Centrum spolupracuje s řadou odborníků. Ti se různými způsoby podílejí na činnosti Centra, nebo pravidelně přispívají do měsíčního Bulletinu Centra.

Veronika Bílková je docentkou na Katedře mezinárodního práva Právnické fakulty UK a výzkumnou pracovnicí na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Rovněž je členkou a místopředsedkyní Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise).

Nela vystudovala právo na PF UK a zajímá se o mezinárodní právo a lidská práva. Strávila jeden semestr na Mexické Národní Autonomní Univerzitě (UNAM) v Mexiku, kde také absolvovala stáž na velvyslanectví ČR. Absolvovala stáže u Mise Organizace amerických států pro podporu mírového procesu v Kolumbii a u Evropského soudu pro lidská práva. Během studijního pobytu na Univerzitě v Heidelbergu pracovala v Max Planck Institutu pro srovnávací veřejné právo a mezinárodní právo.

Linda vystudovala právo, mezinárodní vztahy a evropská studia. Působí jako právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv a vyučuje na PrF MU. Specializuje se na uprchlické a migrační právo a mezinárodní ochranu lidských práv. Je členkou Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva.

Nikola studuje Evropská studia na FSS MU. Během studia absolvovala stáž v Bruselu. Působí na pozici Immigration Assistant v advokátní kanceláři Petyovský & Partners.

Douglas je studentem magisterského programu International Economic and Political Studies na Karlově univerzitě. Svůj bakalářský titul B.A. obdržel v oboru politických věd a mezinárodních studií na Flagler College na Floridě v USA. Ve svém výzkumu se zabývá lidskými právy a migrací.