Katarína Šipulová publikovala společně s Vítem Hlouškem (Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS MU) v letošním prvním čísle World Political Science Review příspěvek na téma "Different Paths of Transitional Justice in the Czech Republic, Slovakia and Poland".

Článek se zabývá odlišnostmi v modelech vypořádání se s komunistickou minulostí ve vybraných třech středoevropských zemích, a to v závislosti na formě demokratické tranzice a zejména na mocenském postavení levicových politických subjektů mezi elitami nových režimů.