Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M., odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, se stala novou členkou Centra. Společně s Ladislavem Vyhnánkem povede sekci Česká republika a lidská práva.

Kateřina Uhlířová vystudovala právo na Masarykově univerzitě a na University Aberystwyth ve Velké Británii. Působila u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a u Zvláštního senátu pro válečné zločiny Soudu Bosny a Hercegoviny. Publikuje na témata spojená s mezinárodní trestní spravedlností, lidskými právy, humanitárním právem a mezinárodním právem veřejným obecně a se svými příspěvky vystoupila na konferencích v New Yorku, San Franciscu a řadě daších míst.

Kateřina Uhlířová s Centrem již spolupracovala například na organizaci odborných seminářů na téma Mezinárodní soudní dvůr, a to v letech 2012 a 2010. Krátkou informaci o těchto seminářích najdete na tomto webu v části Akce.

Příchod Kateřiny Uhlířové považujeme za výrazné posílení Centra, ze kterého máme radost. Těšíme se na spolupráci.