Vo štvrtok 3. decembra sa na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity uskutočnila konferencia „60 let Rady Evropy - 50 let Evropského soudu pro lidská práva", ktorú zorganizovalo Centrum pro lidská práva a demokratizaci pod záštitou Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity.

Návštevníkom boli v dvoch tematicky zameraných blokoch poskytnuté pohľady odborníkov na rôzne praktické problémy, ktoré dnes sprevádzajú fungovanie Európskeho súdu pre ľudské práva.

Medzi prednášajúcimi vystúpili medzi inými sudkyňa Nejvyššího správního soudu Kateřina Šimáčková, prof. Dalibor Jílek, či vládny zmocnenec pre zastupovanie pred ESĽP Vít Schorm. Svoje zastúpenie mali na konferencii i Ústavný súd, právni asistenti ESĽP, advokáti z praxe, nevládne organizácie či informačná kancelária Rady Európy. Po oboch blokoch bol poskytnutý priestor pre diskusiu a otázky.

Rozmanitosť príspevkov umožnila zamyslieť sa nad súčasnou rolou Európskeho súdu pre ľudské práva v Európe, nad najvážnejšími problémami, ktorým čelí a výzvami do budúcnosti vrátane potreby jeho reformy. Účastníci sa v dostatočnej miere venovali i praktickým aspektom jeho fungovania a nechýbali ani zákulisné informácie priamo zo Štrasburgu.

Advokátka Klára Veselá Samková přednesla příspěvek na téma Současné výzvy stojící před Evropským soudem pro lidská práva.

Ilustrace