Centrum pro lidská práva a demokratizaci IIPS MU připravuje seminář na téma „Mezinárodní trestní soud - perspektivy souzení mezinárodních zločinů". Seminář se bude konat 3. května 2010 na půdě Fakulty sociálních studií MU v Brně. Cílem semináře je reflektovat dosavadní práci Mezinárodního trestního soudu v předvečer Revizní konference v Ugandě.

Uvítáme příspěvky na témata:

  • dosavadní praxe Mezinárodního trestního soudu - komplementarita, aktuální případy, dilema mír vs. spravedlnost
  • změny Římského statutu - zločin agrese, zločin terorismu, válečné zločiny, vztah Mezinárodního trestního soudu k OSN
  • výzvy pro Českou republiku.

 

Jestli se rozhodnete prezentovat vlastní příspěvek, zašlete prosím krátkou anotaci na e-mailovou adresu lidskaprava@iips.cz do 15. března 2010. Příspěvky by měly mít délku 15 až 20 minut.

V případě jakéhokoli dotazu se rovněž prosím obraťte na výše uvedenou e-mailovou adresu. 
Vřelé pozvání platí i pro případ, že se rozhodnete konference zúčastnit i bez vlastního příspěvku. Těšíme se na Vaši účast a další spolupráci.

Ilustrace