Letní Bulletin si můžete stáhnout zde.

Nový Bulletin začínáme plány českého předsednictví v Radě EU z pohledu Ministerstva zahraničních věcí. V rozhovoru s Davidem Červenkou se dozvíte, jaké jsou priority České republiky v oblasti demokracie a lidských práv, a rovněž jak jejich konečnou podobu ovlivnila současná geopolitická situace.

Navazuje Marie Gavendová se souhrnem jednání Rady OSN pro lidská práva. Tento ženevský orgán se zabýval porušováním lidských práv na Ukrajině a separátně rovněž situací na Krymu. Podstatnou pozornost věnoval také změnám klimatu.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Matyáš Dvořák o aktuálním odsouzení dvou ze čtyř členů skupiny tzv. Islámského státu přezdívané „Beatles”, která se k teroristické organizaci připojila z Británie. Trestní řízení probíhalo v USA.

Eliška Andrš z evropské sekce se věnuje případu špatné přístupnosti do obecních budov pro osoby s postižením, o kterém rozhodoval Evropský soud pro lidská práva. Jak přísně Soud nedostatky v této oblasti posuzuje?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Michaela Kučerová zaměřuje na reprodukční práva žen v USA ve světle nedávného rozsudku tamního Nejvyššího soudu.

Dominika Šudová z české sekce přibližuje tzv. klimatickou žalobu v ČR. Po vzoru jiných zemí byla u nás podána žaloba kvůli nedostatečné aktivitě státu při ochraně životního prostředí. Jak rozhodl soud?

Obsah čísla

Téma

 • Demokracie a lidská práva v EU během českého předsednictví: priority ČR z pohledu Ministerstva zahraničních věcí
 • Rada OSN pro lidská práva: porušování lidských práv na Ukrajině a změna klimatu

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Britští členové tzv. Islámského státu označováni jako „Beatles“ odsouzeni ve Spojených státech amerických
 • Státy v patách válečných zločinců: jeden týden, dva odsouzení                                  
 • Aktuality sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • ESLP: Island se špatnou přístupností do obecních budov nedopustil diskriminace                
 • ESLP: Uložení pokuty za přirovnání justice ke vtipu o bombardování Hirošimy je porušením práva na svobodu projevu                                                                                      
 • Aktuality evropské sekce     

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Osud reprodukčních práv žen v rukou soudců Nejvyššího soudu: Konec potratů v USA?    
 • Ekonomická krize dohnala Srí Lanku na pokraj sil                                                                          
 • Aktuality sekce Mezinárodní politiky, byznys a lidská práva

4) Česká republika a lidská práva 

 • Klimatická žaloba – český boj za lepší životní prostředí                                                                 
 • Kdy je odepření služeb v pořádku?                                                                                                     
 • Jak se daří ČR naplňovat Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech?
 • Aktuality české sekce     

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech