Dvouměsíční zimní vydání Bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci zahajujeme externím příspěvkem Kristiny Horňáčkové, která se za Českou republiku účastnila konference v New Yorku, jež schválila rozšíření jurisdikce Mezinárodního trestního soudu o zločin agrese. Rovněž Vám přinášíme velmi zajímavý příspěvek Kateřiny Šimáčkové z prosincového zasedání Benátské komise, které se tentokrát věnovalo především Polsku. Autorka vysvětluje mimo jiné dvě kritická stanoviska komise, a to k polskému zákonu o prokuratuře a k polské justiční reformě.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost se Nikola Klímová věnuje odkazu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, který v prosinci 2017 po 25 letech ukončil svoji činnost. Do jaké míry byl úspěšný?

Monika Hanych z evropské sekce blíže diskutuje skutečnost, že Evropská komise předala Soudnímu dvoru EU věc České republiky, Maďarska a Polska týkající se tzv. relokačních kvót. Dané téma týkající se žadatelů o azyl je hojně diskutované i v českých médiích. Směřuje situace k uvalení finančních sankcí vůči ČR?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva přibližuje Roman Šafář situaci v Íránu, kde frustrace lidí z vývoje země vyústila v rozsáhlé demonstrace.

A konečně, Laura Haiselová z české sekce se zaměřuje na přístup českých soudů k omezení svéprávnosti po rekodifikaci soukromého práva. Tématu se věnoval i Ústavní soud ČR, jehož přístup autorka přibližuje.

Bulletin si můžete stáhnout v PDF.

Obsah čísla

Téma

 • Mezinárodní trestní soud může stíhat jednotlivce odpovědné za zločin agrese
 • Prosincové zasedání Benátské komise řešilo polskou justici a prokuraturu

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Mise splněna? Zhodnocení odkazu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii       
 • Kolumbie: neklidná historie, mírová dohoda a soudy pro bývalé rebely FARC   
 • S vyšetrovaním zločinov ISIS bude Iraku pomáhať špeciálny vyšetrovací tím OSN

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Česko, Maďarsko a Polsko míří před Soudní dvůr EU kvůli relokačním kvótám
 • Zajišťování migrantů v ČR se opět dostává před Soudní dvůr EU
 • Rakousko umožní sňatky osob stejného pohlaví

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Proběhl VI. ročník fóra OSN na téma byznys a lidská práva
 • Nepokoje v Íránu
 • Světové ekonomické fórum 2018 a lidská práva

4) Česká republika a lidská práva 

 • Když soudy nechtějí rozhodovat o svéprávnosti
 • Údajné nedostatky v spôsobe registrácie kandidátov na prezidenta ČR
 • Ombudsmanka nově monitoruje naplňování závazků plynoucích z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
 • Kontakt nezletilých dětí s vězněnými rodiči z pohledu nejlepšího zájmu dítěte a práv rodičů

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech