Centrum pro lidská práva a demokracii Vás zve na besedu se zástupci mezinárodních soudů. Akce se uskuteční ve středu 10. 11. 2021 v 17 hodin v budově Nejvyššího správního soudu v Brně.Akce se zúčastní následující hosté:

- Michal Bobek: generální advokát Soudního dvora EU (2015-2021)

- Robert Fremr: soudce Mezinárodního trestního soudu (2012-2021)

- Ivana Hrdličková: předsedkyně Zvláštního tribunálu pro Libanon (od 2015)

- Jiří Malenovský: soudce Soudního dvora EU (2004-2020)

Na jaká témata se můžete těšit? Hosté se podělí nejen o své osobní zkušenosti s výběrovým řízením a samotnou pozicí, ale i s názory na budoucí výzvy svých soudů.