lanka potřebovat 3,55 miliardy dolarů na zajištění pohonných hmot a plynu a 1,5 miliardy dolarů na potraviny a hnojiva. Finance už Srí Lance poskytly některé mezinárodní organizace. Půjčku ve výši 600 milionů dolarů na nákup léků přijala Srí Lanka od Světové banky. OSN se zavázala poskytnout 48 milionů dolarů. Další tři miliardy dolarů by měla Srí Lanka v blízké době dostat od Mezinárodního měnového fondu v rámci záchranného programu.

Pomáhají i některé země. Čína přišla s nabídkou refinancování dluhu, finanční půjčku pak nabídla Indie, která Srí Lance poskytla také dodávky ropy. Srí Lanka však musí dbát i na to, jak velkou sféru vlivu cizích států do své země propustí. Nejen Čína si prostřednictvím investic a poskytováním půjček rozšiřuje svou geopolitickou moc v méně rozvinutých zemích. Vliv Pekingu v této oblasti se snaží snížit zejména Indie, která si chce udržet v regionu silnou pozici. Oba státy jsou geopolitičtí rivalové.

Bude na nové vládě, aby zavedla opatření, která zmírní strádání lidu a vyvedou zemi z tíživé situace. Ekonomické reformy by měly jít ruku v ruce s těmi politickými. Nutné bude znovuobnovení odvětví, na kterých stojí srílanská ekonomika. Těmi jsou oblast cestovního ruchu a zemědělství. Nicméně zavádění nových reforem nebude snadné. Politické elity si nejprve budou muset získat důvěru lidu. 

 

Poznámky

[1] Úmluva o právním postavení uprchlíků je též známá jako Ženevská úmluva o uprchlících. Tato multilaterální dohoda stanovuje azylová práva a povinnosti jednotlivců, ale i států, které azyl mají poskytnout. Byla schválena v roce 1951 na půdě OSN, v roce 1967 byl připojen i její Protokol. K roku 2015 má Úmluva 145 signatářů, Indie mezi ně však nepatří.

Fotografie

[1] Protivládní protesty před srílanským prezidentským sekretariátem. Anti-government protest in Sri Lanka 2022, autor: AntanO, 13. duben 2022, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, editace: ořez.

Zdroje

Amnesty International. Sri Lanka: Shameful, brutal assault on peaceful protestors must immediately stop. Amnesty International, 22. července 2022

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/sri-lanka-shameful-brutal-assault-on-peaceful-protestors-must-immediately-stop/ 

Artlová, Martina. Srí Lanka se topí v krizi a prosí svět o pomoc. potřebuje půjčit nejméně 115 miliard. Euro.cz, 9. června 2022 https://www.euro.cz/byznys/sri-lanka-se-topi-v-krizi-a-prosi-svet-o-pomoc-potrebuje-pujcit-nejmene-115-miliard  

Boháč, Jan. Ekonomický kolaps Srí Lanky je varováním pro další asijské státy. V ohrožení je třeba Laos či Maledivy. Euro.cz, 19. července 2022 https://www.euro.cz/byznys/ekonomicky-kolaps-sri-lanky-je-varovanim-pro-dalsi-asijske-staty-v-ohrozeni-je-treba-laos-ci-maledivy

Ethirajan, Anbarasan a Mao, Frances. Sri Lanka: Ranil Wickremesinghe elected president by MPs. BBC News, 20. července 2022

https://www.bbc.com/news/world-asia-62202901

Ghoshal, Devjyot a Jayasinghe, Uditha. EXCLUSIVE Sri Lanka to seek $3 billion to stave off crisis. Reuters, 9. dubna 2022 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-sri-lanka-seeking-3-billion-months-stave-off-crisis-finance-minister-2022-04-09/

Chaudhury, Roy. Sri Lanka to send minister-led team to Russia for deals on oil discounts. The Economic Times, 7. července 2022 https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/sri-lanka-to-send-minister-led-team-to-russia-for-deals-on-oil-discounts/articleshow/92708854.cms

IMF. Lao People’s Democratic Republic: Technical Assistance Report-Government Finance Statistics and Public Sector Debt Statistics. IMF, 1. listopadu 2021 https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/11/01/Lao-Peoples-Democratic-Republic-Technical-Assistance-Report-Government-Finance-Statistics-502540

Johnson, Kay a Zhai, Keith. Exclusive: Taking power - Chinese firm to run Laos electric grid amid default warnings. Reuters, 4. září 2020 https://www.reuters.com/article/us-china-laos-exclusive-idINKBN25V14C

Mazumdaru, Srinivas. Sri Lanka Tamils fleeing to India to escape economic crisis. DW News, 24. května 2022

https://amp.dw.com/en/sri-lanka-tamils-fleeing-to-india-to-escape-economic-crisis/a-61915724

OSN. Úmluva o právním postavení uprchlíků. OSN, 28. července 1951

https://www.unhcr.org/cz/wp-content/uploads/sites/20/2016/12/Umluva_1951_a_Protokol_1967.pdf

Petersen, Hannah a Sandran, Rubatheesan. ‘We want justice, not fuel’: Sri Lanka’s Tamils on north-south divide. The Guardian, 22. června 2022.

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/22/sri-lanka-tamils-protests-economic-crisis 

Reuters. Sri Lanka president Rajapaksa emails resignation letter to parliamentary speaker - source. Reuters Asia Pacific, 14. července 2022

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sri-lanka-president-rajapaksa-emails-resignation-letter-parliamentary-speaker-2022-07-14/  

Sands, Leo a Vaidyanathan, Rajini. Sri Lankan troops ordered to open fire on looters and vandals as protests continue. BBC, 10. května 2022 https://www.bbc.com/news/world-asia-61389189

Spirit, Martin. Srí Lanka se bouří, armáda má nastolit pořádek. Je to zoufalství, říká Češka, která na ostrově žije. Forbes,  13. července 2022

https://forbes.cz/sri-lanka-se-bouri-armada-ma-rozkaz-nastolit-poradek-a-inflace-miri-k-70-procentum/

The Economic Times. Gotabaya Rajapaksa: A ‘war hero’ detsted by his admirers over Sri Lanka’s worst economic crisis. The Economic Times, 15. července 2022

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/gotabaya-rajapaksa-a-war-hero-detested-by-his-admirers-over-sri-lankas-worst-economic-crisis/articleshow/92892408.cms

UN. Sri Lanka: UN appeals for $47 million for life-saving aid to 1.7 million people. UN News, 9. června 2022

https://news.un.org/en/story/2022/06/1120032

Urbanová, Anna. ‚Úpadek v nemilost‘ rodiny Radžapaksů. Co se děje na Šrí Lance, objasňují čtyři otázky a odpovědi. iRozhlas,  15. července 2022

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/sri-lanka-prezident-radzapaksa-protesty-demonstrace-chaos-ekonomicka-krize_2207150636_aur

Urbanová, Anna. Akademička z Oxfordu: Protestující na Šrí Lance jsou oběti hospodářského selhání. Požadují odpovědnost. iRozhlas, 19. července 2022 https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/sri-lanka-ekonomicka-krize-prezident-radzapaksa-policie-protesty_2207190617_aur