Dne 17. října 2012 se v Praze uskuteční informativní workshop se zahraničními odborníky o přístupu k diagnostice a dokumentaci následků mučení a jiného krutého, ponižujícího či nelidského zacházení nebo trestání v souladu s Istanbulským protokolem. 

Istanbulský protokol byl v roce 1999 předložen Vysokému komisaři OSN pro lidská práva a přijat jako oficiální dokument OSN; na jeho vytváření se podílelo více než 75 odborníků na právo, zdraví a lidská práva a přes 40 různých organizací včetně International Rehabilitation Council for Torture Victims. Protokol, jehož plný název zní Zásady pro účinné vyšetřování a dokumentaci mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, obsahuje mezinárodně přijímané standardy a postupy pro rozpoznání a dokumentování symptomů mučení a jiných forem nelidského zacházení tak, aby tato dokumentace mohla posloužit jako platné důkazy u soudu.

Seminář je určen odborníkům z oblasti práva, medicíny a sociální práce a jeho obsahem bude představení legislativních, medicínských a psychosociálních přístupů k dokumentaci a péči o osoby, které byly vystaveny mučení či jiným formám nelidského zacházení. Jedná se o vůbec první seminář v ČR, který se věnuje tematice praktické aplikace Istanbulského protokolu. Vystoupí na něm odborníci z Rakouska a Německa, kteří vzdělávají experty v této oblasti a sledují soudní procesy po celém světě. Akce se uskuteční v rámci projektu ARTIP, jehož cílem je poukázat na možnosti a praktickou užitečnost Istanbulského protokolu. 

Blíže informace o organizaci semináře a registraci jsou dostupné zde.

Linda Janků