Čínská lidová republika schválila na konci června tohoto roku nový národní bezpečnostní zákon pro Hongkong, který dle kritiků usnadňuje trestání protestujících a snižuje autonomii města. Proti přijetí demonstrovaly v ulicích stovky lidí, některé osoby byly na základě nového zákona již zatčeny.

Pozadí národního bezpečnostního zákona

Od 30. června 2020 platí na území Hongkongu nový bezpečnostní zákon, který přijal Stálý výbor Národního lidového kongresu (National People's Congress Standing Committee,  NPCSC). Tento předpis, který byl připravován v utajení v Pekingu, dává možnost čínské vládě ovlivňovat autonomní oblast Hongkongu tak jako nikdy předtím. Kritici tvrdí, že  zákon omezuje lidská práva a demokratické hodnoty, zejména pak právo na protest a svobodu projevu. Čínská lidová republika  (ČLR) naopak uvedla, že do bývalého koloniálního města vrátí stabilitu.

Hlavním problémem bezpečnostního zákona je jeho vágnost. Eric Cheung, právník působící na Hongkongské univerzitě, k nové legislativě uvedl: „Co představuje ohrožení národní bezpečnosti? Vymezení je velmi široké. V zásadě cokoli  může představovat národní bezpečnostní hrozbu. Nikdo se nebude cítit v bezpečí, dokonce ani cizinci. Každý, kdo má trvalé bydliště, bez ohledu na svou národnost, může být stíhán.

Zákon se totiž vztahuje jak na fyzické a právnické osoby, které spáchají některý z vymezených trestných činů na území Hongkongu, tak na osoby s trvalým bydlištěm v Hongkongu a cizince, kteří spáchají některý z trestných činů mimo jeho území.

Správkyně Hongkongu Carrie Lam na adresu vyjádření odborníků však uvedla, že mezi obyvateli Hongkongu nevidí strach z nového zákona. Dle jejího názoru je předpis na rozdíl od ostatních bezpečnostních zákonů mírný.

Právní postavení Hongkongu

Hongkong byl předán 1. července 1997 po více než sto padesáti letech britské nadvlády zpět ČLR. Společně s tzv. základním zákonem, normou, která představuje hongkongskou ústavu, byl přijat i princip „jedna země, dva systémy”. Po dobu, kdy je Hongkong součástí ČLR, je oblasti umožněna vysoká míra autonomie.[1] Částečná nezávislost zakotvená základním zákonem pozbude platnosti v roce 2047 a není zatím jisté, jaký status poté Hongkong ponese.

Dle základního zákona mají hongkongské soudy pravomoc přezkoumávat a interpretovat zákony v rámci limitů autonomie. Konečnou pravomoc interpretace zákona má však Stálý výbor ČLR. 

Mezi kompetence ČLR patří jmenování správce Hongkongu a kontrola hongkongské obrany a zahraničních věcí. V Hongkongu je trvale umístěno přibližně 5 000 čínských vojáků, kteří mohou zasáhnout pouze tehdy, pokud ČLR vyhlásí mimořádný nebo válečný stav, na žádost hongkongské vlády, nebo za účelem udržování veřejného pořádku a při katastrofách.

Proč byl nový bezpečnostní zákon přijat?

Na základě čl. 23 základního zákona, který upravuje částečnou autonomii Hongkongu, měl být přijat i vlastní bezpečnostní zákon. Kvůli značné nepopularitě však k jeho schválení nikdy nedošlo. ČLR svým nedávným krokem tuto mezeru překonala, její jednání však vyvolává pochybnosti, zda je nová norma v souladu se základním zákonem. Ten stanoví, že právní předpisy ČLR nemohou být na území Hongkongu aplikovány, pokud nejsou obsaženy v příloze III základního zákona. Zde však byly dosud uvedeny pouze zákony týkající se zejména zahraniční politiky.

Právní předpisy ČLR mohou být v Hongkongu zavedeny dekretem, tedy bez souhlasu hongkongského parlamentu. Odborníci však tvrdí, že zavedení bezpečnostní zákona tímto způsobem znamená porušení zásady „jedna země, dva systémy“, ačkoli je tento legislativní postup technicky možný. 

Obsah nového bezpečnostního zákona

Nový zákon o národní bezpečnosti zakotvuje čtyři kategorie trestných činů, které jsou charakteristické svými vágně vymezenými skutkovými podstatami. Jedná se o trestné činy separatismu, podvratné činnosti, teroristických aktivit a spolupráce s cizími silami s cílem ohrozit národní bezpečnost.   

Tresty za spáchání výše vyčtených trestných činů zahrnují mimo jiné doživotní trest odnětí svobody, odnětí svobody na dobu určitou, zákaz činnosti, finanční sankce nebo zabrání majetku. Vše je odvozeno od druhu a míry účasti pachatele na spáchání trestného činu.

Čínská ústřední vláda také zřídila v Hongkongu Úřad pro ochranu národní bezpečnosti. Tento úřad a jeho zaměstnanci nepodléhají jurisdikci Hongkongu. Jinými slovy, žádné kroky, které tyto osoby činí, nepodléhají místním zákonům ani nemohou být přezkoumány místními soudy. Zaměstnanci tohoto úřadu mají dále úplnou imunitu před orgány činnými v trestním řízení.  

Hongkongská vláda nadto byla povinna ustavit Výbor pro zajištění národní bezpečnosti s poradní funkcí, v němž zasedá delegát z čínské ústřední vlády. Výbor má pravomoc vybírat personál z orgánů činných v trestním řízení pro řešení případů týkajících se národní bezpečnosti. Správkyně Hongkongu pak je oprávněna jmenovat soudce, kteří budou o případech v této oblasti rozhodovat, přičemž je připuštěna možnost soudit některé případy bez přítomnosti poroty. Podle nového zákona nepodléhají rozhodnutí Výboru soudnímu přezkumu. V rámci hongkongské policie byla navíc zřízena nová divize národní bezpečnosti, která může provádět tajné sledování bez soudní kontroly.

Podle nového zákona může ústřední vláda ČLR též přímo zasáhnout do soudních řízení týkajících se případů národní bezpečnosti, zejména během krizí nebo pokud je případ považován za komplexní. Zákon otevírá cestu k tomu, aby některá hlavní líčení neprobíhala na území Hongkongu, ale před soudy v ČLR. Případy, které zahrnují státní tajemství, mohou být navíc souzeny bez přítomnosti veřejnosti a médií.  

Aplikace bezpečnostního zákona 

Ve stejný den, kdy nový bezpečnostní zákon vešel v účinnost, byly v Hongkongu zadrženy čtyři osoby, jež byly obviněny z podněcování separatismu na sociálních sítích. Skupina pro nezávislost Studentlocalism uvedla, že mezi zatčenými byl i její bývalý vůdce Tony Chung, který byl propuštěn na kauci o měsíc později s povinností odstranit předmětné příspěvky ze sociálních sítí. Tony Chung se tak stal první osobou, která byla zatčena na základě podezření ze spáchání trestného činu dle nového zákona o národní bezpečnosti. Další zatčení byla údajně provedena v souvislosti se slogany a transparenty, jež se objevily při protestech proti nové legislativě.

Dle kritiků nový čínský zákon narušuje svobody autonomní oblasti. Peking však kritiku odmítl a prohlásil, že zákon je nezbytný k zastavení protidemokratických protestů, které v Hongkongu probíhaly po značnou část loňského roku.

Jak se k bezpečnostnímu zákonu staví ostatní státy?

V reakci na přijetí nového bezpečnostního zákona pozastavily Velká Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland účinnost smluv o vydávání uzavřených s Hongkongem. Spojené státy americké se naopak rozhodly zrušit zvláštní obchodní práva přiznaná Hongkongu. Přijetí zákona o národní bezpečnosti bylo kritizováno dále také Severoatlantickou aliancí a Evropskou unií, která apelovala na dodržování lidských práv a respektování autonomie Hongkongu.

Poznámky

[1] Dle čl. 12 základního zákona je Zvláštní administrativní oblast Hongkong místním správním regionem Čínské lidové republiky, který má vysoký stupeň autonomie a je přímo podřízen centrální vládě.

Zdroje

BBC. Hong Kong's new security law: Why it scares people. 1. července 2020, dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53256034.

BBC. Hong Kong security law: China hits back in extradition row. 28. června 2020, dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-53562437.

BBC. Hong Kong security law: Four students arrested for 'inciting secession'. 30. července 2020, dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53585747.

Council of the European Union. Declaration of the High Representative on behalf of the European Union on the adoption by China’s National People’s Congress of a National Security Legislation on Hong Kong. 1. července 2020, dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/01/declaration-of-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-adoption-by-china-s-national-people-s-congress-of-a-national-security-legislation-on-hong-kong/.

Flaherty, Martin, S. China’s national security law in Hong Kong doubles down on imperialism. The Washington Post. 3. července 2020, dostupné z: https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/07/03/chinas-national-security-law-hong-kong-doubles-down-imperialism/.

So, Thomas S. T., Zhou, Evan J. S. HKSAR National Security Law Explained. Mayer Brown. 2. července 2020, dostupné z:  https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2020/07/hksar-national-security-law.

Xinhuanet. English translation of the Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in the Hong Kong Special Administrative Region. 1. července 2020, dostupné z: http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/01/c_139178753.htm.

Fotografie

Protesty v Hongkongu v roce 2019. P1100319-edit. Autor: Studio Incendo, 29. září 2019, zdroj: flickr, CC BY 2.0, editace: ořez.