Michal studuje magisterský studijní obor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, v současné době je ve druhém ročníku. Dlouhodobě se zajímá o systém ochrany lidských práv především v evropském kontextu.