Nejvyšší soud v americkém státě Alabama rozhodl v únoru 2024, že embrya vytvořená in vitro fertilizací, neboli IVF, mají být chráněna jako děti a uplatní se na ně tamní zákon o usmrcení nezletilé osoby. Jedná se o první rozhodnutí svého druhu, které však bude mít dle kritiků negativní dopad na reprodukční medicínu v Alabamě.

Celá situace započala v jedné z reprodukčních klinik v Alabamě v roce 2020, kdy jeden z pacientů kliniky omylem poškodil zmražená embrya uložená v kryokomoře. Tři páry, kterým tato embrya patřila, se rozhodly kliniku zažalovat. Žaloba směřovala na náhradu škody způsobenou zničením embrya, a to na základě zákona o usmrcení nezletilé osoby (Wrongful Death of a Minor Act) z roku 1872.[1]

Soud nižší instance žalobu nejprve zamítl, neboť embrya nespadají pod právní definici osoby nebo dítěte. Nejvyšší soud Alabamy, jakožto odvolací soud, však dospěl k opačnému závěru. Postavil se na stranu žalobců a rozhodl, že zmrazená embrya mají být považována za  „děti“. Zákon se údajně vztahuje i na „všechny nenarozené děti, bez ohledu na jejich umístění“. 

Při tom vycházel z rozhodnutí ve věci Mack v. Carmack z roku 2011, kdy Nejvyšší soud Alabamy rozšířil definici nezletilých tak, aby zahrnovala nenarozené děti bez ohledu na jejich vývojové stádium nebo životaschopnost. Tento argument podpořil § 36.06 písm. a) alabamské ústavy, podle kterého je „veřejnou politikou tohoto státu uznávat a podporovat posvátnost nenarozeného života a práva nenarozených dětí“. 

Kdo stojí za kontroverzním rozhodnutím?

Kritika míří především na skutečnost, že rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo postaveno na osobních a politických názorech, nikoli na objektivních skutečnostech. Tom Parker, předseda Nejvyššího soudu, v rozhodnutí uvedl, že problematika IVF není na úrovni USA dostatečně upravena. Přitom však odkazuje na akademický právní časopis z roku 2001, který nezohledňuje vědecké pokroky za posledních 25 let. 

Zákon o usmrcení nezletilých osob vychází podle Parkera z teologické nauky, podle níž začíná život od početí dítěte. Rozsudek cituje náboženská díla, jako je například Kniha Genesis neznámého nizozemského protestantského teologa ze 17. století, či na knihu katolického filozofa Tomáše Akvinského, který podporuje jeho tezi, že „lidský život nemůže být neoprávněně zbaven bez následného hněvu svatého Boha“. Jeho výrok byl následně zpochybněn kritiky, neboť marginalizuje jiná náboženství ve státě a podkopává svobodu náboženského vyznání jako nezadatelné právo zakotvené v § 3.01 alabamské ústavy.

Není to však poprvé, co soudce Parker rozhodoval v duchu křesťanské víry. Tom Parker měl velký podíl na zrušení slavného rozsudku Roe v. Wade, čímž otevřel cestu k zákazu interrupce ve Spojených státech. Jeho konzistentní stanovisko ukazuje, jak křesťanská víra hluboce ovlivňuje jeho práci. Podle amerického politického komentátora Davida Frenche prosazuje Parker v soudnictví křesťanský nacionalismus, což je hnutí usilující o privilegované postavení křesťanství a sloučení křesťanské a americké identity. 

Jediný disentující soudce Greg Cook zastává názor, že takový výklad předsedy Nejvyššího soudu spolu s dalšími soudci překračuje původní záměr zákona. Zákon z roku 1872 totiž nikde nedefinuje pojem „nezletilé dítě“. Cook ve svém disentu zdůrazňuje, že hluboce zakořeněné osobní názory soudce by neměly měnit význam slov v zákonech, protože taková pravomoc náleží legislativním orgánům, nikoliv soudcům.

Tři z osmi reprodukčních klinik pozastavily provoz 

Tři z osmi reprodukčních klinik v Alabamě pozastavily provoz léčby pomocí IVF, a to méně než týden poté, co Nejvyšší soud Alabamy vydal rozhodnutí ve prospěch žalobců. Kliniky se bojí, že budou čelit občanskoprávním sporům či dokonce trestněprávním obžalobám za „usmrcení“ embrya. Tamní lékařská komora vyzvala Nejvyšší soud ke změně verdiktu rozhodnutí tak, aby klienti reprodukčních center mohli mít nadále přístup k IVF. 

Proces IVF obvykle vyžaduje vytvoření více embryí ke zvýšení šance na oplodnění. Nadbytečná embrya jsou pak zmrazena a skladována v kryokomorách. Nicméně velké množství embryí se musí vyhodit, protože vykazují genetickou abnormalitu, nebo to pacienti sami požadují. Pokud by pacientky musely využít všechna embrya, ohrozilo by to jejich život v průběhu těhotenství. Sean Tipton, mluvčí Americké společnosti pro reprodukční medicínu, kritizuje rozhodnutí z důvodu, že se jedná o „nesmyslné rozhodnutí s devastujícími důsledky pro zdraví obyvatelů Alabamy“. 

Nový zákon, konec problémů?

V březnu byl zrychleně přijat nový zákon, který chrání lékaře a pacienty před trestní a občanskoprávní odpovědností. Ochranu před trestní odpovědností poskytuje i dodavatelům zdravotnických zařízení používaných při IVF. Tyto společnosti mohou být však stále žalovány u občanskoprávního soudu, přičemž zákon stanoví maximální částku pro náhradu škody.

Přestože většina klinik opět zahájila provoz služeb, zákon se zdá zdravotníkům nedostatečný. Nemocnice Mobile Infirmary prohlásila, že provoz obnoví pouze dočasně a po prosinci 2024 nebude léčbu IVF nabízet. Podle zdravotníků neposkytuje nově přijatý zákon dostatečnou ochranu nemocnicím, neboť se legislativní orgány stále vyhýbají otázce, zda embrya jsou či nejsou právně nezletilými dětmi. „Vydáním zákona se neruší rozhodnutí soudu, ​​která říká, že by se mělo s embryi zacházet stejně jako s lidmi,“ uvedla Katherine Kraschelová, odborná asistentka na právnické fakultě Northeastern University. 

Reprodukční práva v USA

V  roce 2024 přijalo nejméně devět amerických států zákon zakazující potrat stanovením právní osobnosti embrya. Zásadním soudním rozhodnutím, který zrušil právo na potrat v USA, je Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization z roku 2022. Soud v něm rozhodl, že zákon omezující či popírající právo na potrat není protiústavní, neboť americké ústavní právo takové právo nechrání. Tímto rozsudkem bylo převráceno rozhodnutí Roe v. Wade, který přiznal ženám právo na potrat, neboť plod není osobou, ale "potenciálním životem", a proto se na něj nevztahuje právo na život. Podle Elisabeth Smithové, ředitelky pro státní politiku Centra pro reprodukční práva, je IVF očekávaným důsledkem rozhodnutí Dobbs, které je kritizováno i mnohými lidskoprávními organizacemi. „Je to součást chaosu, o kterém jsme věděli, že nastane, pokud bude rozsudek Roe versus Wade zrušen,“ říká Smithová. 

 

Poznámky

[1] Zákon o neúmyslném úmrtí nezletilého umožňuje rodičům požadovat náhradu škody od osoby, která svým protiprávním jednáním, opomenutím nebo nedbalostí způsobila smrt jejich dítěte.

Zdroje

Bendix, A., NBC News. (2024, 22. února). University of Alabama pauses IVF services after court rules embryos are 'children'. NBC News. Získáno z https://www.nbcnews.com/health/health-news/university-alabama-pauses-ivf-services-court-rules-embryos-are-childre-rcna139846

Cochrane, E. (2024, 6. března). Alabama Passes Law to Protect I.V.F. Treatments. The New York Times. Získáno z https://www.nytimes.com/2024/03/06/us/politics/alabama-ivf-law.html

Green, R. (2024, 28. března). Reproductive rights: IVF becomes battleground as states redraw legislative lines. IBA Multimedia Journalist. Získáno z https://www.ibanet.org/Reproductive-rights-IVF-becomes-battleground-as-states-redraw-legislative-lines

Mascarenhas, L., & Rosales, I. (2024, 7. března). Alabama clinics resume treatment under new IVF law, but experts say it will take more work to protect fertility services. CNN. Získáno z https://edition.cnn.com/2024/03/06/us/alabama-ivf-fertility-protection/index.html

Rosales, I. & Cullinane, S., CNN. (2024, 3. března). Alabama IVF ruling: Rehearing application. CNN. Získáno z https://edition.cnn.com/2024/03/03/us/alabama-ivf-ruling-rehearing-application/index.html

Shamim, S. (2024, 21. února). Why has the Alabama Supreme Court ruled that embryos are 'children'? Al Jazeera. Získáno z https://www.aljazeera.com/news/2024/2/21/why-has-the-alabama-supreme-court-ruled-that-embryos-are-children

Sherman, C., The Guardian. (2024, 21. února). Alabama IVF embryo 'extrauterine children' ruling. The Guardian. Získáno z https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/21/alabama-ivf-embryo-extrauterine-children-ruling

Talukder, S., American Progress. (2024, 11. března). How the Alabama IVF ruling is connected to upcoming Supreme Court cases on abortion. American Progress. Získáno z https://www.americanprogress.org/article/how-the-alabama-ivf-ruling-is-connected-to-upcoming-supreme-court-cases-on-abortion/

Yurkanin, A. (2024, 3. dubna). Hospital in south Alabama to end IVF treatment for good. AL.com. Získáno z https://www.al.com/news/2024/04/hospital-in-south-alabama-to-end-ivf-treatment-for-good.html

Fotografie

Novorozené dítě. Newborn infant, Five day old newborn baby girl, Moscow, Russia, autor: Vyacheslav Argenberg, 20. květen 2012, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 4.0 DEED.