Centrum spolupracuje s řadou odborníků. Ti se různými způsoby podílejí na činnosti Centra, nebo pravidelně přispívají do měsíčního Bulletinu Centra.

Veronika Bílková je docentkou na Katedře mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a výzkumnou pracovnicí na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Rovněž je členkou a místopředsedkyní Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise).

Nela vystudovala právo na PF UK a zajímá se o mezinárodní právo a lidská práva. Strávila jeden semestr na Mexické Národní Autonomní Univerzitě (UNAM) v Mexiku, kde také absolvovala stáž na velvyslanectví ČR. Absolvovala stáže u Mise Organizace amerických států pro podporu mírového procesu v Kolumbii a u Evropského soudu pro lidská práva. Během studijního pobytu na Univerzitě v Heidelbergu pracovala v Max Planck Institutu pro srovnávací veřejné právo a mezinárodní právo.

Jan byl vedoucím Centra pro lidská práva a demokracii v letech 2018-2023. Vystudoval doktorské studium mezinárodního práva a rovněž lidskoprávní program E.MA v italských Benátkách a rakouském Grazu. Pracoval v advokacii i v právním oddělení Evropské služby pro vnější činnost v Bruselu. Rovněž působil jako Visiting Professional u soudního senátu Mezinárodního trestního soudu v Haagu a následně jako právník u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. V České republice pracoval v Kanceláři veřejného ochránce práv a v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. V současnosti učí na Masarykově univerzitě a působí ve výzkumu. Specializuje se především na mezinárodního právo a ochranu lidských práv.

Vystudovala právo, žurnalistiku a sociologii na Masarykově univerzitě a lidská práva na Tilburg University v Nizozemsku. Pracuje v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva. Je členkou výboru Rady Evropy pro umělou inteligenci a lidská práva.

Hubert vystudoval právo a evropskou integraci, působí na Fakultě sociálních studií, Mezinárodní politologickém ústavu a v Ústavu pro otázky soudnictví PrF MUNI. Akademický rok 2010-2011 strávil jako držitel Fulbrightova stipendia výzkumem judicializace politiky na UC Berkeley. Přednášel o lidských právech v Číně či v Ruské federaci. Hubert byl v letech 2013 až 2020 členem Rady vlády pro lidská práva.

Douglas je studentem magisterského programu International Economic and Political Studies na Karlově univerzitě. Svůj bakalářský titul B.A. obdržel v oboru politických věd a mezinárodních studií na Flagler College na Floridě v USA. Ve svém výzkumu se zabývá lidskými právy a migrací.

Jakub je studentem oboru Právo a právní věda společně s oborem Mezinárodněprávní obchodní studia na Masarykově univerzitě v Brně. Zájem má především o sféru veřejného práva. Rád se věnuje rekreačním sportům, vaření a je milovníkem čaje.