Centrum pro lidská práva a demokratizaci hledá stážisty a stážistky pro pravidelné psaní textů do Bulletinu o lidských právech, řešení grantových projektů, práci na provozu Centra, přípravu policy paperů a seminářů v tematických oblastech

  • Česká republika a lidská práva,
  • Evropský systém ochrany lidských práv,
  • Mezinárodní politika, byznys a lidská práva,
  • Mezinárodní trestní spravedlnost.

Zájemci nechť pošlou do 5. října 2014 na e-mailovou adresu info@centrumlidskaprava.cz zprávu obsahující v předmětu slovo „Stáž“ a za pomlčkou název tematické oblasti, které by se chtěli věnovat.


Do obsahu zprávy uveďte zdůvodnění svého zájmu a do přílohy e-mailu přiložte svůj životopis.

Stážisté a stážistky budou rozdělení do jednotlivých tématicky zaměřených sekcí a v rámci těchto sekcí budou připravovat články do Bulletinu Centra. Dále se bude každý stážista podílet na některé z dalších činností Centra, jako je monitoring lidskoprávních publikací (a příprava dalších rubrik Bulletinu), příprava účastí Centra na konferencích a seminářích (např. Týden lidských práv), příprava Czech Republic Human Rights Review, správa blogu a webu Centra, příprava grantových žádostí, atd.

Stáž trvá od října 2014 do září 2015, v případě oboustranného zájmu je možné stáž po jejím skončení prodloužit nebo s Centrem dále spolupracovat na konkrétních projektech.

Centrum hledá zejména zájemce o otázky lidských práv, kteří již svůj zájem dříve nějakým způsobem projevili. Příkladem může být např. studijní zaměření na MU či jiné univerzitě, účast na tématicky relevantní letní škole, publikace, dobrovolnická činnost atp.

Centrum je akademickou institucí, která zkoumá lidská práva a demokratizaci z hlediska práva a sociálních věd. Nejedná se o nevládní organizaci, která vystupuje v konkrétních kauzách nebo zastupuje zájmy stran dotčených případným porušením lidských práv.