Oriol Junqueras byl řádně zvolen europoslancem, ale do Evropského parlamentu nenastoupil, protože sedí ve španělském vězení. Tribunál Evropské unie zamítl jeho žádost o dočasné propuštění. Junqueras o něj žádal, aby se mohl ujmout funkce europoslance, než bude vyneseno konečné rozhodnutí Soudního dvora v jeho případu. 

Junqueras byl minulý rok společně s katalánským expremiérem Carlesem Puigdemontem a Tonim Comínem zvolen do Evropského parlamentu. Puigdemont a Comín po pokusu o vyhlášení Katalánské republiky v říjnu 2017 uprchli do Belgie. Díky tomu se jim na rozdíl od Junquerase podařilo nastoupit do funkce europoslance, i když se zpožděním sedmi měsíců. Vzhledem k nepřítomnosti Puigdemonta byl Junqueras, Puigdemontův vicepremiér, považován za hlavního organizátora referenda o nezávislosti Katalánska z roku 2017, a proto mu byl v říjnu 2019 udělen nejvyšší trest z devíti odsouzených politiků, tedy 13 let za vzpouru a zpronevěru.

Měl imunitu, aniž by to věděl

Problémy vznikly v momentě, kdy si noví europoslanci měli osobně převzít oficiální nominaci do parlamentu,[1] jak ukládá španělský volební zákon. Puigdemont a Comín tuto podmínku nesplnili, protože se nacházeli v exilu a po návratu do Španělska by jim hrozil soud. Junqueras byl v předsoudní vazbě a převzetí nominace mu nedovolil Nejvyšší soud. Kvůli tomu mu španělské úřady neumožnily požívat europoslanecké imunity. 

Španělský Nejvyšší soud podal k Soudnímu dvoru EU (dále jen „Soudní dvůr”) žádost o posouzení záležitosti europoslanecké imunity. Nicméně Junqueras byl odsouzen španělskými soudy ještě dříve, než v této otázce vynesl rozsudek Soudní dvůr. Velký senát Soudního dvora v prosinci minulého roku rozhodl, že osoba zvolená do parlamentu disponuje imunitou, i když se nachází v době vyhlášení výsledků voleb ve vazbě a není jí umožněno splnit požadavky vnitrostátního práva pro získání statutu europoslance. Z toho vyplývá, že Junqueras měl být po volbách propuštěn, protože již disponoval imunitou, a španělské úřady mohly následně o zbavení imunity požádat Evropský parlament. Španělský Nejvyšší soud v lednu nicméně rozhodl, že Junqueras nemá imunitu, přestože byl zvolen.

Španělské orgány argumentovaly tím, že podle vnitrostátního práva odsouzený nemůže dále zastávat veřejný úřad. Dalším problémem je rozhodnutí španělské volební komise, které Junquerasovi zakázalo výkon mandátu. Junqueras požádal Nejvyšší soud o pozastavení tohoto rozhodnutí, ale neuspěl. V návaznosti na to Evropský parlament prohlásil jeho mandát za neobsazený. 

Proti rozhodnutí Evropského parlamentu se Junqueras odvolal k Tribunálu EU a žádal jej o předběžné opatření, které by mu umožnilo vykonávat mandát do té doby, než bude vyneseno konečné rozhodnutí. Žádost byla zamítnuta, protože Evropský parlament nemá pravomoc posuzovat oprávněnost rozhodnutí Španělska o odebrání Junquerasova mandátu. Tribunál navíc nemůže Evropskému parlamentu nařídit, aby přijal opatření k ochraně Junquerasovy imunity a privilegií, protože by to znamenalo zásah do pravomoci Evropského parlamentu. Stejně tak Tribunál ani nepožádal Španělsko o jeho propuštění.

Europoslanci, ale na jak dlouho?

Puigdemont a Comín také nepřevzali španělskou nominaci do parlamentu, tudíž nebyli na oficiálním seznamu europoslanců, který vydaly španělské úřady. Podle Tribunálu EU tedy nebyli oficiálně prohlášeni za zvolené europoslance, načež zamítl jejich žádost o opatření, které by jim umožnilo ujmout se mandátu. Tribunál také podotkl, že přísluší španělským úřadům rozhodnout, zda jim dovolí složit přísahu v nepřítomnosti. Toto rozhodnutí o podmínkách nástupu do mandátu Soudní dvůr v prosinci prohlásil za neplatné vzhledem k rozhodnutí o imunitě, které vydal velký senát v Junquerasově případě (viz výše).

Puigdemont a Comín se díky rozhodnutí velkého senátu ohledně imunity europoslanců dostali poprvé na plenární jednání v lednu 2020. To ale neznamená, že by měli vyhráno. Španělský Nejvyšší soud požádal Evropský parlament o zrušení jejich imunity. Tři největší europarlamentní politické strany by nebyly proti, jelikož nechtějí stát v cestě výkonu soudního rozhodnutí španělské justice ohledně nelegálního referenda. Dokonce i Evropská strana zelených, která separatisty podporovala, od nich nyní dává ruce pryč. Pokud by katalánští politikové přišli o imunitu, vznikla by nová příležitost pro opětovnou aktivaci eurozatykače. Aby jejich imunita byla zrušena, musí žádost Španělska nejprve schválit Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu a následně i jeho plénum.

Propuštění Junquerase závisí na španělském Nejvyšším soudu, je tedy nepravděpodobné. Naopak zrušení imunity Puigdemonta a Comína se možná blíží, alespoň podle výroků předsedů evropských politických stran. Případ europoslanců má dopad na to, jak je v Katalánsku, potažmo v Evropě, vnímána evropská a španělská justice. Vydávání chybných rozhodnutí a jejich následné rušení o Evropské unii nevytváří příliš lichotivý obraz.

 

Poznámky

[1] Při předání nominace musí europoslanec přísahat, že bude dodržovat španělskou ústavu.

Zdroje

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 19 December 2019. Criminal proceedings against Oriol Junqueras Vies. Request for a preliminary ruling from the Tribunal Supremo, Case C-502/19. Dostupné z: curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62019CJ0502&lang1=en&lang2=CS&type=TXT&ancre=

Catalunya 2011. Oriol Junqueras. 20. prosince 2019. Dostupné z: https://catalunya2011.blogspot.com/2019/12/oriol-junqueras.html

Catalunya 2011. Španělská justiční žumpa podruhé. 20. prosince 2019. Dostupné z: https://catalunya2011.blogspot.com/2019/12/spanelska-justicni-zumpa-podruhe.html

El País. El Tribunal de la UE mantiene a Junqueras fuera de la Eurocámara. 3. března 2020. Dostupné z: https://elpais.com/espana/2020-03-03/el-tribunal-de-la-ue-mantiene-a-junqueras-fuera-de-la-eurocamara.html

La Vanguardia. El Tribunal de la UE rechaza las medidas cautelares pedidas por Puigdemont. 1. července 2019. Dostupné z: https://www.lavanguardia.com/politica/20190701/463214397087/tribunal-ue-rechaza-medidas-cautelares-pedidas-puigdemont.html

Politico. EU court says jailed Catalan separatist can’t temporarily serve as MEP. 3. března 2020. Dostupné z: https://www.politico.eu/article/eu-court-says-jailed-catalan-separatist-cant-temporarily-serve-as-mep/

Politico. Puigdemont’s immunity under threat as he takes up seat as MEP. 15. ledna 2020. Dostupné z: https://www.politico.eu/article/carles-puigdemont-catalonia-independence-spain-immunity-under-threat-as-he-takes-up-seat-as-mep/

Politico. Jailed Catalan leader barred from taking European Parliament seat. 9. ledna 2020. Dostupné z: https://www.politico.eu/article/oriol-junqueras-barred-from-european-parliament-seat/

 Fotografie

Po vyhlášení nezávislosti španělská vláda výrazně omezila katalánskou autonomii. Retrat oficial del President Carles Puigdemont, autor: Generalitat de Catalunya, 12. ledna 2017, zdroj: Wikimedia Commons, editace: ořez.