Dvacátý sedmý ročník klimatické konference se vrátil na Blízký východ do egyptského města Sharm el Sheikh. Pokrok odborníci sledují především v dohodě na vzniku fondu škod a ztrát nebo v dohodě na potřebě transformovat finanční systém. Klíčová rozhodnutí co do závazku nižších emisí však ani navzdory očekávání letošní ročník klimatické konference nepřinesl.

Představitele států čekala na letošní klimatické konferenci velká výzva. Světová meteorologická organizace v květnu zveřejnila zjištění, že se s 50% pravděpodobností planeta ohřeje o 1,5 °C oproti teplotě před průmyslovou revolucí již v průběhu roku 2026, a to alespoň dočasně. 

V červenci 2022 schválilo Valné shromáždění OSN rezoluci, ve které prohlásilo přístup k čistému a zdravému životnímu prostředí za všeobecné lidské právo. Tento krok Generální tajemník OSN António Guterres označil za historické rozhodnutí, které pomůže snížit nespravedlnost v oblasti životního prostředí a urychlí plnění závazků a povinností v oblasti životního prostředí a lidských práv.

Znečišťovatel platí

Po nevalném úspěchu konference v Glasgow v roce 2021 se v Egyptě podařilo vyjednat dohodu na vzniku fondu škod a ztrát. Sousloví škody a ztráty (damage and loss) na klimatických konferencích označuje problematiku klimatickými změnami způsobené újmy a odpovědnosti za ni. Za vznik tohoto fondu bojovaly rozvojové státy, které jsou disproporčně zasaženy klimatickými změnami, ačkoliv nesou velmi malý podíl na změně klimatu. 

Poté, co se k návrhu rozvojových zemí přidala Evropská unie, vznikl dostatečný tlak na ostatní dosavadní odpůrce včetně USA. Státy se tak dohodly na zřízení zvláštního fondu pro zranitelné země, přičemž přechodný výbor by měl v roce 2023 začít pracovat na způsobu zavedení nového mechanismu financování. Bude proto nutné dále sledovat, jak je příslib pomoci globálnímu jihu naplňován.

Bridgetownská agenda, Marshallův plán pro klima

Mezi další zásadní témata financování boje proti klimatu na COP27 patřila i tzv. Bridgetownská agenda, pojmenovaná po hlavním městě Barbadosu, jehož premiérka Mia Mottleyová je autorem této myšlenky. Plán, který zahrnuje přesun finančních prostředků do zelených a klimaticky odolných investic, si získal podporu francouzského prezidenta i generální ředitelky Mezinárodního měnového fondu.

Zatímco fond škod a ztrát je prostředkem náhrady již vzniklé újmy, podpora mitigace a adaptace na klimatické změny je dosud financována bohatými státy pouze v podobě grantů a půjček, které dosahují necelých 100 miliard dolarů ročně. Podle OSN však rozvojové země potřebují ke splnění svých environmentálních cílů do roku 2030 necelých 6 bilionů dolarů.

Státy se na COP27 shodly, že zajištění těchto finančních prostředků bude vyžadovat transformaci finančního systému a jeho struktur. Diskuze kolem návrhu barbadoské premiérky budou pokračovat až do jara 2023. Plán, který byl poprvé zmíněn na předchozí klimatické konferenci, prošel několika změnami a nyní mimo jiné požaduje, aby rozvojové banky poskytly jeden bilion dolarů v podobě nízkoúročených půjček na výdaje v oblasti ochrany klimatu v rozvojových zemích.

Následky invaze Ukrajiny a energetické krize

Vysoké ceny zemního plynu změnily podobu světových trhů s energií a přiměly tak některé bohaté evropské státy, aby se dočasně vrátily k uhlí a zároveň hledaly nové zdroje zemního plynu v zahraničí. Z konečné verze textu konference byla vypuštěna formulace vyzývající k postupnému ukončení využívání fosilních paliv a byla přidána nová formulace navrhující urychlený rozvoj nízkoemisních energetických systémů, která bude podle obav odborníků sloužit k ospravedlnění dalšího rozvoje těžby zemního plynu.

Očekávání pro letošní konferenci byla po předchozím ročníku poměrně vysoká, jelikož se státy dohodly zde přehodnotit své národní závazky z Pařížské dohody. K tomuto kroku tak mělo dojít o tři roky dříve, než se původně plánovalo. Navzdory odvážným slibům byl pokrok v tomto směru nedostatečný a pouze malé množství států předložilo nové vyšší závazky.

Naděje umírá poslední

Mezi dílčí úspěchy klimatické konference lze také zařadit zpřesnění pravidel a doplnění nedostatků pro obchodování s uhlíkem, pro které vznikl obecný rámec na předchozí konferenci s účelem naplnit článek 6 Pařížské dohody. Za zmínku také stojí potravinová bezpečnost, která si poprvé našla cestu nejen do debat na konferenci, ale i závěrečného textu z konference.

Rekordní počet 45 tisíc registrovaných účastníků letošní klimatické konference vedl mnohé k úvahám, zda takový formát konference je vhodný k řešení planetární krize. Základní účel COP je přinutit světové lídry k odpovědným krokům, ne z akce udělat velkolepé představení. S notnou dávkou optimismu lze doufat, že se to podaří v rámci příštího ročníku klimatické konference v Dubaji.

 

Zdroje

Ehsan Masood, Jeff Tollefson, Aisling Irwin, COP27 climate talks: what succeeded, what failed and what’s next, Nature, 21. listopadu 2022 (https://www.nature.com/articles/d41586-022-03807-0)

Catherine Osborn, The Barbadian Proposal Turning Heads at COP27, Foreign Policy, 11. listopadu 2022 (https://foreignpolicy.com/2022/11/11/cop27-un-climate-barbados-mottley-climate-finance-imf/)

Gloria Dickie, World could see 1.5C of warming in next five years, WMO reports, Reuters, 10. Května 2022, (https://www.reuters.com/business/environment/world-could-see-15c-warming-next-five-years-wmo-reports-2022-05-09/)

Alistair Walsh, Tim Schauenberg, Giulia Saudelli, COP27 summit strikes historic deal on 'loss and damage' fund, Deutsche Welle, 20. listopadu 2022, (https://www.dw.com/en/cop27-summit-strikes-historic-deal-on-loss-and-damage-fund/a-63820259)

Organizace spojených národů, UN General Assembly declares access to clean and healthy environment a universal human right, 28. července 2022, (https://news.un.org/en/story/2022/07/1123482)

Arab Reform Initiative, The COP27: What’s at stake for activists, climate finance, and loss and damage?, 11. listopadu 2022, (https://www.arab-reform.net/publication/the-cop27-whats-at-stake-for-activists-climate-finance-and-loss-and-damage/) 

UNFCCC. 2022, Implementační plán (https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_L21_revised_adv.pdf)

Fotografie

Klimatická konference COP27. COP27 2022 – Dia 1 · 07/11/2022 · Egito, autor: Oliver Kornblihtt / Mídia NINJA, 7. listopad 2022, zdroj: Flickr, CC BY-NC 2.0, úpravy: ořez.