Toto číslo Bulletinu zahajujeme radostnou zmínkou o tom, že tým z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, z většiny složený ze členů Centra pro lidská práva a demokratizaci, získal v tuhé konkurenci na prestižním Telders International Law Moot Court Competition v Haagu krásné čtvrté místo a jen těsně mu unikla cena za nejlepší písemné podání. Dále se můžete těšit na rozbor aktuálních trablů konceptu univerzální jurisdikce ve Španělsku, jež po vypuzení Baltasara Garzóna opustilo své místo v čele soudcovské avantgardy. Pozoruhodný příspěvek k vývoji týkajícímu se postavení homosexuálních párů přidala Velká Británie. Zajímavé věci se dějí rovněž u Soudního dvora EU v Lucemburku, který zrušil směrnici o uchovávání údajů pro její rozpor s Listinou základních práv EU. 

Bulletin si můžete přečíst zde.

Obsah

Telders International Law Moot Court Competition 2014

 
1) Mezinárodní trestní spravedlnost
Výkon univerzální jurisdikce ve Španělsku ohrožen
Rada OSN pro lidská práva schválila vyšetřování zločinů spáchaných v závěru občanské války na Srí Lance

2) Evropský systém ochrany lidských práv
Soudní dvůr zrušil směrnici o uchovávání údajů pro rozpor s Listinou základních práv EU
V Anglii mohou uzavřít manželství homosexuální páry
 
3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
Rdousící efekt solární daně a judikatura Nejvyššího správního soudu

Co stojí za protesty ve Venezuele?

The Arms Trade Treaty 

Ekonomické zájmy ČR ve střetu s lidskoprávní politikou
Vojenské obsazení autonomní republiky Krym z pohledu mezinárodního práva

 
4) Česká republika a lidská práva

K možnosti uplatnění daňového zvýhodnění ve dvojnásobné výši na zdravotně postižené dítě

 
+ Přehled aktuálních termínů pro přihlašování na letní školy
+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech