Dňa 3. mája 2010 sa na Fakulte sociálních studií Masarykovy univerzity uskutočnila konferencia s názvom Mezinárodní trestní soud - perspektivy souzení mezinárodních zločinů. Konferencia sa skladala z dvoch panelov, v ktorých prednášajúci hostia z praxe i akademického prostredia predstavili rôzne aspekty fungovania Medzinárodného trestného súdu. Svojimi príspevkami a vzájomnou diskusiou dokázali, že v Českej a Slovenskej republike sa nachádzajú odborníci, ktorí sa o túto problematiku skutočne zaujímajú a majú k nej čo povedať.

V prvom paneli uviedol publikum do kontextu Medzinárodného trestného súdu Jan Lhotský, ktorý sa zaoberal argumentmi pre i proti existencii súdu. Na neho nadviazal Ľubomír Majerčík s príspevkom o vývoji postoja Českej republiky k súdu a načrtol niekoľko krokov do budúcna, akými by si Česká republika mohla napraviť svoju reputáciu vo vzťahu k ICC. Katarína Galdunová zo Slovenska predniesla príspevok na tému možností stíhania Al-Bašíra v medzinárodnom trestnom práve, o tejto problematike ste mali možnosť dočítať sa i v predchádzajúcich číslach nášho Bulletinu. Prvý panel zakončil sudca Najvyššieho súdu Robert Fremr, ktorý využil svoje skúsenosti z pôsobenia na Medzinárodnom trestnom tribunáli pre Rwandu a poukázal na problémy politizácie, ktorých by sa mal Medzinárodný trestný súd vyvarovať.

Druhý panel zahájil Michal Kučera, ktorý mal možnosť zoznámiť sa s praktickým fungovaním na Medzinárodnom trestnom súde, dozvedeli sme sa od neho, čo takáto náročná práca vyžaduje, ale i to, že veľa z praktického fungovania na súde musí ostať pre verejnosť tajomstvom. Ďalším hosťom bol prodekan Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe profesor Pavel Šturma a dalej Otakar Foltýn z Generálneho štábu AČR.

Vysoká účasť na tak špecificky zameranej konferencii naše Centrum potešila, za záujem z rád študentov i akademikov ďakujeme a dúfame, že sa stretneme znovu na ďalších konferenciách, ktoré bude v budúcnosti Centrum organizovať.

Ilustrace