Dubnový Bulletin si můžete stáhnout zde.

Nový Bulletin začínáme zprávou o stavu demokracie a svobody ve světě v roce 2021. Michaela Kučerová se věnuje ve světle zpráv The Economist Intelligence Unit a Freedom House nejen tomuto roku, ale také dlouhodobému trendu. A jak si vede Česká republika?

Navazujeme zprávou z konference o Ukrajině z pohledu mezinárodního práva, kterou na Právnické fakultě Masarykovy univerzity uspořádalo naše Centrum pro lidská práva a demokracii. Tematicky byla pokryta čtyři témata - zákaz použití síly, účinnost sankcí, trestání zločinů a migrace do ČR.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Matyáš Dvořák o historickém kontextu konfliktu na Ukrajině a o tom, že Mezinárodní trestní soud zahájil vyšetřování tamních zločinů.

Anna Kačmaříková z evropské sekce přibližuje, jak bude moci v budoucnu Evropská unie dohlížet na dodržování zásad právního státu. Nařízení o podmíněnosti umožní vázat prostředky pro státy na respektování hodnot EU.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Ondřej Kaška zaměřuje na situaci v Bosně a Hercegovině, jejíž celistvost ohrožuje jednání bosenskosrbských politických představitelů.

Veronika Nováková z české sekce se zaměřuje na dopady války na Ukrajině na Českou republiku, a to jak v trestněprávní oblasti, tak co se týče vhodné reakce na příliv uprchlíků.

Obsah čísla

 Téma

 • Stav demokracie a svobody ve světě za rok 2021
 • Situace na Ukrajině z pohledu mezinárodího práva: zpráva z konference

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Mezinárodní trestní soud zahájil vyšetřování zločinů spáchaných na Ukrajině
 • První výsledky po šesti letech vyšetřování situace v Gruzii: Žalobce Mezinárodního trestního soudu požádal o vydání tří zatykačů
 • Aktuality sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • SDEU: Cena za porušování pravidel právního státu může být vysoká
 • Generální advokát SDEU: Občané Spojeného království pozbyli unijního občanství a z něho plynoucích výhod
 • Aktuality evropské sekce

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Celistvost Bosny a Hercegoviny je v ohrožení, bosenští Srbové se chtějí stáhnout z celostátních institucí
 • Aktuality sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

4) Česká republika a lidská práva 

 • Ruská invaze na Ukrajině: Jak ovlivňuje české právo?
 • Ruská invaze na Ukrajině: české stopy v boji Ukrajiny o budoucnost svého národa
 • Česká republika a změny klimatu
 • Aktuality české sekce

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech