Ľubomír Majerčík

Tento týden mě nepříjemně zaskočilo oznámení britské nevládní organizace Interights, že koncem května zavírají. Interights nemusí být tak známá jako jiná britská organizace – Amnesty International, přesto stojí za mnoha mezinárodními projekty, úspěšnými soudními spory či vyhranými kompenzacemi pro oběti porušení lidských práv. Fungovala už od roku 1982 a stážovala u ní i řada českých lidskoprávních nadšenců.

Šíře jejího záběru byla ohromná – ochrana minorit v Podněsteří, zasazování se o osoby se zdravotním postižením v Rumunsku, připomínání práv zadržených na Guantánamu, hájení sexuálních menšin v Turecku, obrana svobody projevu v Egyptě. Od lidskoprávních organizací jako zmiňované Amnesty International se lišila tím, že metodou její práce byla (strategická) litigace – obhajoba obětí prostřednictvím soudního řízení. Tím nepřímo usilovala o širší společenskou změnu.

Interights se podílela na světoznámých případech, jež iniciovala nebo v nich podávala vyjádření – např. D.H. proti České republice, Al-Skeini, El-Masri, Jones, Oršuš, Jeppesen Dataplan, Lautsi, Nachova, Opuz či Rantsev. Dle databáze Evropského soudu pro lidská práva Hudoc vystoupila v 55 různých případech, prvním z roku 1986, poslední případy ještě stále běží a Interights nadlouho přežijí. Interights měla akreditaci u řady mezivládních organizací, jimž byla cenným zdrojem informací.

Jaké byly důvody ukončení činnosti? I přes veškerou snahu a snižování stavů nebyla Interights schopná se finančně dlouhodobě zabezpečit. Je to další ztráta pro britskou lidskoprávní krajinu poté, co v roce 2007 byly sloučeny komise pro rasovou rovnost, práva zdravotně postižených a rovné příležitosti; výsledná lidskoprávní komise, obdoba českého ombudsmana, nyní čelí dalšímu snižování rozpočtu. Je to zároveň memento pro české nevládní organizace. Můžete existovat 32 let, působit na čtyřech kontinentech, stále nemáte jistotu přežití. A pro své přežití dělala Interights jistě maximum a výsledné rozhodnutí nebylo snadné. Stále to nestačilo.

Jsou ale české nevládky stejně dobře kované ve fundraisingu, marketingu, práci se svými podporovateli? Umí oslovovat korporátní klienty, pracovat se zahraničním financováním, jsou vidět tak, jak mohou být vidět včetně přítomnosti na sociálních sítích? Pro fungování nevládek už dlouho nestačí nadšení pro věc a několik disidentů v kontrolním orgánu. Česká občanská společnost je dnes početná a různorodá. Je potřeba zaměstnat profesionály, kteří umí být konkurenceschopní v boji o pozornost veřejnosti. Jenom ušlechtilý produkt, a schválně zdůrazňuji tržní pojmy, úspěch dnes už nezajistí. Řada v tom už chodi umí a často tráví probdělé noci nad grantovými formuláři na úkor svého osobního života, obdivuji je. Doufejme, že tlak na operační činnost a profesionalizaci u nás nepovede k podobným osudům, jaký potkal Interights.