Neorientujete se dokonale v celém systému mezinárodní ochrany lidských práv v rámci OSN a dalších institucí? Nevíte, kde hledat informace a zdroje o lidskoprávních tématech? Pak využijte náš přehled níže!

Nejde o úplný výčet, ale o komentovaný seznam, který vám umožní udělat si základní přehled o lidskoprávních tématech i zdrojích, kde hledat další informace.

Ve zdrojích najdete informace k tématům: 

  • ochrana lidských práv
  • mezinárodní trestní spravedlnost
  • lidskoprávní výzkumné manuály, časopisy, databáze a blogy
  • vybrané mezinárodní nevládní organizace a instituty
  • zdroje k vybraným jednotlivým lidským právům (např. migrace, ženská práva)

1. Ochrana lidských práv obecně

Univerzální systém ochrany lidských práv

Základním dokumentem ochrany lidských práv je Všeobecná deklarace lidských práv přijatá Valným shromážděním OSN v roce 1948. Obsahuje seznam základních práv, která jsou společná všem lidem bez rozdílu. Mezi ty patří právo na život, zákaz otroctví, zákaz mučení, rovnost před zákonem, svoboda sdružování a další. Na základě Všeobecné deklarace a Charty OSN pak vyrůstá celá spleť dalších mezinárodních smluv a výborů OSN, které jejich dodržování sledují.

Obecně se lidskoprávní orgány OSN dělí na ty, které svoji pravomoc odvozují z Charty OSN a na ty, které jsou založeny na základě dalších mezinárodních smluv.

a) Lidskoprávní orgány založené na základě Charty OSN

b) Lidskoprávní orgány OSN založené na základě mezinárodních smluv

Mezinárodní smlouva, Relevantní orgán OSN

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or PunishmentCommittee against Torture (CAT)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against WomenCommittee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)

Convention on the Rights of Persons with DisabilitiesCommittee on the Rights of Persons with Disabilities

Convention on the Rights of the ChildCommittee on the Rights of the Child (CRC)

International Covenant on Civil and Political RightsHuman Rights Committee (HCR)

International Covenant on Economic, Social and Cultural RightsCommittee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial DiscriminationCommittee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their FamiliesCommittee on Migrant Workers (CMW)

Regionální systémy ochrany lidských práv

Regionální systémy ochrany lidských práv jsou relativně mladým jevem, existují jen několik málo let či desítek let. Nejrozvinutějším je v tomto smyslu evropský kontinent, následují Ameriky a Afrika. V Asii se prozatím podobná struktura nevytvořila.

2. Soudní orgány mezinárodní trestní spravedlnosti

Mezinárodní a speciální soudní tribunály často publikují svá rozhodnutí na specializovaných webových stránkách.

Další významné soudní instituce:

3. Další zdroje

Mezi dalšími zdroji uvádíme na prvním místě výzkumné manuály amerických univerzit, které obsahují řadu odkazů na doplňující zdroje. Mezi ty patří například blogy a databáze, které sledují členové Centra pro lidská práva a demokratizaci.

Lidskoprávní výzkumné manuály, časopisy a databáze

Vybrané mezinárodní nevládní organizace

Lidskoprávní instituty a jejich asociace

Blogy zaměřené na lidská práva

4. Tematicky zaměřené zdroje

Migrace

Práva žen