Od ledna 2022 vešel v účinnost zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem. Díky tomuto zákonu mohou osoby protiprávně sterilizované v období od roku 1966 do roku 2012 žádat stát o odškodnění ve výši 300 tisíc Kč.

Odpovědnost státu za protiprávní sterilizace

Z důvodové zprávy k zákonu o poskytnutí jednorázové peněžní částky plyne, že za provádění protiprávních sterilizací, které představují závažný zásah do lidských práv a svobod, je odpovědný stát, který nepřijal dostatečnou úpravu informovaného souhlasu s prováděním sterilizací.

K odpovědnosti státu za protiprávní sterilizace se vyjádřil ve svém stanovisku i veřejný ochránce práv, který zjistil, že ve většině případů protiprávní sterilizace nebyl udělen informovaný souhlas se zákrokem. Ten také upozornil na skutečnost, že v období komunismu s přesahem do roku 1991 orgány státní sociální péče ovlivňovaly reprodukci žen pomocí nátlaku a motivace k podstoupení sterilizace. Tímto se sociální práce řízená státem snažila o snížení počtu narozených dětí obyvatelům, kteří byli v tehdejší době vnímáni jako problémová a nechtěná část obyvatelstva.

Kdo má nárok na paušální odškodnění? 

Zákon se vztahuje na osoby, které byly sterilizovány v období od 1. července 1966 do 31. března 2012 ve zdravotnickém zařízení na území České republiky. O přiznání nároku rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví, které na základě dokazování rozhodne, zda osobě náleží odškodnění, či nikoliv. Poškozené osoby mohou žádosti podávat po dobu tří let od 1. ledna 2022.

Odhaduje se, že nárok na odškodné má okolo čtyři sta osob. Nicméně nepočítá se s tím, že by o odškodné žádaly všechny ženy. Ve Švédsku takto zažádalo okolo 5 % poškozených.

Problematická část zákonné úpravy spočívá v tom, že se zákon vztahuje pouze na osoby, které byly protiprávně sterilizovány na území České republiky. Pokud tedy ženy podstoupily sterilizaci na tehdejším území Slovenska, nemají na odškodnění nárok. Slovensko přitom nepodniklo potřebné kroky k tomu, aby i tyto ženy mohly být odškodněny. Nabízí se tak řešení pomocí mezinárodní dohody mezi Českou a Slovenskou republikou. K této dohodě se ale prozatím dle dostupných informací neschyluje.

Je 300 tisíc Kč dostatečná kompenzace? 

Ženy, které podstoupily nucenou sterilizaci mají jak psychické, tak fyzické potíže. Některé opustil manžel, jiné nemohly mít další vysněné dítě, nebo byly v důsledku svojí neplodnosti vyloučeny z komunity. Nadto přišly fyzické problémy, jako je předčasný příchod menopauzy nebo ztráta menstruace.

Je tedy v pořádku určit paušální jednorázovou částku ve výši 300 tisíc korun českých, i když každou osobu tento zákrok mohl poznamenat jinak? 

Z důvodové zprávy k zákonu o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem plyne, že ženy mohou žádat pouze o částku ve výši 300 tisíc Kč. Paušální částkou byla zvolena, protože naplňuje princip rovnosti lidí v důstojnosti a právech. Ztráta reprodukční schopnosti pro všechny poškozené osoby způsobila v zásadě stejnou újmu. Druhým důvodem je pak zjednodušení procesních postupů. 

V důvodové zprávě se dále říká, že výše jednorázové částky vyplynula z ustálené judikatury českých a mezinárodních soudů. I když v řízení před mezinárodními soudy bylo poškozeným přiznáváno spíše větší odškodné, před českými soudy se výše odškodného pohybovaly okolo 300 tisíc korun českých. Zákonodárce tak shledal částku 300 tisíc korun českých jako přiměřenou k závažnosti zásahu do lidských práv poškozených. 

Vzhledem k závažnosti prováděných protiprávních zákroků shledávám výše uvedené důvody pro volbu paušální jednorázové částky jako chatrné. Výše částky by se mimo jiné měla odvíjet i od toho, že na každou ženu měla sterilizace jiný zdravotní a společenský dopad. Stát by měl přitom zajistit dostatečnou podporu pro vyřizování žádostí tak, aby nedocházelo k protahování procesu odškodnění. 

Lidskoprávní vítězství roku 2021, nebo jen pouhé gesto? 

Velvyslanectví USA ocenilo bojovnice za odškodnění sterilizovaných žen cenou Alice G. Masarykové a v tiskové zprávě uvedlo, že schválením příslušné legislativy „bylo dovršeno desetileté úsilí a dosaženo jedno z největších vítězství roku 2021“.[1] Nicméně některé poškozené se již vyjádřily, že částka, kterou jim stát poskytne je spíše pouhým gestem a pokryje pouze vynahrazenou péči. Lze jen doufat, že tomu tak nebude a poškozené ženy konečně dosáhnout přiměřeného zadostiučinění za útrapy, které jim byly způsobeny.

 

Zdroje

U.S. Embassy Prague. Chargé d´affaires Bachus předala cenu za lidská práva aktivistkám pomáhajícím obětem sterilizace. 8. 12. 2021 (https://cz.usembassy.gov/cs/charge-daffaires-bachus-predala-cenu-za-lidska-prava-aktivistkam-pomahajicim-obetem-sterilizace/)

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (2021). Sněmovní tisk č. 603: Návrh zákona o poskyt. jednorázové peněžní částky os. sterilizovaným (https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=603&CT1=0)

Kabrhelová, Lenka. Válek, Matěj. Kubištová, Dominika a Franta, Ondřej. Odškodnění za sterilizace jen pro někoho? To přece není fér, říkají sterilizované ženy. iROZHLAS. 30. 9. 2021 (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/podcast-vinohradska-12-anna-koslerova-sterilizace-odskodneni-cesko-slovensko_2109300600_mpa)

Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Žádosti o odškodnění protiprávních sterilizací. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 30. 9. 2021 (https://www.mzcr.cz/zadosti-o-odskodneni-protipravnich-sterilizaci/)

Bystrý, Tomáš a Heková, Tereza. Premiéra: ,,Odškodnění 300 tisíc za sterilizaci? Je to spíš gesto, děti nám to nevynahradí,“ říká Elena Gorolová. Romea.cz. 20. 12. 2021 (http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/elena-gorolova-odskodneni-300-tisic-za-sterilizaci-je-to-spis-gesto-deti-nam-to-nevynahradi).

Ombudsman veřejný ochránce práv. Oběti nezákonných sterilizací se po letech dočkají odškodnění – zákon schválil Senát, zbývá jen podpis prezidenta. 22. 7. 2021 (https://www.ochrance.cz/aktualne/obeti_nezakonnych_sterilizaci_se_po_letech_dockaji_odskodneni_zakon_schvalil_senat_zbyva_jen_podpis_prezidenta/).

Česká tisková kancelář. Senát schválil nárok na odškodnění pro protiprávně sterilizované ženy. Dostanou 300 tisíc korun. iRozhlas.cz. 22. 7. 2021 (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/senat-odskodneni-protipravne-sterilizovane-zeny_2107221417_piv).

Tesařová, Kateřina a Vopálenská, Lucie. Lékaři ženám tvrdili, že jde o dočasnou antikoncepci, říká aktivistka a obět násilné sterilizace Gorolová. iRozhlas.cz. 4. 10. 2019 (https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/nasilna-sterilizace-elena-gorolova-bbc-dite-rom-nerom_1910041536_and).

Ryšavý, Zdeněk a Česká tisková kancelář. Velvyslanectví USA ocenilo bojovnice za odškodnění protiprávně sterilizovaných žen Gwendolyn Alber, Elenu Gorolovou a Moniku Šimůnkovou. Romea.cz 15. 12. 2021 (http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/velvyslanectvi-usa-ocenila-bojovnice-za-odskodneni-protipravne-sterilizovanych-zen-gwendolyn-albert-elenu-gorolovou-a).

Fotografie

[1] Elena Gorolová, lidskoprávní aktivistka, která se mimo jiné věnuje protiprávní sterilizaci romských žen. Elena Gorolová SJK 2019 0-50, autor: Show Jana Krause, FTV Prima, 5. leden 2019, zdroj: Wiki-media Commons, CC BY 3.0, editace: ořez