Členka Centra Linda Janků v rozhovoru pro Českou televizi představila kritickou pozici Veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové k návrhu zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců. Ten je dle ochránkyně zcela nekoncepční, neboť z veřejného zdravotního pojištění zcela v rozporu s Aktualizovanou koncepcí integrace cizinců či usneseními Rady vlády pro lidská práva nadále vylučuje i cizince, kteří v ČR podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné, nebo například rodinné příslušníky českých občanů. Záznam rozhovoru můžete zhlédnout zde (od 69. minuty). 

Tiskovou zprávu Veřejné ochránkyně práv naleznete na tomto odkazu.