Březnové číslo Bulletinu se nese ve znamení reportáží z místa činu. Vedle tradičního povídání českých zástupkyň při Benátské komisi Veroniky Bílkové a Kateřiny Šimáčkové vám přinášíme také informace o zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě.

Vedoucí právního oddělení La Strada ČR Lucie Otáhalová se vrací k případu X. a ostatní proti Rakousku, v němž se jednalo o otázce adopcí homosexuálními páry. Katarína Šipulová informuje o judikatuře ESLP v otázce diskriminace při výkonu práva na vzdělání.

Sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva rozebírá problematiku využívání soukromých bezpečnostních firem a lidskoprávních důsledků tohoto jevu.

Bulletin si můžete přečíst a stáhnout zde.

 

Obsah

Česká republika provokovala na zasedání Rady pro lidská práva

Co nového v Benátkách?

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

Keňa před Mezinárodním trestním soudem

Keňský lid vs. Mezinárodní trestní soud

Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu osvobodil další dva bývalé ministry obviněné z genocidy

 

2) Evropský systém ochrany lidských práv

Evropský soud pro lidská práva vydal zásadní rozhodnutí k adopcím dětí stejnopohlavními páry

Učit se, učit se, učit se – a inkluzivně!

Rušné obdobie v Maďarsku: Nevyrovnané účty Ústavného súdu

 

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Reforma smluvních výborů jako příležitost ke vzniku Světového soudu pro lidská práva

Válka na zakázku

Tajné věznice CIA – globalizace mučení

 

4) Česká republika a lidská práva

Inovace katalogu základních práv na obzoru

Rozhodnutí ESLP ve věci Kinský


+ Přehled lidskoprávních letních škol (I.)

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech