Hubert Smekal a Helena Bončková z Centra pro lidská práva a demokratizaci publikovali v časopise Současná Evropa text "Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv Evropské unie". Článek byl publikován v posledním čísle časopisu (2/2010), který vydává Vysoká školou ekonomická v Praze.

Z textu: Tři státy - Spojené království, Polsko a posléze i Česká republika - si vyjednaly zvláštní zacházení ve vztahu k Listině základních práv Evropské unie. Sjednané výjimky vedou k logické otázce - proč se členské státy EU nedokáží shodnout ani na společném základu evropské integrace? Cílem předkládaného článku je srovnat důvody, které vedly jednotlivé země k vyjednání výjimky. Diskutován bude rovněž dopad sjednaných výjimek na evropskou integraci, přičemž se poukazuje také na právní interpretaci Protokolu, na jejímž základě může být dopad výjimek zcela zanedbatelný.

Celý text si můžete přečíst zde.

Časopis Současná Evropa (navazuje na časopis Současná Evropa a Česká republika) je recenzované odborné periodikum multidisciplinárního charakteru. Posláním časopisu je kultivovat diskurs odborné veřejnosti související s problematikou evropské integrace a rozšiřovat povědomí širší veřejnosti o ekonomických, sociálních i politických aspektech evropské integrace.

 

Abstrakt:
Základní práva v Evropské unii prošla fascinujícím vývojem - od faktické absence, přes nesmělé pokusy o uchopení, až k formulaci právně závazného katalogu základních práv. Dodržování lidských práv je dnes považováno za jednu z hodnot, na níž je Unie založena a která je společná všem členským státům. Navzdory jasně deklarovanému společnému základu evropské integrace nepanuje mezi členskými státy shoda ohledně jeho konkrétní podoby. Tři státy - Spojené království, Polsko a posléze i Česká republika - si vyjednaly zvláštní zacházení ve vztahu k Listině základních práv Evropské unie. Sjednané výjimky vedou k logické otázce - proč se členské státy EU nedokáží shodnout ani na společném základu evropské integrace? Cílem předkládaného článku je srovnat důvody, které vedly jednotlivé země k vyjednání výjimky. Diskutován bude rovněž dopad sjednaných výjimek na evropskou integraci, přičemž se poukazuje také na právní interpretaci Protokolu, na jejímž základě může být dopad výjimek zcela zanedbatelný.

Ilustrace