Itálie zahájila soudní proces se čtyřmi příslušníky egyptských bezpečnostních složek, kteří čelí obžalobě z mučení a vraždy italského studenta Giulia Regeniho v roce 2016. Trestní řízení proběhne bez přítomnosti obviněných.

Kdo byl Giulio Regeni?

Italský student Giulio Regeni (28 let) studoval arabštinu a politologii na univerzitě v Leedsu ve Velké Británii. V průběhu studia začal pracovat v Organizaci spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO). Po návratu do Spojeného království, kde získal bakalářský titul, se přihlásil do doktorandského programu rozvojových studií na Girton College v Cambridge. 

Regeni se v rámci postgraduálního studia zaměřoval na činnosti egyptských nezávislých odborů [1]. V roce 2015 se rozhodl provést výzkum o nezávislých egyptských odborech pouličních prodavačů, které bojovaly za lepší pracovní podmínky i proti vládním represím.   Důvodem Regeniho zájmu byla významná role odborů v politickém vývoji Egypta a jejich vnímání jako efektivního nástroje v boji proti autoritářskému režimu v Egyptě. 

Klíčovou roli sehrály odbory například při svržení bývalého egyptského prezidenta Husního Mubáraka během Egyptské revoluce v roce 2011 a také při převratu proti tehdejšímu prezidentovi Muhammadovi Mursímu v roce 2013. Současný prezident Abdal Fattáh Sísí se však po převzetí úřadu zasadil o to, aby došlo k omezení práv odborových organizací, včetně práva na stávku. V roce 2018 přijal mimo jiné zákon, kterým rozpustil více než 800 nezávislých odborů.[2] 

Během výzkumného pobytu v Káhiře se Regeni účastnil veřejných setkání  odborů, přičemž  aktivně komunikoval s jejich zástupci. Kromě toho publikoval články pod pseudonymem Antonio Drius na zpravodajském webu Near East News Agency a deníku Il Manifesto. Ve svých příspěvcích kritizoval egyptskou vládu za potlačování práv nezávislých odborů a kriminalizování jejich protestů, které vláda označovala za teroristické útoky.

Boj za pravdu 

Giulio Regeni byl nalezen bez známek života v únoru 2016 u dálnice spojující Káhiru s Alexandrií poté, co byl údajně unesen egyptskými příslušníky bezpečnostních složek. Jeho tělo vykazovalo známky krutého mučení, které potvrdily závěry soudní pitvy.

Přestože egyptské policejní orgány přislíbily Itálii plnou součinnost při vyšetřování celého případu, nestalo se tomu tak. Podle italských úřadů zanechala egyptská vláda mnoho falešných stop a publikovala neověřené zprávy, čímž zpomalila vyšetřovací proces. Italské vyšetřovací orgány směly vyslýchat svědky až poté, co byli podrobeni dlouhým výslechům egyptské policie a pouze pod jejich dohledem. Egyptští úředníci nevyhověli ani žádosti Itálie o sdílení záznamů z mobilních telefonů svědků či bezpečnostních kamer, a to s tvrzením, že neexistují. 

Tehdejší egyptský ministr vnitra Magdy Abdel Ghaffar odmítl, že by se na smrti Regeniho mohly jakkoliv podílet egyptské bezpečnostní složky. Egypská média přitom označovala mladého studenta za zahraničního špiona, který měl údajně pracovat pro britské tajné služby. 

V březnu 2016 zastřelila egyptská policie čtyři členy loupežné zločinecké skupiny, které následně obvinila z Regeniho vraždy. Skupina se údajně soustředila na loupeže cizinců pobývajících v Egyptě, při nichž se měla vydávat za místní policii. Egyptská policie také tvrdila, že v bytě jednoho ze členů skupiny byly nalezeny věci patřící Regenimu, včetně jeho pasu a kreditní karty. 

Italské úřady však vyjádřily pochybnosti ohledně toho, proč byl Regeni zadržen a mučen několik dní před svou smrtí. Navíc bylo zjištěno, že vedoucí zločinecké skupiny Tarek Abdel Fattah se v den Regeniho únosu nacházel daleko od místa, kde mělo dojít k jeho únosu.

Italští vyšetřovatelé se proto se závěrem egyptských policejních orgánů neztotožnili a pokračovali ve vyšetřování případu. Teprve v roce 2020 se podařilo italským státním zástupcům identifikovat podezřelé a podat obžalobu proti čtyřem členům Egyptské národní bezpečnostní agentury (NSA). Obviněni čelí major Maj Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, generál Gen Tariq Sabir, plukovník Cols Athar Kamel a Uhsam Helmi. 

Rozhodnutí ústavního soudu

O rok později zahájil italský soudce Pier Luigi Balestrieri trestní řízení, které však bylo po krátké době přerušeno a vráceno k předběžnému projednání obžaloby s odůvodněním, že obvinění nebyli o obžalobě informováni. Římský státní zástupce se proto obrátil na italský ústavní soud s otázkou, zda tato skutečnost opravdu brání v pokračování trestního řízení. Ten v roce 2023 rozhodl, že soudní proces může za těchto okolností proběhnout i bez přítomnosti obviněných, protože egyptská vláda odmítla poskytnout informace o místě pobytu obviněných a informovat je o probíhajícím soudním řízení v Itálii. 

Na základě rozhodnutí ústavního soudu nařídil italský porotní soud v Římě trestní řízení na polovinu března 2024. Jako svědci mají vypovídat egyptský prezident Abdel Fattah al-Sisi, bývalý italský premiér Matteo Renzi a bývalý italský ministr zahraničí Paolo Gentiloni. Prozatím není jasné, jaký trest obžalovaným hrozí a zda bude případně možné uložený trest vykonat. Ačkoliv by se mohlo zdát, že v důsledku vraždy Giulia Regeniho dojde ke zhoršení vztahů mezi Itálií a Egyptem, bilaterální vztahy mezi dvěma středomořskými státy naopak posilují, a to zejména v oblasti mezinárodní obchodní spolupráce. Ministr obchodu a průmyslu Amr Nasser uvedl, že italsko-egyptská obchodní výměna dosáhla v roce 2018 7,2 miliard dolarů, což z Itálie činí jednoho z klíčových obchodních partnerů Egypta.

V roce 2020 dokonce italská vláda schválila prodej dvou válečných lodí Egyptu za přibližně 1,2 miliardy dolarů, čímž porušila unijní dohodu o pozastavení vývozu zbraní do Egypta. To vyvolalo ostrou kritiku ze strany lidskoprávních organizací a Regeniho rodiny, podle kterých italská vláda svými kroky nepřímo podporuje porušování lidských práv egyptskou vládou. 

Nucená zmizení v Egyptě

Podle akademiků se Egypt mohl v souvislosti s mučením a vraždou Regeniho dopustit porušení zákazu nuceného zmizení a mučení. Zákaz nuceného zmizení je stanoven v obyčejových normách mezinárodního  humanitárního práva a je závazný pro každý stát nehledě na to, zda ratifikoval Mezinárodní úmluvu OSN o ochraně všech osob před nuceným zmizením.[3]

Kromě toho mohl Egypt porušit závazek zakotvený v článku 12 Úmluvy proti mučení, která ukládá státům povinnost vyšetřit případ urychleně a nestranně, jestliže došlo k mučení na kterémkoli území pod jeho jurisdikcí. Egyptské úřady měly také povinnost poskytnout italské vládě pomoc v souvislosti s trestním řízením, a to dle článku 9 téže Úmluvy.

Podle statistik bylo v letech 2015 - 2023 na území Egypta zaznamenáno celkem 4235 případů nuceného zmizení. Nevládní organizace včetně Mezinárodního výboru právníků vyzývají Radu OSN pro lidská práva a její členy, aby zřídily nezávislý monitorovací mechanismus pro hrubá porušení lidských práv spáchaných v Egyptě, včetně nuceného zmizení.

 

Poznámky

[1] Nezávislé odbory jsou organizace, které reprezentují zaměstnance a zasazují se o jejich práva a zájmy v pracovním prostředí. Tyto organizace se snaží o zlepšení pracovních podmínek, zvyšování mezd, zajištění bezpečnosti na pracovišti a podporu profesního rozvoje svých členů. 

[2] Přijetí zákona umožnilo státu rozpustit všechny nezávislé odbory. Ty byly přitom vládou ujištěny, že mohou požádat o opětovné zapsání do seznamu odborů ve lhůtě 60 dnů. Registrace však byla nakonec povolena pouze 122 odborům z původních 1000.

[3] Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před nuceným zmizením je mezinárodní dohoda, jejímž cílem je zabránit nucenému zmizení, zajistit potrestání pachatelů a chránit práva obětí nuceného zmizení včetně jejich rodin. Úmluva byla přijata Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 20. prosince 2006 a vstoupila v platnost 23. prosince 2010. Smlouva byla ratifikována více než 60 státy, Egypt ji však dosud neratifikoval.

Zdroje

4 years after Giulio Regeni killing, Egypt and Italy grow ties in spite of unresolved case. (2020, únor 5). Mada Masr. Získáno z https://www.madamasr.com/en/2020/02/05/feature/politics/4-years-after-giulio-regeni-killing-egypt-italy-grow-ties-in-spite-of-unresolved-case/

Al Jazeera. (2024, únor 20). Four Egyptian officials back on trial in Italy over death of Giulio Regeni. Získáno z https://www.aljazeera.com/news/2024/2/20/four-egyptian-officials-back-on-trial-in-italy-over-death-of-giulio-regeni

Carbonaro, G. (2024, únor 20). Giulio Regeni was brutally killed in Egypt 8 years ago. Why is nobody in jail for his murder? Euronews. Získáno z https://www.euronews.com/2024/02/20/giulio-regeni-was-brutally-killed-in-egypt-8-years-ago-why-is-nobody-in-jail-for-his-murde

ILO Director-General Expresses Concern Over Freedom of Association in Egypt. (2016, duben 8). International Labour Organization. Získáno z https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_468116/lang--en/index.htm

Michaelson, R., & Tondo, L. (2020, June 16). Family of Giulio Regeni 'betrayed' by Italian PM over arms sale to Egypt. The Guardian. Získáno z https://www.theguardian.com/world/2020/jun/16/family-giulio-regeni-betrayed-italian-pm-arms-sale-egypt

Nicolato, G. The case of Giulio Regeni. Between commercial relations and human rights (diplomová práce). Dostupné z http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/21675/882288-1260744.pdf?sequence=2

Rohan, B., & Mazen, M. (2016, únor 18). In Egypt, clamp on academic freedoms sparks scholar backlash. Associated Press. Získáno z https://apnews.com/general-news-c47aef5e5eb24f988779bd8e410a4d84

Schaer, C. (2023, březen 3). Press freedom? Egyptian journalists set to stand trial. Deutsche Welle. Získáno z https://www.dw.com/en/press-freedom-egyptian-journalists-set-to-stand-trial/a-64880934

Stille, A. (2016, říjen 4). Who murdered Giulio Regeni? The Guardian. Získáno z https://www.theguardian.com/world/2016/oct/04/egypt-murder-giulio-regeni

Ten years of power for Sisi: Egypt has become one of the world’s biggest jailers of journalists. (N.d.). Reporters Without Borders. Získáno z https://rsf.org/en/ten-years-power-sisi-egypt-has-become-one-world-s-biggest-jailers-journalists

TIMEP Brief: Press Freedom in Egypt. (2019, květen 24). TIMEP. Získáno z https://timep.org/2019/05/24/timep-brief-press-freedom-in-egypt/

Walsh, D. (2017, srpen 15). Why Was an Italian Graduate Student Tortured and Murdered in Egypt? The New York Times Magazine. Získáno z https://www.nytimes.com/2017/08/15/magazine/giulio-regeni-italian-graduate-student-tortured-murdered-egypt.html

Fotografie

Pravda pro Giulia Regeniho. Striscione Verità per Giulio Regeni esposto da Comune di Torino, autor: Comune di Torino, 5. duben 2016, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 3.0 DEED.