Člen Centra Hubert Smekal patří mezi hlavní autory monografie „Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize“, která právě vyšla u nakladatelství MUNI Press ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem a je k zakoupení mj. v Obchodním centru MU. Spolu s ním se na knize podílel Ivo Pospíšil a dále přispěli například Vojtěch Šimíček, Martin Smolek či Jiří Kmec.

Kniha si klade za cíl porozumět aktuálnímu tématu ingerence soudní moci do tvorby a výkonu politiky. Kniha přibližuje často nerozlišované pojmy jako judicializace, soudcokracie, soudcovský stát, vláda soudců a tak podobně, jež se snaží opatřit konkrétnějším obsahem. Jednotlivé kapitoly charakterizují současný stav, představují jeho příčiny a důsledky a pokoušejí se argumentačně ospravedlnit jeho přínosnost. 

Monografie se zaměřuje zejména na vnitrostátní situaci v České republice, nicméně role soudů je probírána i v širším kontextu, zejména představením debaty ve Spojených státech amerických, kde je téma zasahování soudců do politiky probíráno nejintenzivněji. Jednotlivé kapitoly se věnují také působení České republiky v mezinárodní „soudní diplomacii“, konkrétně při vyjednávání postů soudců u mezinárodních soudů pro české občany a při zastupování České republiky před Soudním dvorem EU či u Evropského soudu pro lidská práva.