Přeplněná posluchárna na Fakultě sociálních studií MU v Brně shlédla v podvečer 6. prosince 2011 příspěvky a diskuzi na téma Occupy Wall Street. Jana Kovačovská z Columbia University se přihlásila pomocí videopřenosu přímo z New Yorku a zprostředkovala dojmy přímo z místa demonstrací. Následně fenomén rozebrali pohledem své specializace právník Ladislav Vyhnánek (Ústavní soud, PrF MU), ekonom Vladan Hodulák (FSS MU) a politolog Ondřej Císař (FSS MU). Centrum pro lidská práva zastupoval vedle L. Vyhnánka také Hubert Smekal v roli moderátora diskuze.

Ilustrace
CCHRD organized a seminar on „Occupy Wall Street“