V březnu tohoto roku byli propuštěni na svobodu první zločinci usvědčení Mezinárodním trestním soudem, Thomas Lubanga Dyilo a Germain Katanga, kteří vykonávali tresty za zločiny spáchané v oblasti Ituri ležící v Konžské demokratické republice. Oba propuštění přispěli ke konfliktu, který si vyžádal smrt padesáti tisíc civilistů.

Pozadí konfliktu v Ituri

Konflikt v Ituri, severovýchodní oblasti Konžské demokratické republiky (Democratic Republic of the Congo, DRC), který pramenil ze sporů mezi etnickými skupinami Lendu, Hema a Ngiti, vyústil mezi rokem 1999 a 2003 v občanskou válku. Násilné boje vznikly z velké části jako součást druhé konžské války, která vedla ke zvýšení etnického povědomí, velké zásobě ručních palných zbraní a formování různých ozbrojených skupin.

Lenduská etnicita byla z velké části zastoupena Nacionalistickou a integrační frontou (Front des Nationalistes et Intégrationnistes, FNI), zatímco Svaz konžských vlastenců (Union des Patriotes Congolais, UPC) bojoval podle svých vyjádření za etnickou skupinu Hema. Dle odhadů OSN v průběhu pěti let tohoto konfliktu zemřelo v Ituri na padesát tisíc civilistů.

Po dlouhou dobu trvání byl iturský konflikt do značné míry ignorován. Navzdory informacím považovali některé členské státy a úředníci OSN konflikt v Ituri za pouhou „kmenovou válku“, která se netýká širší války v DRC. Thomas Lubanga Dyilo i Germain Katanga se účastnili konfliktu v Ituri jakožto velitelé militantních či politických skupin stojících na jeho opačných stranách. Ozbrojený konflikt v iturské oblasti není dosud ukončen.

Vyšetřování Mezinárodního trestního soudu

V červenci 2003 žalobce Mezinárodního trestního soudu (MTS) oznámil, že obdržel upozornění od jednotlivců a nevládních organizací na páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v DRC, a sdělil, že bude pozorně sledovat vývoj událostí v této zemi. V dubnu 2004 prezident Joseph Kabila formálně postoupil situaci v DRC žalobci MTS. Vyšetřování  bylo zahájeno v červnu stejného roku a bylo tak prvním formálním vyšetřováním vedeným MTS.

Jelikož se Římský statut stal účinným v červenci 2002, žalobce MTS se zaměřil na údajné zločiny spáchané především ve východní části DRC, v oblasti Ituri a v provincii Severní a Jižní Kivu. Prvními usvědčenými zločinci podle Římského statutu v historii MTS jsou Thomas Lubanga Dyilo a Germain Katanga. V rámci situace v Ituri byl vyšetřován také Mathieu Ngudjolo Chui, jenž byl  zproštěn obvinění v roce 2014, a Bosco Ntaganda,  který byl odsouzen v roce 2019 ke třiceti letům odnětí svobody.   

Thomas Lubanga

Lubanga byl vůdcem a zakladatelem UPC a jeho vojenského křídla Vlasteneckých sil pro osvobození Konga (Forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC), které převzalo moc v Ituri v roce 2002. UPC se účastnila vnitřního ozbrojeného konfliktu proti milicím etnické skupiny Lendu, včetně Fronty vlasteneckého odporu v Ituri (Force de Résistance Patriotique en Ituri, FRPI) úzce spojené s výše zmíněnou milicí FNI.

Poté, co byl Lubanga v roce 2005 zatčen, byl o rok později předán do Haagu, aby čelil obviněním z válečných zločinů, a to konkrétně náboru, odvodů a využívání dětí mladších patnácti let k aktivní účasti v nepřátelských akcích během konfliktu v DRC mezi roky 2002 a 2003. V roce 2012 byl shledán vinným a odsouzen ke čtrnácti letům vězení.

Lubanga vykonával svůj trest v Haagu, ze kterého byl v roce 2015 přesunut do konžské věznice Makala. Jeho trest byl dvakrát přezkoumáván, ale jeho snížení bylo v obou případech zamítnuto. V roce 2019 odvolací senát MTS potvrdil povinnost Lubangy k náhradě újmy obětem spáchaných zločinů ve výši deset milionu dolarů. Tyto reparace nebyly dosud uhrazeny. Lubanga byl propuštěn v neděli 15. března 2020 na svobodu po výkonu čtrnáctiletého trestu, do kterého se mu započítalo šest let strávených ve vazbě. 

Germain Katanga

Druhým odsouzeným zločincem MTS, a to za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané v oblasti Ituri, je Germain Katanga. Pod jeho vedením zahájily v únoru roku 2003 milice FRPI ve spolupráci s FNI represivní operaci proti civilistům Hema ve vesnici Bogoro, která je strategickým bodem na cestě mezi městem Bunia a ugandskou hranicí. UPC ovládaná skupinou Hema převzala kontrolu nad městem Bunia za pomoci Ugandy v roce 2002.

V průběhu útoku na vesnici Bogoro došlo k vraždám, drancování, sexuálním zločinům a využívání dětských vojáků ze strany FRPI. V tomto ničivém útoku, který si vysloužil označení „masakr v Bogoro”, bylo zabito na 200 civilistů a po útoku byly ženy a dívky z vesnice uneseny, aby sloužily jako „manželky" pro členy polovojenské jednotky.

Sedm let poté, co byl ze strany MTS na Germaina Katangu vydán zatykač, byl v roce 2014 odsouzen k dvanácti letům vězení za spolupachatelství na zločinu proti lidskosti (vraždě), a čtyřem válečným zločinům (vraždě, útokům proti civilnímu obyvatelstvu, rozsáhlému ničení majetku a plenění). Následně proběhlo i řízení o reparacích (více viz Bulletin červenec–srpen 2017, s. 13). Poprvé tak byl před MTS odsouzen pachatel rovněž za zločiny proti lidskosti. V případě obvinění ze sexuálních a genderově podmíněných zločinů byl Katanga v důsledku nedostatku důkazů zproštěn viny.

Stejně jako Lubanga byl Katanga v roce 2015 přemístěn do kinshaské věznice Makala v DRC, kde byl jeho zkrácený trest za dobré chování a lítost vyjádřenou vůči obětem zločinů o rok později dokončen. Katanga ale po vykonání trestu uloženého MTS nebyl propuštěn, neboť byl konžskými vojenskými orgány stíhán v samostatném řízení od roku 2016.

Katangovo propuštění, které se odehrálo den po propuštění Lubangy, bylo pro mnohé překvapením, protože konžské orgány v loňském roce odmítly ukončit zmíněné trestní stíhání, navzdory protestům jeho právních zástupců, kteří tvrdili, že je případ politicky motivován, a že bylo Katangovi odepřeno právo na rychlý a spravedlivý proces.

Podle různých konžských zdrojů však propuštění Katangy vyústilo v mírovou dohodu, kterou konžská vláda podepsala s FPRI na podporu míru a usmíření v Ituri. Místní média informovala, že mezi požadavky FPRI bylo propuštění Katangy a dalších zadržených vůdců této polovojenské jednotky.

Závěr

Dle zprávy Vysoké komisařky OSN pro lidská práva předložené v lednu 2020 by mohlo etnické násilí v oblasti Ituri v letech 2017 až 2019, zejména proti komunitě Hema, představovat zločiny proti lidskosti. Během tohoto období bylo zabito dle informací OSN 701 osob a další stovky byly zraněny.

V obou případech propuštění vojenských vůdců rozděluje veřejnost v Ituri, jejíž jedna část se obává možného opětovného zapojení dvou propuštěných zločinců do pokračujícího konfliktu a v případě Lubangy také odplatných akcí za etnickou skupinu Hema. Lubanga se ale již dříve vyjádřil, že bude pracovat pro nastolení míru v regionu.

 

Zdroje

Democratic Republic of the Congo International Criminal Court. Dostupné z: https://www.icc-cpi.int/drc

Germain Katanga. Coalition for the International Criminal Court. Dostupné z: http://www.coalitionfortheicc.org/cases/germain-katanga

Profile: DR Congo militia leader Thomas Lubanga. BBC. 10. července 2012. Dostupné z:https://www.bbc.com/news/world-africa-17358799

Thomas Lubanga. The Haague Justice Portal. Dostupné z: http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=8156

Lubanga, ICC Convict No.1 and Longest-Serving Detainee, Completes His Sentence Next Week. International Justice Monitor. autor: Wairagala Wakabi. 11. března 2020. Dostupné z: https://www.ijmonitor.org/2020/03/lubanga-icc-convict-no-1-and-longest-serving-detainee-completes-his-sentence-next-week/

Katanga’s Release ‘Aimed to Promote Reconciliation in Ituri’. International Justice Monitor. autor: Wairagala Wakabi. 23. března 2020. Dostupné z:https://www.ijmonitor.org/2020/03/katangas-release-aimed-to-promote-reconciliation-in-ituri/

Democratic Republic of Congo, ITURI: COVERED IN BLOOD. Human RIghts Watch. červenec 2003. Dostupné z: https://www.hrw.org/reports/2003/ituri0703/DRC0703full.pdf

Fotografie

Fatou Bensouda při odsouzení Thomase Lubangy, zdroj: ICC-CPI/Jerry Lampen/ANP, editace: ořez.