Pravidelné každoroční zasedání členů Asociace lidsko-právních institutů (Association of Human Rights Institutes, AHRI) bylo hlavní náplní naší cesty do Vídně, kde se pořádala konference „Empower Human Rights!“ a v rámci této konference se konalo pravidelné zasedání členů AHRI. O celé konferenci se dočtete více v zářijovém čísle Bulletinu.

Letošní setkání mělo pořadové číslo 13 a jeho hlavním bodem byla nová spolupráce mezi AHRI a COST (European Cooperation in Science and Technology) na dalším výzkumném projektu. Nejdůležitějším bodem pro české Centrum však bylo přijímání nových členů – mezi přihláškami byla i naše.

Po úvodních slovech a krátké rekapitulaci předchozího setkání v Benátkách přišly hned na řadu žádosti o členství. Spolu s CPLD se o členství ucházelo i centrum v rámci Roehampton University London. Každý žadatel musel nejprve zaslat oficiální dopis s žádostí o členství a následně přednést krátkou prezentaci (opravdu jen několik vět, kompletní představení instituce bylo součástí dopisu, který měl každý účastník zasedání k dispozici). Důležité bylo také vyjádření podpory členství některým ze stávajících členů. Oběma žádostem bylo vyhověno a Centrum pro lidská práva a demokratizaci se tedy oficiálně stalo členem této prestižní mezinárodní organizace sdružující výzkumné instituty v oblasti lidských práv.

Po drobných organizačních detailech v rámci fungování organizace přišel na řadu nejdůležitější bod programu – COST Actions (tedy nejdůležitější pro všechny ostatní zúčastněné zástupce lidsko-právních center). Jak se jistě dočtete v Bulletinu, konference ve Vídni měla za úkol prezentovat výsledky aktuální COST Action, na které se AHRI podílelo. AHRI hledá nové pole pro další výzkum v oblasti lidských práv a tedy i pro další spolupráci s COST.

Helena Bončková