Je předsedkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon. Věnuje se islámskému právu a lidským právům. Byla expertkou Rady Evropy v tzv. Moneyvalu, jež se zabývá prevencí a monitorováním praní špinavých peněz a financováním terorismu.