Na činnosti Centra se v akademickém roce 2009/2010 podíleli čtyři členové a devět stážistů z řad studentů MU.

V akademickém roce 2009/2010 Centrum uspořádalo dvě konference na FSS MU a společně s ELSA Košice se podílelo na organizaci konference v Košicích. Centrum publikovalo měsíční Bulletin, vydalo dvě studie a jeden policy paper a členové i stážisté Centra publikovali v řadě časopisů a vystoupili na několika konferencích.

Výroční zpráva 2009/2010 k přečtení zde.