Autor je advokát a organizátor Školy lidských práv.

Také letos se koná Škola lidských práv pro studenty právnických fakult. Pátý ročník týdenního workshopu o právní ochraně lidských práv se uskuteční ve dnech 11. – 17. září 2022 v Náměšti nad Oslavou. Akce si zakládá na praktickém pojetí, interaktivním přístupu a neformálnosti.

Učit se o lidských právech a jejich ochraně? Poslouchat, jak někdo něco říká o tom, jak se mají lidská práva chránit? Nebo si o tom číst?

Mnohem lepší je lidská práva a jejich ochranu zažít. Osahat si, co to znamená, ponořit se do konkrétních případů, vcítit se do kůže obětí, zkusit si práci lidskoprávního obhájce, podívat se na kauzu pohledem státního orgánu, pobavit se s těmi, kdo případy zastupují u soudu nebo o nich jako soudci rozhodují…

To vše se snaží studentům právnických fakult nabídnout Škola lidských práv. Projekt týdenního výjezdního workshopu pro studenty všech ročníků všech právnických fakult v ČR a na Slovensku, který od roku 2018 organizuje nezisková organizace Pro bono aliance.

Uchopit a pochopit smysl

Cílem akce není studenty něco naučit v tom smyslu, aby si zapamatovali zákony a paragrafy. Mnohem více jde o to, aby byli absolventi díky účasti v kurzu citlivější k tomu, když se někomu děje příkoří. Aby vnímali smysl právní úpravy. A aby ve svých budoucích profesích brali ochranu lidských práv vážně a přistupovali k ní bez předsudků a s větším pochopením. Ne proto, že kdesi v zaprášené sbírce zákonů existuje Listina základních práv a svobod, ale proto, že ochrana slabších má být jednou z priorit demokratického právního státu. Aby se nám zde společně lépe žilo.

Škola lidských práv se také snaží studentům ukázat, jak právo v praxi funguje. Jaké nástroje používá, jak jsou tyto nástroje mnohdy neefektivní a jak záleží na konkrétním právníkovi a jeho přístupu k věci, zda bezpráví zůstane bez odezvy.

Prostě zažít právo a vnímat jeho smysl!

Co čeká účastníky letos

Letos se Škola lidských práv uskuteční ve dnech 11. – 17. září 2022 v Náměšti nad Oslavou. Součástí programu budou aktuální témata související s válkou na Ukrajině, například humanitární a válečné právo nebo právní postavení uprchlíků a migrantů. Program se bude věnovat i tradičním tématům, jako je právo shromažďovací nebo ochrana obětí domácího a sexuálního násilí. Účastníci budou také řešit případy nedobrovolných hospitalizací psychiatrických pacientů a podívají se podrobněji na práci Kanceláře veřejného ochránce práv. A podívají se ze dvou pohledů na fungování Evropského soudu pro lidská práva, jednak z pohledu soudkyně ESLP a také z pohledu právníků zastupujících před touto institucí stát.

Mezi lektory a hosty Školy lidských práv budou letos patřit například soudkyně Evropského soudu pro lidská práva Kateřina Šimáčková (on-line), předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka, vyučující Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Maxim Tomoszek, Zdeněk Červínek a Martin Faix, prezident Unie státních zástupců Jan Lata, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová nebo právničky a právníci Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP a Kanceláře veřejného ochránce práv.

 

Pokud Vás informace o Škole lidských práv zaujala, stále se ještě můžete na tu letošní přihlásit. Uzávěrka končí 10. července o půlnoci. Veškeré informace a on-line přihlášku najdete na www.skolalidskychprav.cz. Budeme se těšit na setkání.

Fotografie

Účastníci Školy lidských práv. Zdroj: Vítězslav Dohnal, úpravy: ořez.