Zimní Bulletin si můžete stáhnout zde

Zimní vydání Bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci zahajujeme rozhovorem se soudcem hlavního soudního orgánu OSN, který rozhoduje spory mezi státy. Slovenský soudce a bývalý předseda Mezinárodního soudního dvora v Haagu Peter Tomka vysvětluje, jaké případy Mezinárodní soudní dvůr řeší, přibližuje své působení na pozici předsedy soudu a vysvětluje, jaké budoucí výzvy před soudem stojí.

Nikola Klímová poté přináší souhrn jednání lidskoprávních smluvních orgánů v Ženevě za období září až prosinec 2018. K jakým závěrům vybrané výbory došly?

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost přináší Barbora Valíková zprávu o předání dvou vůdců ze Středoafrické republiky Mezinárodnímu trestnímu soudu. Zuzana Malá následně pojednává o odpovědnosti Facebooku za šíření nenávisti v Myanmaru a na Filipínách.

Sabina Škrobánková z evropské sekce se zaměřuje na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který konstatoval porušení práv opozičního představitele Alexeje Navalného ze strany Ruské federace.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva přináší Aneta Boudová závěry konference v polských Katovicích, která měla za úkol uvést do praxe tzv. Pařížskou dohodu ve snaze zmírnit následky klimatických změn.

Zdeněk Nevřivý z české sekce přibližuje obsah teprve nedávno zveřejněné výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2017. Před jakými hrozbami nás BIS varuje?

Obsah čísla

 Téma 

  • Rozhovor s Petrom Tomkom, sudcom Medzinárodného súdneho dvora v Haagu: Cieľom súdu je predchádzať konfliktom
  • Závěry jednání lidskoprávních smluvních orgánů v Ženevě za září–prosinec 2018

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

  • Středoafrická republika: Dva zadržení předáni Mezinárodnímu trestnímu soudu
  • Facebook: Nástroj demokracie nebo šíření dezinformací a nenávistných projevů?

2) Evropský systém ochrany lidských práv

  • Politicky motivované zásahy do lidských práv Alexeje Navalného
  • Evropský soud pro lidská práva doplňuje tzv. Perna test

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

  • Boj proti klimatickým změnám pokračuje
  • Detské nevesty – problém 21. storočia

4) Česká republika a lidská práva 

  • Výroční zpráva BIS za rok 2017. Je naše demokracie ohrožena?
  • Dokončení procesu umělého oplodnění po smrti manžela není možné

 

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech