Homosexuální litevský pár zveřejnil na sociální síti Facebook společnou fotografii, pod kterou se postupně objevily stovky nenávistných komentářů. Jak se k tomu Litva postavila a co na její přístup řekl Evropský soud pro lidská práva?

Skutkové okolnosti a vnitrostátní postup

Stěžovatelé jsou dva mladí litevští muži, Beizaras a Levickas, kteří zveřejnili na svém Facebookovém profilu fotografii, kde si dávají polibek. Pod fotografií se objevily stovky komentářů, z nichž některé obecně útočily na lesbickou, gay, bisexuální a transgender (LGBT+) komunitu, jiné přímo vyhrožovaly stěžovatelům smrtí či kastrací. Komentáře u stěžovatelů vyvolaly nejen obavu o život, ale zároveň byly značně ponižující a zasahovaly do jejich důstojnosti.

Stěžovatelé se v reakci na komentáře obrátili, společně s neziskovou organizací National Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights Association, na policii s trestním oznámením. Státní zástupce se však rozhodl nezahajovat ve věci přípravné řízení s tím, že komentáře lze považovat za vyjádření chráněná svobodou projevu. Přestože jsou podle státního zástupce neetická, nejedná se o trestný čin podněcování nenávisti a násilí vůči menšinám.

V pozdějším řízení, ve kterém se stěžovatelé domáhali přezkumu rozhodnutí státního zástupce, se národní soudy vyjádřily tak, že stěžovatelé se chovali „excentricky“ a „naschvál provokovali“ tím, že nastavili viditelnost fotky jako veřejnou a nikoliv pouze pro přátele na Facebooku. Dle názoru soudů je litevská společnost konzervativní a stěžovatelé tedy měli podobné reakce očekávat.

Rozsudek ESLP: Nenávistné útoky na sociálních sítích je třeba vyšetřit

Stěžovatelé v řízení před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP) namítali porušení zákazu diskriminace (čl. 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv) ve spojení s právem na soukromý a rodinný život (čl. 8) a také porušení  práva na účinné opravné prostředky (čl. 13). ESLP musel nalézt odpověď na otázku, jaké povinnosti vyplývají z Úmluvy pro stát v otázce ochrany osob před homofobními nenávistnými verbálními útoky.

Soudci ESLP nejprve poukázali na to, že fakta případu založila poměrně jasnou domněnku diskriminace ze strany státu a bylo tedy na Litvě, aby prokázala, že ve skutečnosti stěžovatele na základě sexuální orientace nediskriminovala. ESLP dále upozornil na výroky národních orgánů, které naplňují znaky tzv. sekundární viktimizace – situace, kdy jsou oběti trestných činů znovu traumatizovány, např. tím, že je na ně svalována (spolu)odpovědnost za spáchaný čin.

Soudci ESLP též zdůraznili, že odkaz vnitrostátních soudů na údajné tradiční hodnoty litevské společnosti není fakticky podložen. Nadto litevský ústavní soud v roce 2011 judikoval, že homosexuální soužití spadá pod pojem rodinný život, což vypovídá o tom, že se názor litevské společnosti v čase mění. ESLP tedy dospěl k závěru, že došlo k porušení čl. 14 Úmluvy, neboť dle jeho názoru Litva neprokázala legitimitu svého jednání vůči stěžovatelům.

Stejně tak ESLP dovodil, že Litva porušila čl. 13 Úmluvy. Soudci upozornili, že kromě výše zmíněných výroků na adresu stěžovatelů označily litevské orgány potenciální přípravné řízení za „ztrátu času“, a to navzdory tomu, že dané jednání spadá pod trestný čin podněcování násilí vůči jakékoli národnostní, rasové, etnické, náboženské nebo jiné skupině lidí a pachatelé byli prostřednictvím Facebooku jasně identifikovatelní. Neochotu státu řešit útoky na homosexuály stěžovatelé podpořili statistikou, která ukazovala, že z třiceti trestních oznámení v obdobných případech byla všechna přípravná řízení litevskými trestními orgány zastavena.

Soud se postavil diskriminačnímu jednání státu

Případ Beizaras a Levickas proti Litvě upozorňuje na diskriminační jednání státu, který by měl být garantem ochrany menšin, nikoliv tolerovat diskriminaci ze strany jejich spoluobčanů. ESLP dal jasně najevo, že samotná legislativa poskytující formální ochranu menšinám není dostatečnou garancí ochrany lidských práv, pokud státní orgány nekonají a její naplňování účinně nevymáhají.

 

Zdroje

Beizaras a Levickas proti Litvě, stížnost č. 41288/15, rozsudek ze dne 14. ledna 2020.

Milkaite, Ingrida. A picture of a same-sex kiss on Facebook wreaks havoc: Beizaras and Levickas v. Lithuania. Strasbourg observers, 7. února 2020, dostupné na: https://strasbourgobservers.com/2020/02/07/a-picture-of-a-same-sex-kiss-on-facebook-wreaks-havoc-beizaras-and-levickas-v-lithuania/.

National LGBT Rights Organization. ECHR rules that Refusal to investigate hate-speech comments about same-sex kiss on Facebook was discriminatory, 14. ledna 2020, dostupné na: https://www.lgl.lt/en/?p=23603.

Fotografie

Každoroční průvod na podporu LGBT+ komunity, zdroj: Pxhere.com, CC0 1.0, editace: ořez.